Plan rada BAS/TC 19

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » BAS/TC 19 » Plan rada BAS/TC 19
Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: BAS HD 384.4.46 S2:2017
Faza izrade: 90.20
BAS/TC: BAS/TC 19
Datum realizacije: 2022-12-13
Predviđeni datum naredne faze:
Električne instalacije u zgradama - Dio 4: Zaštitne mjere - Poglavlje 46: Razdvajanje i uklapanje
Electrical installations of buildings - Part 4: Protection for safety; Chapter 46: Isolation and switching
Oznaka standarda: BAS HD 60364-4-41:2017
Faza izrade: 90.20
BAS/TC: BAS/TC 19
Datum realizacije: 2022-12-13
Predviđeni datum naredne faze:
Električne instalacije niskog napona - Dio 4-41: Zaštitne mjere – Zaštita od električnog udara
Low-voltage electrical installations - Part 4-41: Protection for safety - Protection against electric shock
Oznaka standarda: BAS HD 60364-4-42/A1:2017
Faza izrade: 90.20
BAS/TC: BAS/TC 19
Datum realizacije: 2022-12-13
Predviđeni datum naredne faze:
Električne instalacije niskog napona - Dio 4-42: Zaštitne mjere – Zaštita od toplotnog djelovanja - Amandman 1
Low voltage electrical installations - Part 4-42: Protection for safety - Protection against thermal effects - Amendment 1
Oznaka standarda: BAS HD 60364-4-42:2017
Faza izrade: 90.20
BAS/TC: BAS/TC 19
Datum realizacije: 2022-12-13
Predviđeni datum naredne faze:
Električne instalacije niskog napona - Dio 4-42: Zaštitne mjere – Zaštita od toplotnog djelovanja
Low-voltage electrical installations - Part 4-42: Protection for safety - Protection against thermal effects
Oznaka standarda: BAS HD 60364-4-43:2017
Faza izrade: 90.20
BAS/TC: BAS/TC 19
Datum realizacije: 2022-12-13
Predviđeni datum naredne faze:
Električne instalacije niskoga napona - Dio 4-43: Zaštitne mjere - Prekostrujna zaštita
Low-voltage electrical installations - Part 4-43: Protection for safety - Protection against overcurrent
Oznaka standarda: BAS HD 60364-4-442:2017
Faza izrade: 90.20
BAS/TC: BAS/TC 19
Datum realizacije: 2022-12-13
Predviđeni datum naredne faze:
Električne instalacije niskog napona – Dio 4-442: Zaštitne mjere – Zaštita instalacija niskog napona od povremenih prenapona uslijed zemljospoja u visokonaponskom sistemu i uslijed kvarova u niskonaponskom sistemu
Low-voltage electrical installations -- Part 4-442: Protection for safety - Protection of low-voltage installations against temporary overvoltages due to earth faults in the high-voltage system and due to faults in the low voltage system
Oznaka standarda: BAS HD 60364-4-443:2017
Faza izrade: 90.20
BAS/TC: BAS/TC 19
Datum realizacije: 2022-12-13
Predviđeni datum naredne faze:
Električne instalacije niskog napona - Dio 4-44: Zaštitne mjere - Zaštita od naponskih i elektromagnetnih smetnji – Sekcija 443: Zaštita od prenapona atmosferskog porijekla ili usljed isklapanja
Low-voltage electrical installations - Part 4-44: Protection for safety - Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances - Clause 443: Protection against transient overvoltages of atmospheric origin or due to switching
Oznaka standarda: BAS HD 60364-4-444:2017
Faza izrade: 90.20
BAS/TC: BAS/TC 19
Datum realizacije: 2017-12-13
Predviđeni datum naredne faze:
Električne instalacije niskoga napona – Dio 4-444: Zaštitne mjere – Zaštita od naponskih i elektromagnetskih smjetnji
Low-voltage electrical installations - Part 4-444: Protection for safety - Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 19
Datum realizacije: 2018-07-05
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-01
Električne instalacije u zgradama – Dio 5 - 51: Izbor i montaža električne opreme – Opća pravila
Electrical installations of buildings - Part 5-51: Selection and erection of electrical equipment - Common rules
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 19
Datum realizacije: 2018-07-05
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-01
Low-voltage electrical installations - Part 5-52: Selection and erection of electrical equipment - Wiring systems
Oznaka standarda: prBAS HD 60364-5-534:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 19
Datum realizacije: 2018-07-05
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-01
Električne instalacije niskog napona - Dio 5-53: Izbor i montaža elektroopreme - Razdvajanje, prekidanje i upravljanje – Sekcija 534: Uređaji za zaštitu od prenapona
Low-voltage electrical installations - Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment - Isolation, switching and control - Clause 534: Devices for protection against transient overvoltages
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 19
Datum realizacije: 2018-07-05
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-01
Električne instalacije niskog napona – Dio 5-54 : Izbor i ugradnja električne opreme – Sistemi uzemljenja i zaštitni provodnici
Low-voltage electrical installations - Part 5-54: Selection and erection of electrical equipment - Earthing arrangements and protective conductors
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 19
Datum realizacije: 2018-07-05
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-01
Električne instalacije niskog napona – Dio 5-55: Izbor i montaža elektroopreme - Ostala oprema – Član 551: Generatori niskog napona
Low-voltage electrical installations - Part 5-55: Selection and erection of electrical equipment - Other equipment - Clause 551: Low-voltage generating sets
Oznaka standarda: prBAS HD 60364-5-551:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 19
Datum realizacije: 2018-07-05
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-01
Električne instalacije niskog napona – Dio 5-55: Izbor i montaža elektroopreme - Ostala oprema – Član 551: Generatori niskog napona
Low voltage electrical installations - Part 5-55: Selection and erection of electrical equipment - Other equipment - Clause 551: Low-voltage generating sets
Oznaka standarda: prBAS HD 60364-5-557:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 19
Datum realizacije: 2018-07-05
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-01
Električne instalacije niskog napona - Dio 5-557: Izbor i montaža električne opreme – Pomoćni strujni krugovi
Low-voltage electrical installations - Part 5-557: Selection and erection of electrical equipment - Auxiliary circuits
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 19
Datum realizacije: 2018-07-05
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-01
Električne instalacije niskog napona – Dio 5-559: Izbor i ugradnja električne opreme – Svjetiljke i instalacije osvjetljenja
Low-voltage electrical installations - Part 5-559: Selection and erection of electrical equipment - Luminaires and lighting installations
Oznaka standarda: prBAS HD 60364-5-56:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 19
Datum realizacije: 2018-07-05
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-01
Električne instalacije niskog napona – Dio 5-56: Izbor i montaža elektro opreme - Sigurnosni sistemi
Low-voltage electrical installations - Part 5-56: Selection and erection of electrical equipment - Safety services


Ukupno 17, strana 1 od 1
 
1