Plan rada BAS/TC 14

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » BAS/TC 14 » Plan rada BAS/TC 14
Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: psBAS CEN ISO/TR 20183:2018
Faza izrade: 50.99
BAS/TC: BAS/TC 14
Datum realizacije: 2018-06-27
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-02
Sportski i drugi rekreacioni objekti i oprema - Definicije i granične vrijednosti za povrede i sigurnost - Smjernice za njihovo uključivanje u standarde
Sports and other recreational facilities and equipment - Injury and safety definitions and thresholds - Guidelines for their inclusion in standards
Oznaka standarda: psBAS EN 1069-1:2018
Faza izrade: 50.99
BAS/TC: BAS/TC 14
Datum realizacije: 2018-06-27
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-02
Vodeni tobogani – Dio 1: Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja
Water slides - Part 1: Safety requirements and test methods
Oznaka standarda: psBAS EN 1069-2:2018
Faza izrade: 50.99
BAS/TC: BAS/TC 14
Datum realizacije: 2018-06-27
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-02
Vodeni tobogani – Dio 2: Uputstva
Water slides - Part 2: Instructions
Oznaka standarda: psBAS EN 12572-1:2018
Faza izrade: 50.99
BAS/TC: BAS/TC 14
Datum realizacije: 2018-06-27
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-02
Vještačke konstrukcije za penjanje – Dio 1: Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja za ACS sa zaštitnim tačkama
Artificial climbing structures - Part 1: Safety requirements and test methods for ACS with protection points
Oznaka standarda: psBAS EN 12572-2:2018
Faza izrade: 50.99
BAS/TC: BAS/TC 14
Datum realizacije: 2018-06-27
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-02
Vještačke konstrukcije za penjanje – Dio 2: Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja za niske penjačke zidove bez osiguranja
Artificial climbing structures - Part 2: Safety requirements and test methods for bouldering walls
Oznaka standarda: psBAS EN 12572-3:2018
Faza izrade: 50.99
BAS/TC: BAS/TC 14
Datum realizacije: 2018-06-27
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-02
Vještačke konstrukcije za penjanje – Dio 3: Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja za penjačka hvatišta
Artificial climbing structures - Part 3: Safety requirements and test methods for climbing holds
Oznaka standarda: psBAS EN 13451-1+A1:2018
Faza izrade: 50.99
BAS/TC: BAS/TC 14
Datum realizacije: 2018-06-27
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-02
Oprema za bazene – Dio 1: Opći sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja
Swimming pool equipment - Part 1: General safety requirements and test methods
Oznaka standarda: psBAS EN 1384:2018
Faza izrade: 50.99
BAS/TC: BAS/TC 14
Datum realizacije: 2018-06-27
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-02
Kacige za jahačke aktivnosti
Helmets for equestrian activities
Oznaka standarda: psBAS EN 13911:2018
Faza izrade: 50.99
BAS/TC: BAS/TC 14
Datum realizacije: 2018-06-27
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-02
Zaštitna odjeća za vatrogasce - Zahtjevi i metode ispitivanja za kapuljače za vatrogasce
Protective clothing for firefighters - Requirements and test methods for fire hoods for firefighters
Oznaka standarda: psBAS EN 1496:2018
Faza izrade: 50.99
BAS/TC: BAS/TC 14
Datum realizacije: 2018-06-27
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-02
Lična zaštitna oprema protiv pada s visine - Podizni uređaji za spašavanje
Personal fall protection equipment - Rescue lifting devices
Oznaka standarda: psBAS EN 16689:2018
Faza izrade: 50.99
BAS/TC: BAS/TC 14
Datum realizacije: 2018-06-27
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-02
Zaštitna odjeća za vatrogasce - Zahtjevi za performanse zaštitne odjeće za tehničko spašavanje
Protective clothing for firefighters - Performance requirements for protective clothing for technical rescue
Oznaka standarda: psBAS EN 16716:2018
Faza izrade: 50.99
BAS/TC: BAS/TC 14
Datum realizacije: 2018-06-27
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-02
Planinarska oprema - Sistemi zračnih jastuka u slučaju lavina - Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja
Mountaineering equipment - Avalanche airbag systems - Safety requirements and test methods
Oznaka standarda: psBAS EN 16899:2018
Faza izrade: 50.99
BAS/TC: BAS/TC 14
Datum realizacije: 2018-06-27
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-02
Oprema za sport i rekreaciju – Oprema za parkour – Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja
Sports and recreational equipment - Parkour equipment - Safety requirements and test methods
Oznaka standarda: psBAS EN 207:2018
Faza izrade: 50.99
BAS/TC: BAS/TC 14
Datum realizacije: 2018-06-27
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-02
Lična zaštitna oprema za oči - Filteri i štitnici za oči od laserskog zračenja (štitnici za oči od lasera)
Personal eye-protection equipment - Filters and eye-protectors against laser radiation (laser eye-protectors)
Oznaka standarda: psBAS EN 388:2018
Faza izrade: 50.99
BAS/TC: BAS/TC 14
Datum realizacije: 2018-06-27
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-02
Zaštitne rukavice za mehaničke rizike
Protective gloves against mechanical risks
Oznaka standarda: psBAS EN 565:2018
Faza izrade: 50.99
BAS/TC: BAS/TC 14
Datum realizacije: 2018-06-27
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-02
Planinarska oprema – Trake - Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja
Mountaineering equipment - Tape - Safety requirements and test methods
Oznaka standarda: psBAS EN 566:2018
Faza izrade: 50.99
BAS/TC: BAS/TC 14
Datum realizacije: 2018-06-27
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-02
Planinarska oprema - Poveznice - Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja
Mountaineering equipment - Slings - Safety requirements and test methods
Oznaka standarda: psBAS EN 958:2018
Faza izrade: 50.99
BAS/TC: BAS/TC 14
Datum realizacije: 2018-06-27
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-02
Planinarska oprema - Sistemi za apsorpciju energije za korištenje na penjačkim stazama (via ferrata) - Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja
Mountaineering equipment - Energy absorbing systems for use in klettersteig (via ferrata) climbing - Safety requirements and test methods
Oznaka standarda: psBAS EN ISO 10256-1:2018
Faza izrade: 50.99
BAS/TC: BAS/TC 14
Datum realizacije: 2018-06-27
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-02
Zaštitna oprema u hokeju na ledu - Dio 1: Opći zahtjevi
Protective equipment for use in ice hockey - Part 1: General requirements
Oznaka standarda: psBAS EN ISO 13506-1:2018
Faza izrade: 50.99
BAS/TC: BAS/TC 14
Datum realizacije: 2018-06-27
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-02
Odjeća za zaštitu od toplote i plamena - Dio 1: Metode ispitivanja kompletne odjeće - Mjerenje prenesene energije korištenjem instrumentalne lutke
Protective clothing against heat and flame - Part 1: Test method for complete garments - Measurement of transferred energy using an instrumented manikin


Ukupno 38, strana 1 od 2
1