Plan rada BAS/TC 9

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » BAS/TC 9 » Plan rada BAS/TC 9
Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: prBAS CEN/TR 17365:2020
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 9
Datum realizacije: 2019-12-03
Predviđeni datum naredne faze: 2020-02-13
Metoda za određivanje C3A u klinkeru od analize cementa
Method for the determination of C3A in the clinker from cement analysis
Oznaka standarda: prBAS EN 13454-2:2020
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 9
Datum realizacije: 2019-12-03
Predviđeni datum naredne faze: 2020-02-13
Veziva za podne obloge na bazi kalcijum sulfata - Dio 2: Metode ispitivanja
Binders for floor screeds based on calcium sulphate - Part 2: Test methods
Oznaka standarda: prBAS EN 14257:2020
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 9
Datum realizacije: 2019-12-03
Predviđeni datum naredne faze: 2020-02-13
Adhezivi/Ljepila - Adhezivi/Ljepila za drvo - Određivanje čvrstoće na zatezanje preklopnih spojeva na povišenoj temperaturi (WATT' 91)
Adhesives - Wood adhesives - Determination of tensile strength of lap joints at elevated temperature (WATT '91)
Oznaka standarda: prBAS EN 14716:2020
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 9
Datum realizacije: 2019-12-03
Predviđeni datum naredne faze: 2020-02-13
Zategnuti plafoni - Zahtjevi i metode ispitivanja
Stretched ceilings - Requirements and test methods
Oznaka standarda: prBAS EN 15416-3+A1:2020
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 9
Datum realizacije: 2019-12-03
Predviđeni datum naredne faze: 2020-02-13
Adhezivi za nosive drvene građevinske konstrukcije koji nisu fenolni i aminoplastični – Metode ispitivanja – Dio 3: Ispitivanje deformacija uslijed slijeganja (tečenja) pod cikličnim klimatskim uvjetima s ispitnim uzorcima opterećenim savijanjem usljed naprezanja na smicanje
Adhesives for load bearing timber structures other than phenolic and aminoplastic - Test methods - Part 3: Creep deformation test at cyclic climate conditions with specimens loaded in bending shear
Oznaka standarda: prBAS EN 17224:2020
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 9
Datum realizacije: 2019-12-03
Predviđeni datum naredne faze: 2020-02-13
Određivanje kompresivne čvrstoće na smicanje adheziva za drvo na povišenim temperaturama
Determination of compressive shear strength of wood adhesives at elevated temperatures
Oznaka standarda: prBAS EN 196-11:2020
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 9
Datum realizacije: 2019-12-03
Predviđeni datum naredne faze: 2020-02-13
Metode ispitivanja cementa - Dio 11: Toplota hidratacije - Metoda izotermne provodne kalorimetrije
Methods of testing cement - Part 11: Heat of hydration - Isothermal Conduction Calorimetry method
Oznaka standarda: prBAS EN 196-6:2020
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 9
Datum realizacije: 2019-12-03
Predviđeni datum naredne faze: 2020-02-13
Metode ispitivanja cementa - Dio 6: Određivanje finoće
Methods of testing cement - Part 6: Determination of fineness
Oznaka standarda: prBAS EN ISO 10123:2020
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 9
Datum realizacije: 2019-12-03
Predviđeni datum naredne faze: 2020-02-13
Adhezivi/Ljepila – Određivanje čvrstoće na smicanje anaerobnih adheziva primjenom pin-and-collar uzoraka
Adhesives - Determination of shear strength of anaerobic adhesives using pin-and-collar specimens
Oznaka standarda: prBAS EN ISO 11343:2020
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 9
Datum realizacije: 2019-12-03
Predviđeni datum naredne faze: 2020-02-13
Adhezivi/Ljepila - Određivanje dinamičke otpornosti na cijepanje adhezivnih/ljepljenih veza visoke čvrstoće u uslovima udara - Metoda udara klinom
Adhesives - Determination of dynamic resistance to cleavage of high-strength adhesive bonds under impact wedge conditions - Wedge impact method
Oznaka standarda: prBAS EN ISO 22631:2020
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 9
Datum realizacije: 2019-12-03
Predviđeni datum naredne faze: 2020-02-13
Adhezivi/Ljepila - Metoda ispitivanja adheziva za podne i zidne obloge - Ispitivanje ljuštenjem
Adhesives - Test method for adhesives for floor and wall coverings - Peel test
Oznaka standarda: prBAS EN ISO 22632:2020
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 9
Datum realizacije: 2019-12-03
Predviđeni datum naredne faze: 2020-02-13
Adhezivi/Ljepila - Metoda ispitivanja adheziva za podne i zidne obloge - Ispitivanje smicanjem
Adhesives - Test method for adhesives for floor and wall coverings - Shear test
Oznaka standarda: prBAS EN ISO 22633:2020
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 9
Datum realizacije: 2019-12-03
Predviđeni datum naredne faze: 2020-02-13
Adhezivi/Ljepila – Metode ispitivanja adheziva za podne i zidne obloge –Određivanje promjena dimenzija podnih obloga od linoleuma u kontaktu sa adhezivom
Adhesives - Test methods for adhesives for floor coverings and wall coverings - Determination of dimensional changes of a linoleum floor covering in contact with an adhesive
Oznaka standarda: prBAS EN ISO 22635:2020
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 9
Datum realizacije: 2019-12-03
Predviđeni datum naredne faze: 2020-02-13
Adhezivi - Metode ispitivanja za adhezive za plastočne ili gumene podne obloge ili zidne obloge - Određivanje dimenzionih promjena nakon ubrzanog starenja
Adhesives - Test methods for adhesives for plastic or rubber floor coverings or wall coverings - Determination of dimensional changes after accelerated ageing
Oznaka standarda: prBAS EN ISO 22637:2020
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 9
Datum realizacije: 2019-12-03
Predviđeni datum naredne faze: 2020-02-13
Adhezivi - Ispitivanje adheziva za podno pokrivanje - Određivanje električne otpornosti adhezivnih filmova i kompozita
Adhesives - Test of adhesive for floor covering - Determination of the electrical resistance of adhesive films and composites
Oznaka standarda: prBAS EN ISO 29862:2020
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 9
Datum realizacije: 2019-12-03
Predviđeni datum naredne faze: 2020-02-13
Samoljepljive trake - Određivanje osobina guljenja ljepila
Self adhesive tapes - Determination of peel adhesion properties
Oznaka standarda: prBAS EN ISO 29863:2020
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 9
Datum realizacije: 2019-12-03
Predviđeni datum naredne faze: 2020-02-13
Samoljepljive trake - Mjerenje otpora smicanja pri statičkom opterećenju
Self adhesive tapes - Measurement of static shear adhesion
Oznaka standarda: prBAS EN ISO 29864:2020
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 9
Datum realizacije: 2019-12-03
Predviđeni datum naredne faze: 2020-02-13
Samoljepljive trake - Mjerenje prekidne čvrstoće i izduženja pri prekidu
Self adhesive tapes - Measurement of breaking strength and elongation at break
Oznaka standarda: prBAS ISO 18747-2:2020
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 9
Datum realizacije: 2019-12-03
Predviđeni datum naredne faze: 2020-02-13
Određivanje gustine čestica pomoću metoda sedimentacije - Dio 1: Višebrzinski pristup
Determination of particle density by sedimentation methods - Part 2: Multi-velocity approach


Ukupno 19, strana 1 od 1
 
1