Plan rada BAS/TC 4

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » BAS/TC 4 » Plan rada BAS/TC 4
Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: nsBAS EN 10028-1:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2018-05-25
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-24
Ravni proizvodi od čelika za rad pod pritiskom - Dio 1: Opći zahtjevi
Flat products made of steels for pressure purposes - Part 1: General requirements
Oznaka standarda: nsBAS EN 10028-2:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2018-05-25
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-24
Ravni proizvodi od čelika za rad pod pritiskom - Dio 2 : Nelegirani i legirani čelici sa specificiranim svojstvima na povišenim temperaturama
Flat products made of steels for pressure purposes - Part 2: Non-alloy and alloy steels with specified elevated temperature properties
Oznaka standarda: nsBAS EN 10028-3:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2018-05-25
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-24
Ravni proizvodi od čelika za rad pod pritiskom – Dio 3 : Sitnozrnati zavarljivi čelici, normalizovani
Flat products made of steels for pressure purposes - Part 3: Weldable fine grain steels, normalized
Oznaka standarda: nsBAS EN 10028-4:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2018-05-25
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-24
Ravni proizvodi od čelika za rad pod pritiskom - Dio 4 : Čelici legirani niklom sa specificiranim svojstvima na niskoj temperaturi
Flat products made of steels for pressure purposes - Part 4: Nickel alloy steels with specified low temperature properties
Oznaka standarda: nsBAS EN 10028-5:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2018-05-25
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-24
Ravni proizvodi od čelika za rad pod pritiskom - Dio 5: Sitnozrnati zavarljivi čelici, termomehanički valjani
Flat products made of steels for pressure purposes - Part 5: Weldable fine grain steels, thermomechanically rolled
Oznaka standarda: nsBAS EN 10028-6:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2018-05-25
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-24
Ravni proizvodi od čelika za rad pod pritiskom - Dio 6: Sitnozrnati zavarljivi čelici, kaljeni i popušteni
Flat products made of steels for pressure purposes - Part 6: Weldable fine grain steels, quenched and tempered
Oznaka standarda: nsBAS EN 10120:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2018-05-25
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-24
Čelični tanki lim i traka za zavarene gasne cilindre
Steel sheet and strip for welded gas cylinders
Oznaka standarda: nsBAS EN 10247:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2018-05-25
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-24
Mikroskopsko ispitivanje sadržaja nemetalnih uključaka u čeliku upotrebom standardnih slika
Micrographic examination of the non-metallic inclusion content of steels using standard pictures
Oznaka standarda: nsBAS EN 10270-1+A1:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2018-05-25
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-24
Čelična žica za mehaničke opruge – Dio 1: Patentirana hladno vučena nelegirana čelična žica za opruge
Steel wire for mechanical springs - Part 1: Patented cold drawn unalloyed spring steel wire
Oznaka standarda: nsBAS EN 10365:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2018-05-25
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-24
Vruće valjani čelični U, I i H profili – Dimenzije i mase
Hot rolled steel channels, I and H sections - Dimensions and masses
Oznaka standarda: nsBAS EN 12020-2/Cor1:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2018-05-25
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-24
Aluminij i legure aluminija – Ekstrudirani precizni profili od EN AW – 6060 i EN AW – 6063 legura – Dio 2: Dozvoljena odstupanja dimenzija i oblika - Tehnička korekcija 1
Aluminium and aluminium alloys - Extruded precision profiles in alloys EN AW-6060 and EN AW-6063 - Part 2: Tolerances on dimensions and form
Oznaka standarda: nsBAS EN 12020-2:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2018-05-25
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-24
Aluminij i legure aluminija – Ekstrudirani precizni profili od EN AW – 6060 i EN AW – 6063 legura – Dio 2: Dozvoljena odstupanja dimenzija i oblika
Aluminium and aluminium alloys - Extruded precision profiles in alloys EN AW-6060 and EN AW-6063 - Part 2: Tolerances on dimensions and form
Oznaka standarda: nsBAS EN 12438:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2018-05-25
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-24
Magnezij i legure magnezija – Magnezijeve legure za livene anode
Magnesium and magnesium alloys - Magnesium alloys for cast anodes
Oznaka standarda: nsBAS EN 16914:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2018-05-25
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-24
Aluminij i legure aluminija – Vruće valjane pancirne ploče od zavarljive legure aluminija – Tehnički uslovi isporuke
Aluminium and aluminium alloys - Hot-rolled armour plates in weldable aluminium alloy - Technical delivery conditions
Oznaka standarda: nsBAS EN 1982:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2018-05-25
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-24
Bakar i legure bakra - Ingoti i odlivci
Copper and copper alloys - Ingots and castings
Oznaka standarda: nsBAS EN 515:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2018-05-25
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-24
Aluminij i legure aluminija – Gnječeni proizvodi – Oznake stanja
Aluminium and aluminium alloys - Wrought products - Temper designations
Oznaka standarda: nsBAS EN 754-2:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2018-05-25
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-24
Aluminij i legure aluminija - Hladno-vučene šipke i cijevi - Dio 2: Mehanička svojstva
Aluminium and aluminium alloys - Cold drawn rod/bar and tube - Part 2: Mechanical properties
Oznaka standarda: nsBAS EN ISO 16120-1:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2018-05-25
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-24
Nelegirana čelična šipka za preradu u žicu - Dio 1: Opći zahtjevi
Non-alloy steel wire rod for conversion to wire - Part 1: General requirements
Oznaka standarda: nsBAS EN ISO 16120-4:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2018-05-25
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-24
Nelegirana čelična šipka za preradu u žicu - Dio 4:Specifični zahtjevi za šipku za posebne primjene
Non-alloy steel wire rod for conversion to wire - Part 4: Specific requirements for wire rod for special applications
Oznaka standarda: nsBAS EN ISO 377:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2018-05-25
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-24
Čelik i čelični proizvodi - Položaj i priprema uzoraka i epruveta za mehaničko ispitivanje
Steel and steel products - Location and preparation of samples and test pieces for mechanical testing


Ukupno 69, strana 1 od 4
1