Plan rada BAS/TC 16

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » BAS/TC 16 » Plan rada BAS/TC 16
Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: prBAS CEN/TR 13480-7:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 16
Datum realizacije: 2017-10-20
Predviđeni datum naredne faze: 2018-04-09
Industrijski metalni cjevovodi - Dio 7: Smjernice za upotrebu procedure za ocjenu usklađenosti
Metallic industrial piping - Part 7: Guidance on the use of conformity assessment procedures
Oznaka standarda: prBAS EN 13480-1:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 16
Datum realizacije: 2017-10-20
Predviđeni datum naredne faze: 2018-04-09
Industrijski metalni cjevovodi - Dio 1: Općenito
Metallic industrial piping - Part 1: General
Oznaka standarda: prBAS EN 13480-2:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 16
Datum realizacije: 2017-10-20
Predviđeni datum naredne faze: 2018-04-09
Industrijski metalni cjevovodi - Dio 2: Materijali
Metallic industrial piping - Part 2: Materials
Oznaka standarda: prBAS EN 13480-3:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 16
Datum realizacije: 2017-10-20
Predviđeni datum naredne faze: 2018-04-09
Industrijski metalni cjevovodi - Dio 3: Dizajn i proračun
Metallic industrial piping - Part 3: Design and calculation
Oznaka standarda: prBAS EN 13480-4:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 16
Datum realizacije: 2017-10-20
Predviđeni datum naredne faze: 2018-04-09
Industrijski metalni cjevovodi - Dio 4: Izrada i ugradnja
Metallic industrial piping - Part 4: Fabrication and installation
Oznaka standarda: prBAS EN 13480-5:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 16
Datum realizacije: 2017-10-20
Predviđeni datum naredne faze: 2018-04-09
Industrijski metalni cjevovodi - Dio 5: Kontrola i ispitivanje
Metallic industrial piping - Part 5: Inspection and testing
Oznaka standarda: prBAS EN 13480-6:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 16
Datum realizacije: 2017-10-20
Predviđeni datum naredne faze: 2018-04-09
Industrijski metalni cjevovodi - Dio 6: Dodatni zahtjevi za ukopane cjevovode
Metallic industrial piping - Part 6: Additional requirements for buried piping
Oznaka standarda: prBAS EN 13480-8:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 16
Datum realizacije: 2017-10-20
Predviđeni datum naredne faze: 2018-04-09
Industrijski metalni cjevovodi - Dio 8: Dodatni zahtjevi za cjevovode od aluminijskih cijevi i cijevi od aluminijskih legura
Metallic industrial piping - Part 8: Additional requirements for aluminium and aluminium alloy piping
Oznaka standarda: prBAS EN ISO 16228:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 16
Datum realizacije: 2017-10-20
Predviđeni datum naredne faze: 2018-04-09
Elementi za spajanje - Tipovi inspekcijskih dokumenata
Fasteners - Types of inspection documents
Oznaka standarda: prBAS EN ISO 21809-5:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 16
Datum realizacije: 2017-10-20
Predviđeni datum naredne faze: 2018-04-09
Industrija nafte i prirodnog gasa - Vanjske obloge za podzemne ili podvodne cjevovode koji se koriste za cijevne transportne sisteme - Dio 5: Vanjske betonske prevlake
Petroleum and natural gas industries - External coatings for buried or submerged pipelines used in pipeline transportation systems - Part 5: External concrete coatings
Oznaka standarda: prBAS EN ISO 6149-4:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 16
Datum realizacije: 2017-10-20
Predviđeni datum naredne faze: 2018-04-09
Veze za hidraulične tečnosti za prenos snage i opću namjenu - Priključci i krajevi vijka sa ISO 261 metričkim navojem i zaptivanjem O-prstenom - Dio 4: Dimenzije, konstrukcija, metode ispitivanja i zahtjevi za vanjske i unutrašnje šesterougaone čepove
Connections for fluid power and general use - Ports and stud ends with ISO 261 metric threads and O-ring sealing - Part 4: Dimensions, design, test methods and requirements for external hex and internal hex port plugs
Oznaka standarda: prBAS ISO 14104:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 16
Datum realizacije: 2017-10-20
Predviđeni datum naredne faze: 2018-04-09
Zupčanici - Ispitivanje površinske tvrdoće bokova zuba nakon brušenja, hemijska metoda
Gears - Surface temper etch inspection after grinding, chemical method
Oznaka standarda: prBAS ISO 14728-1:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 16
Datum realizacije: 2017-10-20
Predviđeni datum naredne faze: 2018-04-09
Kotrljajući ležajevi - Kotrljajući ležajevi sa linearnim kretanjem - Dio 1: Proračun dinamičkog opterećenja i vijeka trajanja
Rolling bearings - Linear motion rolling bearings - Part 1: Dynamic load ratings and rating life
Oznaka standarda: prBAS ISO 14728-2:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 16
Datum realizacije: 2017-10-20
Predviđeni datum naredne faze: 2018-04-09
Kotrljajući ležajevi - Kotrljajući ležajevi sa linearnim kretanjem - Dio 2: Proračun statičkog opterećenja
Rolling bearings - Linear motion rolling bearings - Part 2: Static load ratings
Oznaka standarda: prBAS ISO 15:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 16
Datum realizacije: 2017-10-20
Predviđeni datum naredne faze: 2018-04-09
Kotrljajući ležajevi – Radijalni ležajevi - Granične dimenzije, opći plan
Rolling bearings - Radial bearings - Boundary dimensions, general plan
Oznaka standarda: prBAS ISO 15242-3:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 16
Datum realizacije: 2017-10-20
Predviđeni datum naredne faze: 2018-04-09
Kotrljajući ležajevi - Mjerne metode za vibracije - Dio 3: Radijalni kuglasti i suženi valjkasti ležajevi s cilindričnim provrtom i vanjskom površinom
Rolling bearings - Measuring methods for vibration - Part 3: Radial spherical and tapered roller bearings with cylindrical bore and outside surface
Oznaka standarda: prBAS ISO 15242-4:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 16
Datum realizacije: 2017-10-20
Predviđeni datum naredne faze: 2018-04-09
Kotrljajući ležajevi - Mjerne metode za vibracije - Dio 4: Radijalno valjkasti ležajevi sa valjkastim provrtom i vanjskom površinom
Rolling bearings - Measuring methods for vibration - Part 4: Radial cylindrical roller bearings with cylindrical bore and outside surface
Oznaka standarda: prBAS ISO 15243:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 16
Datum realizacije: 2017-10-20
Predviđeni datum naredne faze: 2018-04-09
Kotrljajući ležajevi - Oštećenja i kvarovi - Termini, karketeristike i uzroci
Rolling bearings - Damage and failures - Terms, characteristics and causes
Oznaka standarda: prBAS ISO 26910-1/A1:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 16
Datum realizacije: 2017-10-20
Predviđeni datum naredne faze: 2018-04-09
Opruge - Sačmarenje - Dio 1: Opće procedure - Amandman 1
Springs — Shot peening — Part 1: General procedures - AMENDMENT 1
Oznaka standarda: prBAS ISO 8179-1:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 16
Datum realizacije: 2017-10-20
Predviđeni datum naredne faze: 2018-04-09
Cjevovodi od nodularnog liva - Spoljnje prevlake na bazi cinka - Dio 1: Metalni cink sa slojem za završnu obradu
Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints - External zinc-based coating - Part 1: Metallic zinc with finishing layer


Ukupno 22, strana 1 od 2
1