Plan rada BAS/TC 42

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » BAS/TC 42 » Plan rada BAS/TC 42
Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: prBAS EN 12727:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 42
Datum realizacije: 2017-11-14
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-26
Namještaj - Stolice spojene u redove - Metoda ispitivanja i zahtjevi za čvrstoću i izdržljivost
Furniture - Ranked seating - Requirements for safety, strength and durability
Oznaka standarda: prBAS EN 13489:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 42
Datum realizacije: 2017-11-14
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-26
Drveni podovi - Višeslojni parketni elementi
Wood-flooring and parquet - Multi-layer parquet elements
Oznaka standarda: prBAS EN 14322:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 42
Datum realizacije: 2017-11-14
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-26
Ploče na osnovi drveta - Ploče obložene melaminom za upotrebu u zatvorenom prostoru - Definicije, zahtjevi i klasifikacija
Wood-based panels - Melamine faced board for interior uses - Definition, requirements and classification
Oznaka standarda: prBAS EN 14323:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 42
Datum realizacije: 2017-11-14
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-26
Ploče na osnovi drveta - Ploče obložene melaminom za upotrebu u zatvorenom prostoru - Metode ispitivanja
Wood-based panels - Melamine faced boards for interior uses - Test methods
Oznaka standarda: prBAS EN 14354:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 42
Datum realizacije: 2017-11-14
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-26
Ploče na bazi drveta – Drveni furnir za podnu oblogu
Wood-based panels - Wood veneer floor coverings
Oznaka standarda: prBAS EN 14915+A1:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 42
Datum realizacije: 2017-11-14
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-26
Unutarnje i vanjske obloge od masivnog drveta - Karakteristike, ocjenjivanje usklađenosti i označavanje
Solid wood panelling and cladding - Characteristics, requirements and marking
Oznaka standarda: prBAS EN 15372:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 42
Datum realizacije: 2017-11-14
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-26
Namještaj – Čvrstoća, trajnost i sigurnost – Zahtjevi za stolove koji nisu za upotrebu u domaćinstvu
Furniture - Strength, durability and safety - Requirements for non-domestic tables
Oznaka standarda: prBAS EN 16121+A1:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 42
Datum realizacije: 2017-11-14
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-26
Namještaj za skladištenje koji nije za kućnu upotrebu - Zahtjevi za sigurnost, čvrstoću, izdržljivost i stabilnost
Non-domestic storage furniture - Requirements for safety, strength, durability and stability
Oznaka standarda: prBAS EN 16890:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 42
Datum realizacije: 2017-11-14
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-26
Dječiji namještaj – Dušeci za krevetiće i koljevke – Zahtjevi za bezbednost i metode ispitivanja
Children's furniture - Mattresses for cots and cribs - Safety requirements and test methods
Oznaka standarda: prBAS EN 16955:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 42
Datum realizacije: 2017-11-14
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-26
Okov za namještaj – Konusne cjevi pod pritiskom za samonoseće gasne opruge za podešavanje visine sjedišta – Metode ispitivanja i zahtjevi za čvrstoću i trajnost
Hardware for furniture - Tapered pressure tubes for self-supporting gas springs for the height adjustment of seating - Test methods and requirements for strength and durability
Oznaka standarda: prBAS EN 1728:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 42
Datum realizacije: 2017-11-14
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-26
Namještaj - Namještaj za sjedenje – Metode ispitivanja za određivanje čvrstoće i trajnosti
Furniture - Seating - Test methods for the determination of strength and durability
Oznaka standarda: prBAS EN 527-2:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 42
Datum realizacije: 2017-11-14
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-26
Kancelarijski namještaj - Radni stolovi i pultovi - Dio 2: Mehanički sigurnosni zahtjevi
Office furniture - Work tables - Part 2: Safety, strength and durability requirements
Oznaka standarda: prBAS EN 581-1:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 42
Datum realizacije: 2017-11-14
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-26
Vanjski namještaj – Sjedala i stolovi za kampovanje, za kućnu i javnu upotrebu – Dio 1: Opći sigurnosni zahtjevi
Outdoor furniture - Seating and tables for camping, domestic and contract use - Part 1: General safety requirements
Oznaka standarda: prBAS EN 581-2/Cor1:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 42
Datum realizacije: 2017-11-14
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-26
Namještaj za vanjsku upotrebu – Namještaj za sjedenje i stolovi za kampovanje, za kućnu i javnu upotrebu – Dio 2: Mehanički sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja za namještaj za sjedenje
Outdoor furniture - Seating and tables for camping, domestic and contract use - Part 2: Mechanical safety requirements and test methods for seating
Oznaka standarda: prBAS EN 581-3:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 42
Datum realizacije: 2017-11-14
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-26
Vanjski namještaj – Sjedala i stolovi za kampovanje, za kućnu i javnu upotrebu – Dio 3: Mehanički sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja za stolove
Outdoor furniture - Seating and tables for camping, domestic and contract use - Part 3: Mechanical safety requirements for tables
Oznaka standarda: prBAS EN 599-2:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 42
Datum realizacije: 2017-11-14
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-26
Trajnost drveta i proizvoda od drveta - Karakteristike sredstava za preventivnu zaštitu drveta utvđene biološkim testovima - Dio 2: Označavanje
Durability of wood and wood-based products - Efficacy of preventive wood preservatives as determined by biological tests - Part 2: Labelling
Oznaka standarda: prBAS EN 716-1:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 42
Datum realizacije: 2017-11-14
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-26
Namještaj – Dječiji krevetići i sklopivi dječiji krevetići za kućnu upotrebu – Dio 1: Sigurnosni zahtjevi
Furniture - Children's cots and folding cots for domestic use - Part 1: Safety requirements
Oznaka standarda: prBAS EN 716-2:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 42
Datum realizacije: 2017-11-14
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-26
Namještaj – Dječiji krevetići i sklopivi dječjii krevetići za kućnu upotrebu – Dio 2: Metode ispitivanja
Furniture - Children's cots and folding cots for domestic use - Part 2: Test methods
Oznaka standarda: prBAS EN ISO 12625-4:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 42
Datum realizacije: 2017-11-14
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-26
Tanki upijajući papir (tissue) i proizvodi od tankog upijajućeg papira - Dio 4: Određivanje sile kidanja, rastezljivosti pri prekidu i apsorbovane energije kidanja
Tissue paper and tissue products - Part 4: Determination of tensile strength, stretch at maximum force and tensile energy absorption
Oznaka standarda: prBAS EN ISO 12625-5:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 42
Datum realizacije: 2017-11-14
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-26
Tanki upijajući papir (tissue) i proizvodi od tankog upijajućeg papira - Dio 5: Određivanje sile kidanja u mokrom uzorku
Tissue paper and tissue products - Part 5: Determination of wet tensile strength


Ukupno 31, strana 1 od 2
1