Plan rada BAS/TC 42

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » BAS/TC 42 » Plan rada BAS/TC 42
Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: nsBAS EN 12727:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 42
Datum realizacije: 2018-06-19
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-18
Namještaj - Stolice spojene u redove - Zahtjevi za sigurnost, čvrstoću i izdržljivost
Furniture - Ranked seating - Requirements for safety, strength and durability
Oznaka standarda: nsBAS EN 13489:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 42
Datum realizacije: 2018-06-19
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-18
Drveni podovi - Višeslojni parketni elementi
Wood-flooring and parquet - Multi-layer parquet elements
Oznaka standarda: nsBAS EN 14322:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 42
Datum realizacije: 2018-06-19
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-18
Ploče na bazi drveta - Ploče obložene melaminom za unutrašnju upotrebu - Definicija, zahtjevi i klasifikacija
Wood-based panels - Melamine faced board for interior uses - Definition, requirements and classification
Oznaka standarda: nsBAS EN 14323:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 42
Datum realizacije: 2018-06-19
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-18
Ploče na bazi drveta - Ploče obložene melaminom za unutrašnju upotrebu - Metode ispitivanja
Wood-based panels - Melamine faced boards for interior uses - Test methods
Oznaka standarda: nsBAS EN 14354:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 42
Datum realizacije: 2018-06-19
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-18
Ploče na bazi drveta – Furnir za podnu oblogu
Wood-based panels - Wood veneer floor coverings
Oznaka standarda: nsBAS EN 14915+A1:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 42
Datum realizacije: 2018-06-19
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-18
Paneli i obloge od masivnog drveta - Karakteristike, zahtijevi i označavanje
Solid wood panelling and cladding - Characteristics, requirements and marking
Oznaka standarda: nsBAS EN 16121+A1:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 42
Datum realizacije: 2018-06-19
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-18
Namještaj za odlaganje koji nije za kućnu upotrebu - Zahtjevi za sigurnost, čvrstoću, izdržljivost i stabilnost
Non-domestic storage furniture - Requirements for safety, strength, durability and stability
Oznaka standarda: nsBAS EN 16890:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 42
Datum realizacije: 2018-06-19
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-18
Dječiji namještaj – Madraci za krevetiće i koljevke – Zahtjevi za sigurnost i metode ispitivanja
Children's furniture - Mattresses for cots and cribs - Safety requirements and test methods
Oznaka standarda: nsBAS EN 16955:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 42
Datum realizacije: 2018-06-19
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-18
Okov za namještaj – Konusne cijevi pod pritiskom za samonoseće gasne opruge za podešavanje visine sjedišta – Metode ispitivanja i zahtjevi za čvrstoću i izdržljivost
Hardware for furniture - Tapered pressure tubes for self-supporting gas springs for the height adjustment of seating - Test methods and requirements for strength and durability
Oznaka standarda: nsBAS EN 527-2:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 42
Datum realizacije: 2018-06-19
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-18
Kancelarijski namještaj - Radni stolovi i pultovi - Dio 2: Mehanički sigurnosni zahtjevi
Office furniture - Work tables - Part 2: Safety, strength and durability requirements
Oznaka standarda: nsBAS EN 581-1:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 42
Datum realizacije: 2018-06-19
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-18
Vanjski namještaj – Sjedala i stolovi za kampovanje, za kućnu i javnu upotrebu – Dio 1: Opći sigurnosni zahtjevi
Outdoor furniture - Seating and tables for camping, domestic and contract use - Part 1: General safety requirements
Oznaka standarda: nsBAS EN 599-2:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 42
Datum realizacije: 2018-06-19
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-18
Trajnost drveta i proizvoda od drveta - Karakteristike sredstava za preventivnu zaštitu drveta utvđene biološkim testovima - Dio 2: Označavanje
Durability of wood and wood-based products - Efficacy of preventive wood preservatives as determined by biological tests - Part 2: Labelling
Oznaka standarda: nsBAS EN ISO 12625-4:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 42
Datum realizacije: 2018-06-19
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-18
Tanki upijajući papir (tissue) i proizvodi od tankog upijajućeg papira - Dio 4: Određivanje sile kidanja, rastezljivosti pri prekidu i apsorbovane energije kidanja
Tissue paper and tissue products - Part 4: Determination of tensile strength, stretch at maximum force and tensile energy absorption
Oznaka standarda: nsBAS EN ISO 12625-5:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 42
Datum realizacije: 2018-06-19
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-18
Tanki upijajući papir (tissue) i proizvodi od tankog upijajućeg papira - Dio 5: Određivanje sile kidanja u mokrom uzorku
Tissue paper and tissue products - Part 5: Determination of wet tensile strength
Oznaka standarda: nsBAS EN ISO 12625-6:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 42
Datum realizacije: 2018-06-19
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-18
Tanki upijajući papir (tissue) i proizvodi od tankog upijajućeg papira - Dio 6: Određivanje gramaže
Tissue paper and tissue products - Part 6: Determination of grammage
Oznaka standarda: nsBAS EN ISO 19085-1:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 42
Datum realizacije: 2018-06-19
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-18
Mašine za obradu drveta - Sigurnost - Dio 1: Opći zahtijevi
Woodworking machines - Safety - Part 1: Common requirements
Oznaka standarda: nsBAS EN ISO 19085-2:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 42
Datum realizacije: 2018-06-19
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-18
Mašine za obradu drveta - Sigurnost - Dio 2: Horizontalne kružne pile za ploče s pritisnim uređajem
Woodworking machines - Safety - Part 2: Horizontal beam panel circular sawing machines
Oznaka standarda: nsBAS EN ISO 19085-5:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 42
Datum realizacije: 2018-06-19
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-18
Mašine za obradu drveta - Sigurnost - Dio 5: Formatne pile
Woodworking machines - Safety - Part 5: Dimension saws
Oznaka standarda: nsBAS ISO 13061-1/A1:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 42
Datum realizacije: 2018-06-19
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-18
Fizička i mehanička svojstva drveta - Metode ispitivanja za male uzorke drveta bez grešaka - Dio 2: Određivanje zapreminske mase za fizička i mehanička ispitivanja Amandman 1
Physical and mechanical properties of wood — Test methods for small clear wood specimens — Part 1: Determination of moisture content for physical and mechanical tests AMENDMENT 1
Oznaka standarda: nsBAS ISO 13061-2/A1:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 42
Datum realizacije: 2018-06-19
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-18
Fizička i mehanička svojstva drveta - Metode ispitivanja za male uzorke drveta bez grešaka - Dio 2: Određivanje zapreminske mase za fizička i mehanička ispitivanja Amandman 1
Physical and mechanical properties of wood — Test methods for small clear wood specimens — Part 2: Determination of density for physical and mechanical tests AMENDMENT 1


Ukupno 29, strana 1 od 2
1