Plan rada BAS/TC 15

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » BAS/TC 15 » Plan rada BAS/TC 15
Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: psBAS EN 50360:2018
Faza izrade: 50.99
BAS/TC: BAS/TC 15
Datum realizacije: 2018-07-20
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-27
Standard za proizvod koji se koristi za dokazivanje usklađenosti bežičnih komunikacionih uređaja sa osnovnim ograničenjima i graničnim vrijednostima izloženosti koje se odnose na izloženost ljudi elektromagnetnim poljima u frekvencijskom opsegu od 300 MHZ do 6 GHz: uređaji koji se koriste u blizini uha
Product standard to demonstrate the compliance of wireless communication devices, with the basic restrictions and exposure limit values related to human exposure to electromagnetic fields in the frequency range from 300 MHz to 6 GHz: devices used next to the ear
Oznaka standarda: psBAS EN 50385:2018
Faza izrade: 50.99
BAS/TC: BAS/TC 15
Datum realizacije: 2018-07-20
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-27
Standard za proizvod koji se koristi za dokazivanje usklađenosti opreme baznih stanica sa ograničenjima izloženosti radiofrekvencijskom elektromagnetnom polju (110 MHz - 100 GHz),kada se stavljaju na tržište
Product standard to demonstrate the compliance of base station equipment with radiofrequency electromagnetic field exposure limits (110 MHz - 100 GHz), when placed on the market
Oznaka standarda: psBAS EN 50401:2018
Faza izrade: 50.99
BAS/TC: BAS/TC 15
Datum realizacije: 2018-07-20
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-27
Standard za proizvod koji se koristi za dokazivanje usklađenosti opreme baznih stanica sa ograničenjima izloženosti radiofrekvencijskom elektromagnetnom polju (110 MHz - 100 GHz), kada se stavljaju u upotrebu
Product standard to demonstrate the compliance of base station equipment with radiofrequency electromagnetic field exposure limits (110 MHz - 100 GHz), when put into service
Oznaka standarda: psBAS EN 50527-1:2018
Faza izrade: 50.99
BAS/TC: BAS/TC 15
Datum realizacije: 2018-07-20
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-27
Procedura za procjenjivanje izloženosti elektromagnetnim poljima radnika koji imaju aktivne medicinske implantate - Dio 1: Opšte
Procedure for the assessment of the exposure to electromagnetic fields of workers bearing active implantable medical devices - Part 1: General
Oznaka standarda: psBAS EN 50527-2-1:2018
Faza izrade: 50.99
BAS/TC: BAS/TC 15
Datum realizacije: 2018-07-20
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-27
Procedura za procjenjivanje izloženosti elektromagnetnim poljima radnika koji imaju aktivne medicinske implantate – Dio 2-1: Posebna procjena za radnike sa srčanim pejsmejkerima
Procedure for the assessment of the exposure to electromagnetic fields of workers bearing active implantable medical devices - Part 2-1: Specific assessment for workers with cardiac pacemakers
Oznaka standarda: psBAS EN 50566:2018
Faza izrade: 50.99
BAS/TC: BAS/TC 15
Datum realizacije: 2018-07-20
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-27
Standard za proizvod koji se koristi za dokazivanje usklađenosti bežičnih komunikacionih uređaja sa osnovnim ograničenjima i graničnim vrijednostima izloženosti koje se odnose na izloženost ljudi elektromagnetnim poljima u frekvencijskom opsegu od 30 MHZ do 6 GHz: ručni uređaji i uređaji na tijelu u neposrednoj blizini ljudskog tijela
Product standard to demonstrate the compliance of wireless communication devices with the basic restrictions and exposure limit values related to human exposure to electromagnetic fields in the frequency range from 30 MHz to 6 GHz: hand-held and body mounted devices in close proximity to the human body
Oznaka standarda: psBAS EN 50647:2018
Faza izrade: 50.99
BAS/TC: BAS/TC 15
Datum realizacije: 2018-07-20
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-27
Osnovni standard za procjenu izloženosti radnika električnim i magnetskim poljima od opreme i instalacija za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije
Basic standard for the evaluation of workers' exposure to electric and magnetic fields from equipment and installations for the production, transmission and distribution of electricity
Oznaka standarda: psBAS EN 55016-1-5/A1:2018
Faza izrade: 50.99
BAS/TC: BAS/TC 15
Datum realizacije: 2018-07-20
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-27
Specifikacija uređaja i metoda za mjerenje radiosmetnji i imunosti - Dio 1-5: Uređaji za mjerenje radiosmetnji i imunosti - Mjesta za kalibraciju antena i referentna ispitna mjesta za opseg od 5 MHz do 18 GHz
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-5: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Antenna calibration sites and reference test sites for 5 MHz to 18 GHz
Oznaka standarda: psBAS EN 55016-1-6/A1:2018
Faza izrade: 50.99
BAS/TC: BAS/TC 15
Datum realizacije: 2018-07-20
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-27
Specifikacija uređaja i metoda za mjerenje radio-smetnji i imunosti — Dio 1-6: Mjerni uređaji za mjerenje radio-smetnji i imunosti —EMC kalibracija antene
