Plan rada BAS/TC 43

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » BAS/TC 43 » Plan rada BAS/TC 43
Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: BAS 1049:2010
Faza izrade: 90.93
BAS/TC: BAS/TC 43
Datum realizacije: 2016-05-10
Predviđeni datum naredne faze: 2021-05-11
Halal hrana - Zahtjevi i mjere
Halal food - Requirements and measures
Oznaka standarda: BAS EN ISO 5495:2013
Faza izrade: 90.60
BAS/TC: BAS/TC 43
Datum realizacije: 2015-09-15
Predviđeni datum naredne faze:
Senzorne analize – Metodologija - Test poređenja u parovima
Sensory analysis - Methodology - Paired comparison test
Oznaka standarda: BAS EN ISO 8589:2013
Faza izrade: 90.93
BAS/TC: BAS/TC 43
Datum realizacije: 2017-08-08
Predviđeni datum naredne faze: 2022-08-08
Senzorne analize - Opšte smjernice za projektovanje prostorija za testiranje
Sensory analysis - General guidance for the design of test rooms
Oznaka standarda: BAS ISO 11035:2008
Faza izrade: 90.93
BAS/TC: BAS/TC 43
Datum realizacije: 2015-12-21
Predviđeni datum naredne faze: 2020-12-21
Senzorne analize - Identifikacija i selekcija deskriptora za uspostavljanje senzornog profila korištenjem multidimenzionalnog pristupa
Sensory analysis - Identification and selection of descriptors for establishing a sensory profile by a multidimensional approach
Oznaka standarda: BAS ISO 11036:2008
Faza izrade: 90.60
BAS/TC: BAS/TC 43
Datum realizacije: 2017-08-25
Predviđeni datum naredne faze:
Senzorne analize - Metodologija - Metode za određivanje profil teksture
Sensor analysis - Methodology - Texture profile
Oznaka standarda: BAS ISO 11037:2013
Faza izrade: 90.93
BAS/TC: BAS/TC 43
Datum realizacije: 2017-08-08
Predviđeni datum naredne faze: 2022-08-08
Senzorne analize - Smjernice za ocjenu boje proizvoda
Sensory analysis - Guidelines for sensory assessment of the colour of products
Oznaka standarda: BAS ISO 11056:2008
Faza izrade: 90.60
BAS/TC: BAS/TC 43
Datum realizacije: 2015-12-17
Predviđeni datum naredne faze:
Senzorne analize - Metodologija - Metoda procjene magnitude
Sensory analysis - Methodology - Magnitude estimation method
Oznaka standarda: BAS ISO 13300-1:2008
Faza izrade: 90.93
BAS/TC: BAS/TC 43
Datum realizacije: 2016-08-05
Predviđeni datum naredne faze: 2021-08-02
Senzorna analiza - Opšta upustva za osoblje u laboratoriji za senzornu ocjenu - Dio 1: Odgovornost osoblja
Sensory analysis - General guidance for the staff of a sensory evaluation laboratory - Part 1: Staff responsibilities
Oznaka standarda: BAS ISO 13300-2:2008
Faza izrade: 90.93
BAS/TC: BAS/TC 43
Datum realizacije: 2016-08-05
Predviđeni datum naredne faze: 2021-08-02
Senzorna analiza - Opšta upustva za osoblje u laboratoriji za senzornu ocjenu - Dio 2: Odabir i obuka voditelja panela
Sensory analysis - General guidance for the staff of a sensory evaluation laboratory - Part 2: Recruitment and training of panel leaders
Oznaka standarda: BAS ISO 13302:2008
Faza izrade: 90.93
BAS/TC: BAS/TC 43
Datum realizacije: 2017-09-07
Predviđeni datum naredne faze:
Senzorne analize - Metode za procjenu promjene arome prehrambenih proizvoda obzirom na pakovanje
Sensory analysis - Methods for assessing modifications to the flavours of foodstuffs due to packaging
Oznaka standarda: BAS ISO 16657:2008
Faza izrade: 90.93
BAS/TC: BAS/TC 43
Datum realizacije: 2015-09-11
Predviđeni datum naredne faze: 2020-09-11
Senzorne analize - Oprema - Čaša za testiranje maslinovog ulja
Sensory analysis - Apparatus - Olive oil tasting glass
Oznaka standarda: BAS ISO 29842:2013
Faza izrade: 90.93
BAS/TC: BAS/TC 43
Datum realizacije: 2017-08-08
Predviđeni datum naredne faze: 2022-08-08
Senzorne analize – Metodologija – Izbalansirani nekompletni blok dizajni
Sensory analysis - Methodology - Balanced incomplete block designs
Oznaka standarda: BAS ISO 3591:2008
Faza izrade: 90.93
BAS/TC: BAS/TC 43
Datum realizacije: 2016-08-05
Predviđeni datum naredne faze: 2021-08-02
Senzorne analize - Oprema - Čaše za testiranje vina
Sensory analysis - Apparatus - Wine-tasting glass
Oznaka standarda: BAS ISO 3972:2013
Faza izrade: 90.60
BAS/TC: BAS/TC 43
Datum realizacije: 2017-02-24
Predviđeni datum naredne faze:
Senzorne analize – Metodologija - Metoda za ispitivanje osjetljivosti okusa
Sensory analysis - Methodology - Method of investigating sensitivity of taste
Oznaka standarda: BAS ISO 4121:2008
Faza izrade: 90.93
BAS/TC: BAS/TC 43
Datum realizacije: 2015-12-21
Predviđeni datum naredne faze: 2020-12-21
Senzorne analize - Metodologija - Vodič za korištenje kvantitativnih skala
Sensory analysis - Guidelines for the use of quantitative response scales
Oznaka standarda: BAS ISO 5496:2008
Faza izrade: 90.60
BAS/TC: BAS/TC 43
Datum realizacije: 2016-03-15
Predviđeni datum naredne faze:
Senzorne analize - Metodologija - Upućivanje i obuka ocjenjivača za detekciju i raspoznavanje mirisa
Sensory analysis - Methodology - Initiation and training of assessors in the detection and recognition of odours
Oznaka standarda: BAS ISO 5497:2008
Faza izrade: 90.60
BAS/TC: BAS/TC 43
Datum realizacije: 2016-03-15
Predviđeni datum naredne faze:
Senzorne analize - Metodologija - Vodič za pripremu uzoraka kod kojih nisu moguće direktne senzorne analize
Sensory analysis - Methodology - Guidelines for the preparation of samples for which direct sensory analysis is not feasible
Oznaka standarda: BAS ISO 8587:2008
Faza izrade: 90.60
BAS/TC: BAS/TC 43
Datum realizacije: 2015-12-17
Predviđeni datum naredne faze:
Senzorne analize - Metodologija - Rangiranje
Sensory analysis - Methodology - Ranking
Oznaka standarda: BAS ISO 8589:2009
Faza izrade: 90.93
BAS/TC: BAS/TC 43
Datum realizacije: 2017-08-08
Predviđeni datum naredne faze: 2022-08-08
Senzorne analize – Opšte upustvo za projektovanje prostorija za testiranje
Sensory analysis - General guidance for the design of test rooms
Oznaka standarda: prBAS CEN/TR 17063:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 43
Datum realizacije: 2017-11-03
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-20
Foods of plant origin - Multimethod for the determination of pesticide residues using GC- or LC-based analysis following acetonitrile extraction/partitioning and cleanup by dispersive SPE - Validation data of the modular QuEChERS-method


Ukupno 83, strana 1 od 5
1