Plan rada BAS/TC 22

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » BAS/TC 22 » Plan rada BAS/TC 22
Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TS 12697-51:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 22
Datum realizacije: 2018-07-09
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-07
Bitumenske mješavine -- Metode ispitivanja – Dio 51: Ispitivanje posmične čvrstoće površine
Bituminous mixtures - Test methods - Part 51: Surface shear strength test
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TS 12697-52:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 22
Datum realizacije: 2018-07-09
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-07
Bitumenske mješavine -- Metode ispitivanja – Dio 52: Kondicioniranje u cilju ispitivanja oksidativnog starenja
Bituminous mixtures - Test methods - Part 52: Conditioning to address oxidative ageing
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TS 16165:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 22
Datum realizacije: 2018-07-09
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-07
Određivanje otpornosti na klizanje pješačkih površina - Metode evaluacije
Determination of slip resistance of pedestrian surfaces - Methods of evaluation
Oznaka standarda: nsBAS EN 12675:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 22
Datum realizacije: 2018-07-09
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-07
Kontrolni uređaji saobraćajnih signala - Zahtjevi funkcionalne sigurnosti
Traffic signal controllers - Functional safety requirements
Oznaka standarda: nsBAS EN 12697-17:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 22
Datum realizacije: 2018-07-09
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-07
Bitumenske mješavine - Metode ispitivanja - Dio 17: Gubitak zrna agregata u uzorcima poroznog asfalta
Bituminous mixtures - Test methods - Part 17: Particle loss of porous asphalt specimens
Oznaka standarda: nsBAS EN 12697-18:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 22
Datum realizacije: 2018-07-09
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-07
Bitumenske mješavine - Metode ispitivanja - Dio 18: Ocjeđivanje veziva
Bituminous mixtures - Test methods - Part 18: Binder drainage
Oznaka standarda: nsBAS EN 12697-27:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 22
Datum realizacije: 2018-07-09
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-07
Bitumenske mješavine - Metode ispitivanja - Dio 27: Uzorkovanje
Bituminous mixtures - Test methods - Part 27: Sampling
Oznaka standarda: nsBAS EN 13075-1:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 22
Datum realizacije: 2018-07-09
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-07
Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje karakteristika loma - Dio 1: Određivanje vrijednosti loma kationskih emulzija bitumena, metoda s mineralnim filerom
Bitumen and bituminous binders - Determination of breaking behaviour - Part 1: Determination of breaking value of cationic bituminous emulsions, mineral filler method
Oznaka standarda: nsBAS EN 13075-2:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 22
Datum realizacije: 2018-07-09
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-07
Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje karakteristika loma - Dio 2:Određivanje vremena miješanja sitnih čestica kationskih bitumenskih emulzija
Bitumen and bituminous binders - Determination of breaking behaviour - Part 2: Determination of fines mixing time of cationic bituminous emulsions
Oznaka standarda: nsBAS EN 13249:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 22
Datum realizacije: 2018-07-09
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-07
Geotekstili i proizvodi srodni sa geotekstilom - Zahtjevane karakteristike za upotrebu pri izgradnji cesta i ostalih saobraćajnih površina (isključujući željeznice i ugradnju asfalta)
Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in the construction of roads and other trafficked areas (excluding railways and asphalt inclusion)
Oznaka standarda: nsBAS EN 13250:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 22
Datum realizacije: 2018-07-09
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-07
Geotekstili i proizvodi srodni sa geotekstilom - Zahtjevane karakteristike za upotrebu pri izgradnji željeznica
Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in the construction of railways
Oznaka standarda: nsBAS EN 13251:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 22
Datum realizacije: 2018-07-09
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-07
Geotekstili i proizvodi srodni sa geotekstilom - Zahtijevane karakteristike za upotrebu pri izvođenju zemljanih radova, temelja i potpornih konstrukcija
Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in earthworks, foundations and retaining structures
Oznaka standarda: nsBAS EN 13252:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 22
Datum realizacije: 2018-07-09
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-07
Geotekstili i proizvodi srodni sa geotekstilom - Zahtijevane karakteristike za upotrebu kod drenažnih sistema
Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in drainage systems
Oznaka standarda: nsBAS EN 13253:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 22
Datum realizacije: 2018-07-09
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-07
Geotekstili i proizvodi srodni sa geotekstilom - Zahtijevane karakteristike za upotrebu u zaštiti od erozije (zaštita obale, obaloutvrde)
Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in erosion control works (coastal protection, bank revetments)
Oznaka standarda: nsBAS EN 13254:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 22
Datum realizacije: 2018-07-09
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-07
Geotekstili i proizvodi srodni sa geotekstilom - Zahtijevane karakteristike za upotrebu pri izgradnji akumulacionih jezera i brana
Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for the use in the construction of reservoirs and dams
Oznaka standarda: nsBAS EN 13255:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 22
Datum realizacije: 2018-07-09
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-07
Termoplastični cijevni sustavi za odvodnju onečišćenih i otpadnih voda unutar zgrada - Ispitna metoda za zrakonepropusnost
Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in the construction of canals
Oznaka standarda: nsBAS EN 13256:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 22
Datum realizacije: 2018-07-09
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-07
Geotekstili i proizvodi srodni sa geotekstilom - Zahtijevane karakteristike za upotrebu pri izgradnji tunela i podzemnih građevina
Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in the construction of tunnels and underground structures
Oznaka standarda: nsBAS EN 13257:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 22
Datum realizacije: 2018-07-09
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-07
Geotekstili i proizvodi srodni sa geotekstilom - Zahtijevane karakteristike za upotrebu u odlagalištima čvrstog otpada
Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in solid waste disposals
Oznaka standarda: nsBAS EN 13265:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 22
Datum realizacije: 2018-07-09
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-07
Geotekstili i proizvodi srodni sa geotekstilom - Zahtijevane karakteristike za upotrebu u odlagalištima tekućeg otpada
Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in liquid waste containment projects
Oznaka standarda: nsBAS EN 13587:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 22
Datum realizacije: 2018-07-09
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-07
Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje zateznih svojstava bitumenskih veziva testom zatezanja
Bitumen and bituminous binders - Determination of the tensile properties of bituminous binders by the tensile test method


Ukupno 57, strana 1 od 3
1