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-6: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - EMC antenna calibration
Oznaka standarda: psBAS EN 55025:2018
Faza izrade: 50.99
BAS/TC: BAS/TC 15
Datum realizacije: 2018-07-20
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-27
Vozila, čamci i motori sa unutrašnjim sagorijevanjem - Karakteristike radio smetnji - Granične vrijednosti i metode mjerenja za zaštitu prijemnika instaliranih u vozilima, čamcima i uređajima sa motorom sa unutrašnjim sagorijevanjem
Vehicles, boats and internal combustion engines - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement for the protection of on-board receivers
Oznaka standarda: psBAS EN 55035:2018
Faza izrade: 50.99
BAS/TC: BAS/TC 15
Datum realizacije: 2018-07-20
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-27
Elektromagnetna kompatibilnost multimedijalne opreme – Zahtjevi za imunost
Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Immunity requirements
Oznaka standarda: psBAS EN 60062/Cor1:2018
Faza izrade: 50.99
BAS/TC: BAS/TC 15
Datum realizacije: 2018-07-20
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-27
Kodovi za obilježavanje otpornika i kondezatora
Marking codes for resistors and capacitors
Oznaka standarda: psBAS EN 60384-1:2018
Faza izrade: 50.99
BAS/TC: BAS/TC 15
Datum realizacije: 2018-07-20
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-27
Fiksni kondenzatori za primjenu u elektronskoj opremi – Dio 1: Opšta specifikacija
Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 1: Generic specification
Oznaka standarda: psBAS EN 60384-24/Cor1:2018
Faza izrade: 50.99
BAS/TC: BAS/TC 15
Datum realizacije: 2018-07-20
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-27
Fiksni kondenzatori za primjenu u elektronskoj opremi - Dio 24: Specifikacija po sekcijama – Fiksni tantal-elektrolitski kondenzatori sa čvrstim vodljivim polimerskim elektrolitom za površinsku ugradnju
Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 24: Sectional specification - Fixed tantalum electrolytic surface mount capacitors with conductive polymer solid electrolyte
Oznaka standarda: psBAS EN 60384-4:2018
Faza izrade: 50.99
BAS/TC: BAS/TC 15
Datum realizacije: 2018-07-20
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-27
Fiksni kondenzatori za primjenu u elektronskoj opremi - Dio 4: Specifikacija po sekcijama: Fiksni aluminijumski elektrolitski kondenzatori sa čvrstim (MnO2) i tečnim elektrolitom
Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 4: Sectional specification - Fixed aluminium electrolytic capacitors with solid (MnO2) and non-solid electrolyte
Oznaka standarda: psBAS EN 60384-8/Cor1:2018
Faza izrade: 50.99
BAS/TC: BAS/TC 15
Datum realizacije: 2018-07-20
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-27
Fiksni kondenzatori za primjenu u elektronskoj opremi - Dio 8-1: Obrazac za specifikaciju: Fiksni kondenzatori sa keramičkim dielektrikom, Klasa 1- Nivo procjene EZ
Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 8: Sectional specification: Fixed capacitors of ceramic dielectric, Class 1
Oznaka standarda: psBAS EN 60539-1/Cor1:2018
Faza izrade: 50.99
BAS/TC: BAS/TC 15
Datum realizacije: 2018-07-20
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-27
Direktno zagrijavani termistori sa negativnim temperaturnim koeficijentom- Dio 1: Opšta specifikacija
Directly heated negative temperature coefficient thermistors - Part 1: Generic specification
Oznaka standarda: psBAS EN 61000-1-2:2018
Faza izrade: 50.99
BAS/TC: BAS/TC 15
Datum realizacije: 2018-07-20
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-27
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) – Dio 1-2: Opšte – Metodologija za postizanje funkcionalne sigurnosti električnih i elektronskih sistema, uključujući opremu, u odnosu na elektromagnetske pojave
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 1-2: General - Methodology for the achievement of functional safety of electrical and electronic systems including equipment with regard to electromagnetic phenomena
Oznaka standarda: psBAS EN 61000-4-10:2018
Faza izrade: 50.99
BAS/TC: BAS/TC 15
Datum realizacije: 2018-07-20
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-27
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 4-10: Tehnike mjerenja i ispitivanja - Ispitivanje imunosti na prigušeno oscilatorno magnetno polje
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-10: Testing and measurement techniques - Damped oscillatory magnetic field immunity test
Oznaka standarda: psBAS EN 61000-4-11/A1:2018
Faza izrade: 50.99
BAS/TC: BAS/TC 15
Datum realizacije: 2018-07-20
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-27
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 4-11: Tehnike mjerenja i ispitivanja - Ispitivanje imunosti opreme na promjene napona, padove napona i kratke prekide
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-11: Testing and measurement techniques - Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests


Ukupno 27, strana 1 od 2
1