Plan rada BAS/TC 7

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » BAS/TC 7 » Plan rada BAS/TC 7
Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: prBAS CEN/TR 15897:2019
Faza izrade: 00.99
BAS/TC: BAS/TC 7
Datum realizacije: 2019-04-05
Predviđeni datum naredne faze: 2019-04-15
Tehnologija podvodnog membranskog bioreaktora (MBR)
Submerged Membrane Bioreactor (MBR) technology
Oznaka standarda: prBAS CEN/TR 17244:2019
Faza izrade: 00.99
BAS/TC: BAS/TC 7
Datum realizacije: 2019-04-05
Predviđeni datum naredne faze: 2019-04-15
Kvalitet vode – Tehnički izveštaj o upravljanju bar-kodovima dijatomeja (algi kremenjašica)
Water quality - Technical report for the management of diatom barcodes
Oznaka standarda: prBAS CEN/TR 17245:2019
Faza izrade: 00.99
BAS/TC: BAS/TC 7
Datum realizacije: 2019-04-05
Predviđeni datum naredne faze: 2019-04-15
Kvalitet vode – Tehnički izveštaj o rutinskom uzimanju uzoraka bentoskih dijatomeja (algi kremenjašica)iz rijeka i jezera, prilagođenom za analize preko metabar-kodova
Water quality - Technical report for the routine sampling of benthic diatoms from rivers and lakes adapted for metabarcoding analyses
Oznaka standarda: prBAS CEN/TR 17345:2019
Faza izrade: 00.99
BAS/TC: BAS/TC 7
Datum realizacije: 2019-04-05
Predviđeni datum naredne faze: 2019-04-15
Otpad - Dokument o zadnjem stanju tehnike - Određivanje halogena i sumpora pirohidrolitskim spaljivanjem praćeno jonskom hromatografijom
Waste - State-of-the-art document - Halogens and sulfur by oxidative pyrohydrolytic combustion followed by ion chromatography detection
Oznaka standarda: prBAS CEN/TS 17286:2019
Faza izrade: 00.99
BAS/TC: BAS/TC 7
Datum realizacije: 2019-04-05
Predviđeni datum naredne faze: 2019-04-15
Emisije iz stacionarnih izvora - Praćenje žive pomoću sorbent hvataljki
Stationary source emissions - Mercury monitoring using sorbent traps
Oznaka standarda: prBAS EN 12873-3:2019
Faza izrade: 00.99
BAS/TC: BAS/TC 7
Datum realizacije: 2019-04-05
Predviđeni datum naredne faze: 2019-04-15
Uticaj materijala na vodu namijenjenu za ljudsku upotrebu - Uticaj usljed migracije - Dio 3: Metoda ispitivanja jonskih izmjenjivača i adsorpcionih smola
Influence of materials on water intended for human consumption - Influence due to migration - Part 3: Test method for ion exchange and adsorbent resins
Oznaka standarda: prBAS EN 14701-4:2019
Faza izrade: 00.99
BAS/TC: BAS/TC 7
Datum realizacije: 2019-04-05
Predviđeni datum naredne faze: 2019-04-15
Karakterizacija muljeva – Osobine filtriranja – Dio 4: Određivanje sposobnosi isušivanja flokuliranih muljeva
Characterization of sludges - Filtration properties - Part 4: Determination of the drainability of flocculated sludge
Oznaka standarda: prBAS EN 14702-3:2019
Faza izrade: 00.99
BAS/TC: BAS/TC 7
Datum realizacije: 2019-04-05
Predviđeni datum naredne faze: 2019-04-15
Karakterizacija mulja - Osobine slijeganja - Dio 3: Određivanje brzine slijeganja područja(ZSV)
Characterisation of sludges - Settling properties - Part 3: Determination of zone settling velocity (ZSV)
Oznaka standarda: prBAS EN 15885:2019
Faza izrade: 00.99
BAS/TC: BAS/TC 7
Datum realizacije: 2019-04-05
Predviđeni datum naredne faze: 2019-04-15
Klasifikacija i osobine tehnologija za obnovu i popravku odvoda i kanalizacije
Classification and characteristics of techniques for renovation, repair and replacement of drains and sewers
Oznaka standarda: prBAS EN 16167+Cor:2019
Faza izrade: 00.99
BAS/TC: BAS/TC 7
Datum realizacije: 2019-04-05
Predviđeni datum naredne faze: 2019-04-15
Mulj, tretirani biootpad i tlo – Određivanje polihloriranih bifenila (PCB) gasnom hromatografijom sa detekcijom pomoću GC-ECD ili GC-MS
Soil, treated biowaste and sludge - Determination of polychlorinated biphenyls (PCB) by gas chromatography with mass selective detection (GC-MS) and gas chromatography with electron-capture detection (GC-ECD)
Oznaka standarda: prBAS EN 16190:2019
Faza izrade: 00.99
BAS/TC: BAS/TC 7
Datum realizacije: 2019-04-05
Predviđeni datum naredne faze: 2019-04-15
