Plan rada BAS/TC 21

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » BAS/TC 21 » Plan rada BAS/TC 21
Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 15728:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 21
Datum realizacije: 2017-12-05
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-03
Projektovanje i upotreba umetaka za dizanje prefabrikovanih betonskih elemenata i rukovanje predgotovljenim elementima betona
Design and use of inserts for lifting and handling of precast concrete elements
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 16970:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 21
Datum realizacije: 2017-12-05
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-03
Održivost građevina -- Smjernice za primjenu norme EN 15804
Sustainability of construction works - Guidance for the implementation of EN 15804
Oznaka standarda: nsBAS EN 1015-12:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 21
Datum realizacije: 2017-12-05
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-03
Metode ispitivanja maltera za zidanje – Dio 12: Određivanje čvrstoće prianjanja očvrslih maltera za oblaganje spoljašnjih i unutrašnjih površina na podloge
Methods of test for mortar for masonry - Part 12: Determination of adhesive strength of hardened rendering and plastering mortars on substrates
Oznaka standarda: nsBAS EN 1052-2:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 21
Datum realizacije: 2017-12-05
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-03
Metode ispitivanja zidanih konstrukcija – Dio 2: Određivanje čvrstoće pri savijanju
Methods of test for masonry - Part 2: Determination of flexural strength
Oznaka standarda: nsBAS EN 12602:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 21
Datum realizacije: 2017-12-05
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-03
Prefabrikovani armiranobetonski elementi dobijeni autoklaviranjem pjenastog betona
Prefabricated reinforced components of autoclaved aerated concrete
Oznaka standarda: nsBAS EN 13055:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 21
Datum realizacije: 2017-12-05
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-03
Laki agregati
Lightweight aggregates
Oznaka standarda: nsBAS EN 13914-1:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 21
Datum realizacije: 2017-12-05
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-03
Projektovanje, priprema i primena maltera za spoljašnja i unutrašnja oblaganja –Dio 1: Malteri za spoljašnja oblaganja
Design, preparation and application of external rendering and internal plastering - Part 1: External rendering
Oznaka standarda: nsBAS EN 13914-2:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 21
Datum realizacije: 2017-12-05
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-03
Projektovanje, priprema i primena maltera za spoljašnja i unutrašnja oblaganja - Dio 2: Unutrašnje malterisanje
Design, preparation and application of external rendering and internal plastering - Part 2: Internal plastering
Oznaka standarda: nsBAS EN 14617-2:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 21
Datum realizacije: 2017-12-05
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-03
Kameni aglomerat -- Metode ispitivanja – Dio 2: Određivanje čvrstoće pri savijanju (savijanje)
Agglomerated stone - Test methods - Part 2: Determination of flexural strength (bending)
Oznaka standarda: nsBAS EN 1504-8:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 21
Datum realizacije: 2017-12-05
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-03
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija -- Definicije, zahtjevi, kontrola kvaliteta te ocjena usklađenosti svojstava (AVCP) – Dio 8: Kontrola kvaliteta i ocjena usklađenosti (AVCP)
Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and AVCP - Part 8: Quality control and Assessment and verification of the constancy of performance (AVCP)
Oznaka standarda: nsBAS EN 16508:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 21
Datum realizacije: 2017-12-05
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-03
Privremena radna oprema – Zaštitne natkrivajuće konstrukcije – Zahtevi za performanse i opšte projektovanje
Temporary works equipment - Encapsulation constructions - Performance requirements and general design
Oznaka standarda: nsBAS EN 16622:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 21
Datum realizacije: 2017-12-05
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-03
Silikatno-kalcijumska prašina za beton za beton -Definicije, zahtevi i kriterijumi usaglašenosti
Silica-calcium fume for concrete - Definitions, requirements and conformity criteria
Oznaka standarda: nsBAS EN 772-5:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 21
Datum realizacije: 2017-12-05
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-03
Metode ispitivanja zidnih elemenata – Dio 5: Određivanje sadržaja aktivnih rastvorljivih soli u zidnim elementima od gline
Methods of test for masonry units - Part 5: Determination of the active soluble salts content of clay masonry units
Oznaka standarda: nsBAS EN 845-1+A1:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 21
Datum realizacije: 2017-12-05
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-03
Specifikacija dodatnih komponenata za zidane konstrukcije –Dio 1: Poprečne veze, zategnute metalne trake, oslonačke papuče i držači
Specification for ancillary components for masonry - Part 1: Wall ties, tension straps, hangers and brackets
Oznaka standarda: nsBAS EN 845-2+A1:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 21
Datum realizacije: 2017-12-05
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-03
Specifikacija dodatnih komponenata za zidane konstrukcije- Dio 2: Nadvojne grede
Specification for ancillary components for masonry - Part 2: Lintels
Oznaka standarda: nsBAS EN 845-3+A1:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 21
Datum realizacije: 2017-12-05
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-03
Specifikacija dodatnih komponenata za zidane konstrukcije - Dio 3: Armatura ležišnih spojnica od čeličnih mreža
Specification for ancillary components for masonry - Part 3: Bed joint reinforcement of steel meshwork
Oznaka standarda: nsBAS EN 846-9:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 21
Datum realizacije: 2017-12-05
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-03
Metode ispitivanja pomoćnih dijelova zidanih konstrukcija – Dio 9: Određivanje otpornosti nadvojenih greda prema savijanju i smicanju
Methods of test for ancillary components for masonry - Part 9: Determination of flexural resistance and shear resistance of lintels
Oznaka standarda: nsBAS ISO 11617:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 21
Datum realizacije: 2017-12-05
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-03
Zgrade i inženjerske građevine- Zaptivne mase - Određivanje promjena u koheziji i izgledu elastičnih zaptivnih masa za vremenske uticaje nakon izlaganja statički izlivenih uzoraka na vještačko vremensko i mehaničko cikliranje
Buildings and civil engineering works - Sealants - Determination of changes in cohesion and appearance of elastic weatherproofing sealants after exposure of statically cured specimens to artificial weathering and mechanical cycling
Oznaka standarda: nsBAS ISO 12006-3:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 21
Datum realizacije: 2017-12-05
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-03
Građenje-Organizacija informacija o građevinskim radovima - Dio 3: Okvir za objektno usmjerene informacije
Building construction - Organization of information about construction works - Part 3: Framework for object-oriented information
Oznaka standarda: nsBAS ISO 15686-1:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 21
Datum realizacije: 2017-12-05
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-03
Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka trajanja - Dio 1: Opšti principi i okvir
Buildings and constructed assets - Service life planning - Part 1: General principles and framework


Ukupno 67, strana 1 od 4
1