Plan rada BAS/TC 21

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » BAS/TC 21 » Plan rada BAS/TC 21
Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 16886:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 21
Datum realizacije: 2018-10-22
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-21
Vodić za primjenu statističkih metoda za određivanje svojstava zidarskih proizvoda
Guidance on the application of statistical methods for determining the properties of masonry products
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 17005:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 21
Datum realizacije: 2018-10-22
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-27
Održivost građevinskih radova – Dodatne kategorije i pokazatelji utjecaja na okoliš – Ocjena mogućnosti dodavanja utjecajnih kategorija i pripadajućih pokazatelja i metode proračuna za procjenu okolišnog učinka građevina
Sustainability of construction works - Additional environmental impact categories and indicators - Background information and possibilities - Evaluation of the possibility of adding environmental impact categories and related indicators and calculation methods for the assessment of the environmental performance of buildings
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 17024:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 21
Datum realizacije: 2018-10-22
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-27
Prirodni kamen – Smjernice za upotrebu prirodnog kamena
Natural stones - Guidance for use of natural stones
Oznaka standarda: nsBAS EN 1052-2/Cor1:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 21
Datum realizacije: 2018-10-22
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-27
Metode ispitivanja zidanih konstrukcija — Dio 2: Određivanje čvrstoće pri savijanju
Methods of test for masonry - Part 2: Determination of flexural strength
Oznaka standarda: nsBAS EN 13200-8:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 21
Datum realizacije: 2018-10-22
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-27
Gledališta – Dio 8: Sigurnosni aspekti
Spectator facilities - Part 8: Safety Management
Oznaka standarda: nsBAS EN 15824:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 21
Datum realizacije: 2018-10-22
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-27
Specifikacije za vanjske i unutrašnje žbuke na bazi organskih veziva
Specifications for external renders and internal plasters based on organic binders
Oznaka standarda: nsBAS EN 16757:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 21
Datum realizacije: 2018-10-22
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-27
Održivost građevinskih radova – Okolišne deklaracije proizvoda - Pravila za kategorizaciju proizvoda za beton i betonske elemente
Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Product Category Rules for concrete and concrete elements
Oznaka standarda: nsBAS EN 1766:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 21
Datum realizacije: 2018-10-22
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-27
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Referentni betoni za ispitivanje
Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Reference concretes for testing
Oznaka standarda: nsBAS EN 451-1:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 21
Datum realizacije: 2018-10-22
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-27
Metoda ispitivanja letećeg pepela - Dio 1: Određivanje sadržaja slobodnog kalcijum oksida
Method of testing fly ash - Part 1: Determination of free calcium oxide content
Oznaka standarda: nsBAS EN 451-2:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 21
Datum realizacije: 2018-10-22
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-27
Metoda ispitivanja letećeg pepela - Dio 2: Određivanje finoće vlažnim prosijavanjem
Method of testing fly ash - Part 2: Determination of fineness by wet sieving
Oznaka standarda: nsBAS EN 772-5/Cor1:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 21
Datum realizacije: 2018-10-22
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-21
Metode ispitivanja zidnih elemenata – Dio 5: Određivanje sadržaja aktivnih rastvorljivih soli u zidnim elementima od gline
Methods of test for masonry units - Part 5: Determination of the active soluble salts content of clay masonry units
Oznaka standarda: nsBAS EN 998-1:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 21
Datum realizacije: 2018-10-22
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-27
Specifikacija maltera za zidane konstrukcije - Dio 1: Malter za malterisanje unutrašnjih i vanjskih zidova
Specification for mortar for masonry - Part 1: Rendering and plastering mortar
Oznaka standarda: nsBAS EN 998-2:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 21
Datum realizacije: 2018-10-22
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-27
Specifikacija maltera za zidane konstrukcije - Dio 2: Malter za zidanje
Specification for mortar for masonry - Part 2: Masonry mortar
Oznaka standarda: nsBAS ISO 12494:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 21
Datum realizacije: 2018-10-22
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-27
Uticaji na konstrukcije usljed atmosferskog leđenja
Atmospheric icing of structures
Oznaka standarda: nsBAS ISO 13315-4:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 21
Datum realizacije: 2018-10-22
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-27
Okolišno upravljanje za beton i betonske strukture – Dio 4: Okolišno projektovanje betonskih struktura
Environmental management for concrete and concrete structures - Part 4: Environmental design of concrete structures
Oznaka standarda: nsBAS ISO 15673:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 21
Datum realizacije: 2018-10-22
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-27
Vodiči za pojednostavljenu metodu proračuna građevinskih elemenata u visokogradnji
Guidelines for the simplified design of structural reinforced concrete for buildings
Oznaka standarda: nsBAS ISO 15686-5:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 21
Datum realizacije: 2018-10-22
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-27
Zgrade i druge građevine - Planiranje upotrebnog vijeka – Dio 5: Trošak životnog ciklusa
Buildings and constructed assets - Service life planning - Part 5: Life-cycle costing
Oznaka standarda: nsBAS ISO 15686-7:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 21
Datum realizacije: 2018-10-22
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-27
Zgrade i druge građevine - Planiranje vijeka trajanja -- Dio 7: Evaluacija performanse za povratne informacije o upotrebi vježbe iz prakse
Buildings and constructed assets - Service life planning - Part 7: Performance evaluation for feedback of service life data from practice
Oznaka standarda: nsBAS ISO 15928-4:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 21
Datum realizacije: 2018-10-22
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-27
Kuće - Opis performansi - Dio 4: Protivpožarna sigurnost
Houses - Description of performance - Part 4: Fire safety
Oznaka standarda: nsBAS ISO 16745-1:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 21
Datum realizacije: 2018-10-22
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-27
Okolinske karakteristike objekata - Emisija CO2 objekta - Faze eksploatacije
Sustainability in buildings and civil engineering works - Carbon metric of an existing building during use stage - Part 1: Calculation, reporting and communication


Ukupno 54, strana 1 od 3
1