Plan rada BAS/TC 35

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » BAS/TC 35 » Plan rada BAS/TC 35
Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: pnBAS CEN/TR 17112:2018
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 35
Datum realizacije: 2018-03-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-30
Bicikli – Kompozitni materijal koji se koristi za bicikle – Specifična ispitivanja pogodna za komponente proizvedene od kompozitnih materijala
Cycles - Composite material used in bicycles - Specific tests suitable for components manufactured from composite materials
Oznaka standarda: pnBAS EN 1459-1:2018
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 35
Datum realizacije: 2018-03-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-30
Terenski viljuškari – Zahthevi za sigurnost i verifikaciju – Dio 1: Viljuškari sa promenljivim dohvatom
Rough-terrain trucks - Safety requirements and verification - Part 1: Variable-reach trucks
Oznaka standarda: pnBAS EN 15918:2011+A2:2018
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 35
Datum realizacije: 2018-03-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-30
Bicikli – Prikolica za bicikl – Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja
Cycles - Cycle trailers - Safety requirements and test methods
Oznaka standarda: pnBAS EN 16230-2:2018
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 35
Datum realizacije: 2018-03-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-30
Kartinzi za razonodu — Dio 2: Zahtjevi za sigurnost objekata za karting
Leisure karts - Part 2: Safety requirements for karting facilities
Oznaka standarda: pnBAS EN 16796-1:2018
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 35
Datum realizacije: 2018-03-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-30
Energetska efikasnost vozila za unutrašnji transport — Metode ispitivanja — Dio 1: Opšte
Energy efficiency of Industrial trucks - Test methods - Part 1: General
Oznaka standarda: pnBAS EN 16796-2:2018
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 35
Datum realizacije: 2018-03-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-30
Energetska efikasnost vozila za unutrašnji transport — Metode ispitivanja — Dio 2: Samohodna vozila za unutrašnji transport sa rukovaocem, traktori za vuču i vozila za prevoz tereta
Energy efficiency of Industrial trucks - Test methods - Part 2: Operator controlled self-propelled trucks, towing tractors and burden-carrier trucks
Oznaka standarda: pnBAS EN 16796-3:2018
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 35
Datum realizacije: 2018-03-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-30
Energetska efikasnost vozila za unutrašnji transport — Metode ispitivanja — Dio 3: Vozila za rukovanje kontejnerima i slaganje kontejnera (Kontejnerski viljuškari)
Energy efficiency of Industrial trucks - Test methods - Part 3: Container handling lift trucks
Oznaka standarda: pnBAS EN 16882:2018
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 35
Datum realizacije: 2018-03-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-30
Cestovna vozila – Sigurnost plombi za tahografe – Zahtjevi i procedure za ispitivanje
Road vehicles - Security of the mechanical seals used on tachographs - Requirements and test procedures
Oznaka standarda: pnBAS EN ISO 14469:2018
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 35
Datum realizacije: 2018-03-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-30
Cestovna vozila – Priključak za dopunjavanje komprimovanog prirodnog gasa (CNG)
Road vehicles - Compressed natural gas (CNG) refuelling connector
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 35
Datum realizacije: 2018-03-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-30
Vozila za unutrašnji transport - Sigurnosni zahtjevi i verifikacija - Dio 2: Samohodna vozila sa promenljivim dohvatom
Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 2: Self-propelled variable-reach trucks
Oznaka standarda: pnBAS EN ISO 3691-3:2018
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 35
Datum realizacije: 2018-03-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-30
Vozila za unutrašnji transport – Zahtjevi za sigurnost i verifikaciju – Dio 3: Dodatni zahtjevi za vozila sa podiznim mjestom za rukovaoca (operator) i vozila posebno projektovana za kretanje sa podignutim teretima
Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 3: Additional requirements for trucks with elevating operator position and trucks specifically designed to travel with elevated loads
Oznaka standarda: pnBAS ISO 10896-1:2018
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 35
Datum realizacije: 2018-03-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-30
Terenski viljuškari - Sigurnosni zahtjevi i verifikacija – Dio 1: Viljuškari sa promenljivim dohvatom
Rough-terrain trucks - Safety requirements and verification - Part 1: Variable-reach trucks
Oznaka standarda: pnBAS ISO 10896-2:2018
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 35
Datum realizacije: 2018-03-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-30
Terenski viljuškari - Sigurnosni zahtjevi i verifikacija – Dio 2: Okretni (rotirajući) viljuškari
Rough-terrain trucks - Safety requirements and verification - Part 2: Slewing trucks
Oznaka standarda: pnBAS ISO 10924-1:2018
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 35
Datum realizacije: 2018-03-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-30
Cestovna vozila – Prekidači – Dio 1: Definicije i opšti ispitni zahtjevi
Road vehicles - Circuit breakers - Part 1: Definitions and general test requirements
Oznaka standarda: pnBAS ISO 10924-5:2018
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 35
Datum realizacije: 2018-03-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-30
Cestovna vozila – Prekidači – Dio 5: Prekidači sa vijkom sa nominalnim naponom od 450 V
Road vehicles - Circuit breakers - Part 5: Circuit breakers with bolt with rated voltage of 450 V
Oznaka standarda: pnBAS ISO 11898-2:2018
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 35
Datum realizacije: 2018-03-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-30
Cestovna vozila - CAN - Dio 2: Jedinica za pristup mediju velike brzine
Road vehicles - Controller area network (CAN) - Part 2: High-speed medium access unit
Oznaka standarda: pnBAS ISO 12156-2:2018
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 35
Datum realizacije: 2018-03-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-30
Dizel gorivo - Ocjenjivanje mazivosti upotrebom oscilatornog uređaja visoke frekvencije (HFRR) – Dio 2: Granične vrijednosti
Diesel fuel - Assessment of lubricity using the high-frequency reciprocating rig (HFRR) - Part 2: Limit
Oznaka standarda: pnBAS ISO 12614-19:2018
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 35
Datum realizacije: 2018-03-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-30
Cestovna vozila – Komponente sistema za napajanje vozila tečnim prirodnim gasom (LNG) – Dio 19: Automatski ventil
Road vehicles - Liquefied natural gas (LNG) fuel system components - Part 19: Automatic valve
Oznaka standarda: pnBAS ISO 12619-10:2018
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 35
Datum realizacije: 2018-03-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-30
Cestovna vozila – Komponente sistema za komprimirani gas vodonika (CGH2 ) i mješavine prirodnog gasa i vodonika kao goriva – Dio 10: Uređaj za smanjenje pritiska (PRD)
Road vehicles - Compressed gaseous hydrogen (CGH2) and hydrogen/natural gas blends fuel system components - Part 10: Pressure relief device (PRD)
Oznaka standarda: pnBAS ISO 12619-11:2018
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 35
Datum realizacije: 2018-03-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-30
Cestovna vozila – Komponente sistema za komprimirani gas vodonika (CGH2 ) i mješavine prirodnog gasa i vodonika kao goriva – Dio 11: Sigurnosni ventil protoka
Road vehicles - Compressed gaseous hydrogen (CGH2) and hydrogen/natural gas blends fuel system components - Part 11: Excess flow valve


Ukupno 80, strana 1 od 4
1