Plan rada BAS/TC 4

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » BAS/TC 4 » Plan rada BAS/TC 4
Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 10261:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2019-10-21
Predviđeni datum naredne faze: 2019-12-20
Gvožđe i čelik - Evropski standardi za određivanje hemijskog sastava
Iron and steel - European standards for the determination of chemical composition
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 10364:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2019-10-21
Predviđeni datum naredne faze: 2019-12-20
Čelici i livena gvožđa — Određivanje supstanci navedenih u direktivama 2011/65/EU (RoHS) i 2000/53/EC (ELV) — Granične vrednosti
Steels and cast irons - Determination of substances listed in the directives 2011/65/EU (RoHS) and 2000/53/EC (ELV) - Limitations
Oznaka standarda: nsBAS EN 10058:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2019-10-21
Predviđeni datum naredne faze: 2019-12-20
Vruće valjane pljosnate čelične šipke i široke trake za opće namjene - Mjere i tolerancije na oblik i mjere
Hot rolled flat steel bars and steel wide flats for general purposes - Dimensions and tolerances on shape and dimensions
Oznaka standarda: nsBAS EN 10164:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2019-10-21
Predviđeni datum naredne faze: 2019-12-20
Čelični proizvodi sa poboljšanim deformacionim svojstvima okomito na površinu proizvoda - Tehnički uslovi isporuke
Steel products with improved deformation properties perpendicular to the surface of the product - Technical delivery conditions
Oznaka standarda: nsBAS EN 10283:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2019-10-21
Predviđeni datum naredne faze: 2019-12-20
Odlivci od čelika otpornog na koroziju
Corrosion resistant steel castings
Oznaka standarda: nsBAS EN 14726:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2019-10-21
Predviđeni datum naredne faze: 2019-12-20
Aluminij i legure aluminija – Određivanje hemijskog sastava aluminija i legura aluminija pomoću optičke emisione spektrometrije uz pobudu iskrom
Aluminium and aluminium alloys - Determination of the chemical composition of aluminium and aluminium alloys by spark optical emission spectrometry
Oznaka standarda: nsBAS EN 1562:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2019-10-21
Predviđeni datum naredne faze: 2019-12-20
Livenje - Temperovana livena gvožđa
Founding - Malleable cast irons
Oznaka standarda: nsBAS EN 485-2+A1:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2019-10-21
Predviđeni datum naredne faze: 2019-12-20
Aluminij i legure aluminija - Lim, traka i ploča - Dio 2: Mehanička svojstva
Aluminium and aluminium alloys - Sheet, strip and plate - Part 2: Mechanical properties
Oznaka standarda: nsBAS EN ISO 15630-1:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2019-10-21
Predviđeni datum naredne faze: 2019-12-20
Čelik za armiranje i prednaprezanje betona - Ispitne metode - Dio 1: Armaturne šipke i žica
Steel for the reinforcement and prestressing of concrete - Test methods - Part 1: Reinforcing bars, rods and wire
Oznaka standarda: nsBAS EN ISO 15630-2:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2019-10-21
Predviđeni datum naredne faze: 2019-12-20
Čelik za armiranje i prednaprezanje betona - Ispitne metode - Dio 2: Zavarene mreže i rešetkasti nosači
Steel for the reinforcement and prestressing of concrete - Test methods - Part 2: Welded fabric and lattice girders
Oznaka standarda: nsBAS EN ISO 15630-3:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2019-10-21
Predviđeni datum naredne faze: 2019-12-20
Čelik za armiranje i prednaprezanje betona- Ispitna metoda - Dio 3: Čelik za prednaprezanje
Steel for the reinforcement and prestressing of concrete - Test methods - Part 3: Prestressing steel
Oznaka standarda: nsBAS EN ISO 204:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2019-10-21
Predviđeni datum naredne faze: 2019-12-20
Metalni materijali - Ispitivanje puzanjem pri jednoaksijalnom naprezanju na zatezanje - Metoda ispitivanja
Metallic materials - Uniaxial creep testing in tension - Method of test
Oznaka standarda: nsBAS EN ISO 2085:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2019-10-21
Predviđeni datum naredne faze: 2019-12-20
Anodizacija aluminija i njegovih legura - Provjera kontinuiteta tankih prevlaka dobivenih anodnom oksidacijom - Ispitivanje bakar sulfatom
Anodizing of aluminium and its alloys - Check for continuity of thin anodic oxidation coatings - Copper sulfate test
Oznaka standarda: nsBAS EN ISO 3211:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2019-10-21
Predviđeni datum naredne faze: 2019-12-20
Anodizacija aluminija i njegovih legura - Ocjenjivanje otpornosti prevlaka dobivenih anodnom oksidacijom na nastajanje pukotina pri deformiranju
Anodizing of aluminium and its alloys - Assessment of resistance of anodic oxidation coatings to cracking by deformation
Oznaka standarda: nsBAS EN ISO 4022:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2019-10-21
Predviđeni datum naredne faze: 2019-12-20
Propustljivi sinterovani metalni materijali - Određivanje propusnosti fluida
Permeable sintered metal materials - Determination of fluid permeability
Oznaka standarda: nsBAS EN ISO 4945:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2019-10-21
Predviđeni datum naredne faze: 2019-12-20
Čelik - Određivanje sadržaja nitrogena – Spektrofotometrijska metoda
Steel - Determination of nitrogen - Spectrophotometric method
Oznaka standarda: nsBAS EN ISO 6506-2:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2019-10-21
Predviđeni datum naredne faze: 2019-12-20
Metalni materijali- Ispitivanje tvrdoće po Brinelu - Dio 2- Verifikacija i kalibracija ispitnih mašina
Metallic materials - Brinell hardness test - Part 2: Verification and calibration of testing machines
Oznaka standarda: nsBAS EN ISO 6581:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2019-10-21
Predviđeni datum naredne faze: 2019-12-20
Anodizacija aluminija i njegovih legura - Uporedno određivanje postojanosti obojenih prevlaka na ultraljubičastu svjetlost i toplinu dobivenih anodnom oksidacijom
Anodizing of aluminium and its alloys - Determination of the comparative fastness to ultraviolet light and heat of coloured anodic oxidation coatings
Oznaka standarda: nsBAS EN ISO 8251:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2019-10-21
Predviđeni datum naredne faze: 2019-12-20
Anodizacija aluminija i njegovih legura - Mjerenje otpornosti na abraziju prevlaka dobivenih anodnom oksidacijom
Anodizing of aluminium and its alloys - Measurement of abrasion resistance of anodic oxidation coatings
Oznaka standarda: nsBAS EN ISO 8993:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2019-10-21
Predviđeni datum naredne faze: 2019-12-20
Anodizacija aluminija i njegovih legura - Sistem ocjenjivanja za procjenu piting korozije - Metoda uporednih slika
Anodizing of aluminium and its alloys - Rating system for the evaluation of pitting corrosion - Chart method


Ukupno 85, strana 1 od 5
1