Plan rada BAS/TC 19

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » BAS/TC 19 » Plan rada BAS/TC 19
Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: BAS HD 384.4.46 S2:2017
Faza izrade: 90.20
BAS/TC: BAS/TC 19
Datum realizacije: 2022-12-13
Predviđeni datum naredne faze:
Električne instalacije u zgradama - Dio 4: Zaštitne mjere - Poglavlje 46: Razdvajanje i uklapanje
Electrical installations of buildings - Part 4: Protection for safety; Chapter 46: Isolation and switching
Oznaka standarda: BAS HD 60364-4-41:2017
Faza izrade: 90.20
BAS/TC: BAS/TC 19
Datum realizacije: 2022-12-13
Predviđeni datum naredne faze:
Električne instalacije niskog napona - Dio 4-41: Zaštitne mjere – Zaštita od električnog udara
Low-voltage electrical installations - Part 4-41: Protection for safety - Protection against electric shock
Oznaka standarda: BAS HD 60364-4-42/A1:2017
Faza izrade: 90.20
BAS/TC: BAS/TC 19
Datum realizacije: 2022-12-13
Predviđeni datum naredne faze:
Električne instalacije niskog napona - Dio 4-42: Zaštitne mjere – Zaštita od toplotnog djelovanja - Amandman 1
Low voltage electrical installations - Part 4-42: Protection for safety - Protection against thermal effects - Amendment 1
Oznaka standarda: BAS HD 60364-4-42:2017
Faza izrade: 90.20
BAS/TC: BAS/TC 19
Datum realizacije: 2022-12-13
Predviđeni datum naredne faze:
Električne instalacije niskog napona - Dio 4-42: Zaštitne mjere – Zaštita od toplotnog djelovanja
Low-voltage electrical installations - Part 4-42: Protection for safety - Protection against thermal effects
Oznaka standarda: BAS HD 60364-4-43:2017
Faza izrade: 90.20
BAS/TC: BAS/TC 19
Datum realizacije: 2022-12-13
Predviđeni datum naredne faze:
Električne instalacije niskoga napona - Dio 4-43: Zaštitne mjere - Prekostrujna zaštita
Low-voltage electrical installations - Part 4-43: Protection for safety - Protection against overcurrent
Oznaka standarda: BAS HD 60364-4-442:2017
Faza izrade: 90.20
BAS/TC: BAS/TC 19
Datum realizacije: 2022-12-13
Predviđeni datum naredne faze:
Električne instalacije niskog napona – Dio 4-442: Zaštitne mjere – Zaštita instalacija niskog napona od povremenih prenapona uslijed zemljospoja u visokonaponskom sistemu i uslijed kvarova u niskonaponskom sistemu
Low-voltage electrical installations -- Part 4-442: Protection for safety - Protection of low-voltage installations against temporary overvoltages due to earth faults in the high-voltage system and due to faults in the low voltage system
Oznaka standarda: BAS HD 60364-4-443:2017
Faza izrade: 90.20
BAS/TC: BAS/TC 19
Datum realizacije: 2022-12-13
Predviđeni datum naredne faze:
Električne instalacije niskog napona - Dio 4-44: Zaštitne mjere - Zaštita od naponskih i elektromagnetnih smetnji – Sekcija 443: Zaštita od prenapona atmosferskog porijekla ili usljed isklapanja
Low-voltage electrical installations - Part 4-44: Protection for safety - Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances - Clause 443: Protection against transient overvoltages of atmospheric origin or due to switching
Oznaka standarda: BAS HD 60364-4-444:2017
Faza izrade: 90.20
BAS/TC: BAS/TC 19
Datum realizacije: 2017-12-13
Predviđeni datum naredne faze:
Električne instalacije niskoga napona – Dio 4-444: Zaštitne mjere – Zaštita od naponskih i elektromagnetskih smjetnji
Low-voltage electrical installations - Part 4-444: Protection for safety - Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 19
Datum realizacije: 2017-10-24
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-24
Električne instalacije u zgradama– Dio 5 - 51: Izbor i montaža električne opreme – Opšta pravila
Electrical installations of buildings -- Part 5-51: Selection and erection of electrical equipment - Common rules
Oznaka standarda: nsBAS HD 60364-5-51:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 19
Datum realizacije: 2017-10-24
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-24
Električne instalacije u zgradama – Dio 5 - 51: Izbor i montaža električne opreme – Opća pravila
Electrical installations of buildings - Part 5-51: Selection and erection of electrical equipment - Common rules
Oznaka standarda: nsBAS HD 60364-5-52:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 19
Datum realizacije: 2017-10-24
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-24
Električne instalacije niskog napona – Dio 5-52: Izbor i montaža elektroopreme - Sistemi ožičenja
Low-voltage electrical installations - Part 5-52: Selection and erection of electrical equipment - Wiring systems
Oznaka standarda: nsBAS HD 60364-5-54:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 19
Datum realizacije: 2017-10-24
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-24
Električne instalacije niskog napona – Dio 5-54 : Izbor i ugradnja električne opreme – Sistemi uzemljenja i zaštitni provodnici
Low-voltage electrical installations - Part 5-54: Selection and erection of electrical equipment - Earthing arrangement and protective conductors
Oznaka standarda: nsBAS HD 60364-5-559:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 19
Datum realizacije: 2017-10-24
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-24
Električne instalacije niskog napona – Dio 5-559: Ostala oprema – Svjetiljke i instalacije osvjetljenja
Low-voltage electrical installations -- Part 5-559: Selection and erection of electrical equipment - Luminaires and lighting installations
Oznaka standarda: prBAS CLC/TS 50131-12:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 19
Datum realizacije: 2017-10-27
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-13
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 12: Methods and requirements for setting and unsetting of Intruder Alarm Systems (IAS)
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 19
Datum realizacije: 2017-10-27
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-13
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 2-11: Intrusion detectors - ALDDR
Oznaka standarda: prBAS CLC/TS 50136-7:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 19
Datum realizacije: 2017-10-27
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-13
Alarm systems - Alarm transmission systems and equipment - Part 7: Application guidelines
Oznaka standarda: prBAS CLC/TS 50136-9:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 19
Datum realizacije: 2017-10-27
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-13
Alarm systems - Alarm transmission systems and equipment - Part 9: Requirements for common protocol for alarm transmission using the Internet Protocol (IP)
Oznaka standarda: prBAS CLC/TS 50661-1:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 19
Datum realizacije: 2017-10-27
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-13
Alarm systems - External perimeter security systems - Part 1: System requirements
Oznaka standarda: prBAS EN 50090-3-4:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 19
Datum realizacije: 2017-10-27
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-13
Home and Building Electronic Systems (HBES) - Part 3-4: Secure Application Layer, Secure Service, Secure configuration and security Resources
Oznaka standarda: prBAS EN 50090-6-1:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 19
Datum realizacije: 2017-10-27
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-13
Home and Building Electronic Systems (HBES) - Part 6-1: Interfaces - Webservice interface


Ukupno 56, strana 1 od 3
1