Mulj, tretirani biootpad i tlo - Određivanje dioksina i furana i dioksinskih polihloriranih bifenila gasnom hromatografijom s masenom spektrometrijom visoke rezolucije (HR GC-MS)
Soil, treated biowaste and sludge - Determination of dioxins and furans and dioxin-like polychlorinated biphenyls by gas chromatography with high resolution mass selective detection (HR GC-MS)
Oznaka standarda: prBAS EN 16815:2019
Faza izrade: 00.99
BAS/TC: BAS/TC 7
Datum realizacije: 2019-04-05
Predviđeni datum naredne faze: 2019-04-15
„CleANopen” – Aplikacija za komunalna vozila
CleANopen - Application profile for municipal vehicles
Oznaka standarda: prBAS EN 16966:2019
Faza izrade: 00.99
BAS/TC: BAS/TC 7
Datum realizacije: 2019-04-05
Predviđeni datum naredne faze: 2019-04-15
Izloženost na radnom mjestu – Mjerenje izloženosti inhalacijom nanočestica i njihovih agregata i aglomerata - Jedinice koje se koriste kao što su brojčana koncentracija, površina koncentracije i masena koncentracija
Workplace exposure - Measurement of exposure by inhalation of nano-objects and their aggregates and agglomerates - Metrics to be used such as number concentration, surface area concentration and mass concentration
Oznaka standarda: prBAS EN 17058:2019
Faza izrade: 00.99
BAS/TC: BAS/TC 7
Datum realizacije: 2019-04-05
Predviđeni datum naredne faze: 2019-04-15
Izoženost na radnom mestu – Ocjena izloženosti inhalacijom nanočestica i njihovih agregata i aglomerata
Workplace exposure - Assessment of exposure by inhalation of nano-objects and their aggregates and agglomerates
Oznaka standarda: prBAS EN 17075:2019
Faza izrade: 00.99
BAS/TC: BAS/TC 7
Datum realizacije: 2019-04-05
Predviđeni datum naredne faze: 2019-04-15
Kvalitet vode – Opšti zahtjevi i izvođenje ispitne procedure za opremu za monitoring voda – Mjerni uređaji
Water quality - General requirements and performance test procedures for water monitoring equipment - Measuring devices
Oznaka standarda: prBAS EN 17123:2019
Faza izrade: 00.99
BAS/TC: BAS/TC 7
Datum realizacije: 2019-04-05
Predviđeni datum naredne faze: 2019-04-15
Kvalitet vode – Smjernice za određivanje stepena modifikacije hidromorfoloških karakteristika tranzicijskih voda i voda u području obale
Water quality - Guidance on determining the degree of modification of the hydromorphological features of transitional and coastal waters
Oznaka standarda: prBAS EN 17136:2019
Faza izrade: 00.99
BAS/TC: BAS/TC 7
Datum realizacije: 2019-04-05
Predviđeni datum naredne faze: 2019-04-15
Kvalitet vode – Uputstvo za procedure kvantitativne analize i identifikacije makroinvertebrata na terenu i u laboratoriji, iz površinskih kopnenih voda
Water quality - Guidance on field and laboratory procedures for quantitative analysis and identification of macroinvertebrates from inland surface waters
Oznaka standarda: prBAS EN 17183:2019
Faza izrade: 00.99
BAS/TC: BAS/TC 7
Datum realizacije: 2019-04-05
Predviđeni datum naredne faze: 2019-04-15
Karakterizacija mulja - Evaluacija gustine mulja
Characterization of sludge - Evaluation of sludge density
Oznaka standarda: prBAS EN 17199-1:2019
Faza izrade: 00.99
BAS/TC: BAS/TC 7
Datum realizacije: 2019-04-05
Predviđeni datum naredne faze: 2019-04-15
Izloženost na radnom mjestu - Mjerenje prašnjavosti rasutih materijala koji sadrže ili oslobađaju NOAA i druge respirabilne čestice - Dio 1: Zahtjevi i izbor ispitnih metoda
Workplace exposure - Measurement of dustiness of bulk materials that contain or release respirable NOAA and other respirable particles - Part 1: Requirements and choice of test methods
Oznaka standarda: prBAS EN 17199-2:2019
Faza izrade: 00.99
BAS/TC: BAS/TC 7
Datum realizacije: 2019-04-05
Predviđeni datum naredne faze: 2019-04-15
Izloženost na radnom mjestu - Mjerenje prašnjavosti rasutih materijala koji sadrže ili oslobađaju NOAA i druge respirabilne čestice - Dio 2: Metoda rotirajućeg bubnja
Workplace exposure - Measurement of dustiness of bulk materials that contain or release respirable NOAA or other respirable particles - Part 2: Rotating drum method


Ukupno 56, strana 1 od 3
1