Plan rada BAS/TC 46

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » BAS/TC 46 » Plan rada BAS/TC 46
Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 16823:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2017-10-17
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-17
Područje primjene na željeznici – Kabina mašinovođe – Podloge za antropometrijske podatke
Railway applications - Driver's cab - Background information on anthropometric data
Oznaka standarda: nsBAS CLC/TR 50646:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2017-10-17
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-17
Područje primjene na željeznici – Stabilna postrojenja – Specifikacije za reverzibilne DC trafostanice
Railway Application - Fixed Installations - Specification for reversible d.c. substations
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2017-10-17
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-17
Područje primjene na željeznici - Kompatibilnost između šinskih vozila i sistema za detekciju vozova – Dio 2: Kompatibilnost sa šinskim strujnim krugovima
Railway applications - Compatibility between rolling stock and train detection systems - Part 2: Compatibility with track circuits
Oznaka standarda: nsBAS EN 13129:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2017-10-17
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-17
Područje primjene na željeznici - Klimatizacija željezničkih vozila za javni transport — Parametri udobnosti i ispitivanja tipa
Railway applications - Air conditioning for main line rolling stock - Comfort parameters and type tests
Oznaka standarda: nsBAS EN 16186-3:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2017-10-17
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-17
Područje primjene na željeznici – Kabina mašinovođe – Dio 3: Dizajniranje displeja
Railway applications - Driver's cab - Part 3: Design of displays
Oznaka standarda: nsBAS EN 16404:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2017-10-17
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-17
Područje primjene na željeznici – Zahtjevi za rekonstrukciju i obnavljanje željezničkih vozila
Railway applications - Re-railing and recovery requirements for railway vehicles
Oznaka standarda: nsBAS EN 50152-3-2:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2017-10-17
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-17
Područje primjene na željeznici - Stabilna postrojenja – Posebni zahtjevi za AC postrojenja – Dio 3-2: Mjerni, upravljački i zaštitni uređaji za specifičnu upotrebu u AC sistemima vuče - Monofazni strujni transformatori
Railway applications - Fixed installations - Particular requirements for a.c. switchgear - Part 3-2: Measurement, control and protection devices for specific use in a.c. traction systems - Current transformers
Oznaka standarda: nsBAS EN 50152-3-3:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2017-10-17
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-17
Područje primjene na željeznici – Stabilna postrojenja – Posebni zahtjevi za AC postrojenja – Dio 3-3: Mjerni, upravljački i zaštitni uređaji za specifičnu upotrebu u AC sistemima vuče - Monofazni induktivni naponski transformatori
Railway applications - Fixed installations - Particular requirements for a.c. switchgear - Part 3-3: Measurement, control and protection devices for specific use in a.c. traction systems - Voltage transformers
Oznaka standarda: nsBAS EN 50367/A1:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2017-10-17
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-17
Područje primjene na željeznici – Sistem prenošenja struje – Tehnički kriteriji za interakciju između pantografa i kontaktnog provodnika (ostvarivanje slobodnog pristupa)
Railway applications - Current collection systems - Technical criteria for the interaction between pantograph and overhead line (to achieve free access)
Oznaka standarda: nsBAS EN 50526-3:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2017-10-17
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-17
Railway application - Fixed installations - D.C. surge arresters and voltage limiting devices - Part 3: Application Guide
Railway application - Fixed installations - D.C. surge arresters and voltage limiting devices - Part 3: Application Guide
Oznaka standarda: nsBAS EN 50617-2/Cor1:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2017-10-17
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-17
Područje primjene na željeznici — Tehnički parametri sistema za detekciju vlaka u pogledu interoperabilnosti sistema – Evropski željeznički sistem — Dio 2: Brojači osovina
Railway Applications - Technical parameters of train detection systems for the interoperability of the trans-European railway system - Part 2: Axle counters
Oznaka standarda: nsBAS EN 60310:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2017-10-17
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-17
Područje primjene na željeznici – Vučni transformatori i prigušnice na željezničkim vozilima
Railway applications - Traction transformers and inductors on board rolling Stock
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2017-10-17
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-17
Elektronski željeznički uređaji – Komunikacijski sistemi na vozovima (TCN) – Dio 2–3: Komunikacioni profil TCN
Electronic railway equipment - Train communication network (TCN) - Part 2-3: TCN communication profile
Oznaka standarda: nsBAS EN 61377:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2017-10-17
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-17
Područje primjene na željeznici –Šinska vozila – Kombinirani ispitni metod za vučne sisteme
Railway applications - Rolling stock - Combined test method for traction Systems
Oznaka standarda: nsBAS EN 62621:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2017-10-17
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-17
Područje primjene na željeznici – Stabilna postrojenja – Električna vuča – Posebni zahtjevi kompozitnih izolatora koji se koriste za sisteme duž kontaktne mreže
Railway applications - Fixed installations - Electric traction - Specific requirements for composite insulators used for overhead contact line systems
Oznaka standarda: nsBAS EN 62625-1/Cor1:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2017-10-17
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-17
Elektronski uređaji na vozu - Ugrađeni uređaji za snimanje podataka - Dio 1: Specifikacija sistema
Electronic railway equipment - On board driving data recording system - Part 1: System specification
Oznaka standarda: nsBAS EN 62625-2:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2017-10-17
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-17
Elektronička željeznička oprema – Ugrađeni sustav za snimanje podataka na vozilima - Dio 2: Ispitivanje sukladnosti
Electronic railway equipment - On board driving data recording system - Part 2: Conformity testing
Oznaka standarda: nsBAS EN 62718:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2017-10-17
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-17
Područje primjene na željeznici – Šinska vozila - DC napajanje elektronske prigušnice na fluorescentnim cijevima za rasvjetu
Railway applications - Rolling stock - DC supplied electronic ballasts for lighting fluorescent lamps
Oznaka standarda: nsBAS EN 62864-1:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2017-10-17
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-17
Područje primjene na željeznici – Šinska vozila - Opskrba energijom s unutarnjim sustavom skladištenja energije - Dio 1: Serija hibridnog sustava
Railway applications - Rolling stock - Power supply with onboard energy storage system - Part 1: Series hybrid system
Oznaka standarda: prBAS EN 12080:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2017-11-22
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-15
Railway applications - Axleboxes - Rolling bearings


Ukupno 96, strana 1 od 5
1