Plan rada BAS/TC 3

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » BAS/TC 3 » Plan rada BAS/TC 3
Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: prBAS EN ISO/IEC 17011:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 3
Datum realizacije: 2017-10-24
Predviđeni datum naredne faze: 2018-04-02
Ocenjivanje usaglašenosti - Opšti zahtjevi za akreditaciona tijela koja akredituju tijela za ocenjivanje usaglašenosti
Conformity assessment - Requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies
Oznaka standarda: prBAS EN ISO/IEC 17025:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 3
Datum realizacije: 2017-10-24
Predviđeni datum naredne faze: 2018-10-01
Opšti zahtjevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za kalibrisanje
General requirements for the competence of testing and calibration laboratories
Oznaka standarda: prBAS ISO 10007:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 3
Datum realizacije: 2017-10-24
Predviđeni datum naredne faze: 2018-04-02
Sistemi upravljanja kvalitetom - Smjernice za upravljanje konfiguracijom
Quality management - Guidelines for configuration management
Oznaka standarda: prBAS ISO 21500:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 3
Datum realizacije: 2017-10-24
Predviđeni datum naredne faze: 2018-04-02
Uputstvo za upravljanje projektima
Guidance on project management
Oznaka standarda: prBAS ISO 21503:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 3
Datum realizacije: 2017-10-24
Predviđeni datum naredne faze: 2018-04-02
Upravljanje projektom, programom i portfolijom - Uputstvo za upravljanje programom
Project, programme and portfolio management - Guidance on programme management
Oznaka standarda: prBAS ISO 21504:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 3
Datum realizacije: 2017-10-24
Predviđeni datum naredne faze: 2018-04-02
Upravljanje projektom, programom i portfolijom - Uputstvo za upravljanje portfolijom
Project, programme and portfolio management - Guidance on portfolio management
Oznaka standarda: prBAS ISO 21505:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 3
Datum realizacije: 2017-10-24
Predviđeni datum naredne faze: 2018-04-02
Upravljanje projektom, programom i portfolijom - Uputstvo za upravljanje
Project, programme and portfolio management - Guidance on governance
Oznaka standarda: prBAS ISO/IEC TR 17028:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 3
Datum realizacije: 2017-10-24
Predviđeni datum naredne faze: 2018-04-02
Ocenjivanje usaglašenosti - Smjernice i primjeri šema sertifikacije za usluge
Conformity assessment - Guidelines and examples of a certification scheme for services
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 3
Datum realizacije: 2017-10-24
Predviđeni datum naredne faze: 2018-04-02
Ocjenjivanje usaglašenosti — Zahtjevi za tijela koja obavljaju provjeru i sertifikaciju sistema upravljanja — Dio 9: Zahtjevi za kompetentnost za provjeravanje i sertifikaciju sistema upravljanja protiv podmićivanja
Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 9: Competence requirements for auditing and certification of anti-bribery management systems


Ukupno 9, strana 1 od 1
 
1