Plan rada BAS/TC 48

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » BAS/TC 48 » Plan rada BAS/TC 48
Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: psBAS EN 13402-3:2018
Faza izrade: 50.99
BAS/TC: BAS/TC 48
Datum realizacije: 2018-07-23
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-24
Označavanje veličina odjeće – Dio 3: Označavanje veličina na osnovu tjelesnih mjera i intervala
Size designation of clothes - Part 3: Size labelling based on body measurements and intervals
Oznaka standarda: psBAS EN 16887:2018
Faza izrade: 50.99
BAS/TC: BAS/TC 48
Datum realizacije: 2018-07-23
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-24
Koža - Okolinski otisak - Pravila kategorisanja proizvoda (PCR) - Ugljični otisci
Leather - Environmental footprint - Product Category Rules (PCR) - Carbon footprints
Oznaka standarda: psBAS EN 1883:2018
Faza izrade: 50.99
BAS/TC: BAS/TC 48
Datum realizacije: 2018-07-23
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-24
Perje i paperje - Uzorkovanje u zavisnosti od metode ispitivanja
Feather and down - Sampling in view of tests
Oznaka standarda: psBAS EN ISO 105-B03:2018
Faza izrade: 50.99
BAS/TC: BAS/TC 48
Datum realizacije: 2018-07-23
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-24
Tekstil - Ispitivanja postojanosti obojenja – Dio B03: Postojanost obojenja na atmosferske uvjete: Izlaganje na otvorenom
Textiles - Tests for colour fastness - Part B03: Colour fastness to weathering: Outdoor exposure
Oznaka standarda: psBAS EN ISO 1107:2018
Faza izrade: 50.99
BAS/TC: BAS/TC 48
Datum realizacije: 2018-07-23
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-24
Ribarske mreže – Mreža - Osnovni termini i definicije
Fishing nets - Netting - Basic terms and definitions
Oznaka standarda: psBAS EN ISO 12138:2018
Faza izrade: 50.99
BAS/TC: BAS/TC 48
Datum realizacije: 2018-07-23
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-24
Tekstil - Procedure pranja tekstilnih površina u domaćinstvu prije ispitivanja zapaljivosti
Textiles - Domestic laundering procedures for textile fabrics prior to flammability testing
Oznaka standarda: psBAS EN ISO 12947-2:2018
Faza izrade: 50.99
BAS/TC: BAS/TC 48
Datum realizacije: 2018-07-23
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-24
Tekstil - Određivanje otpornosti tekstilnih tkanina prema habanju pomoću Martindelove metode - Dio 2: Određivanje pucanja uzorka
Textiles - Determination of the abrasion resistance of fabrics by the Martindale method - Part 2: Determination of specimen breakdown
Oznaka standarda: psBAS EN ISO 1421:2018
Faza izrade: 50.99
BAS/TC: BAS/TC 48
Datum realizacije: 2018-07-23
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-24
Tkanine presvučene gumom ili plastikom - Određivanje jačine istezanja i izduženja pri pucanju
Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of tensile strength and elongation at break
Oznaka standarda: psBAS EN ISO 14362-1:2018
Faza izrade: 50.99
BAS/TC: BAS/TC 48
Datum realizacije: 2018-07-23
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-24
Tekstil - Metode za određivanje pojedinih aromatičnih amina deriviranih iz azo-boja - Dio 1: Detekcija korištenja određenih azo-boja koje su dostupne s ekstrakcijom i bez ekstrakcije vlakana
Textiles - Methods for determination of certain aromatic amines derived from azo colorants - Part 1: Detection of the use of certain azo colorants accessible with and without extracting the fibres
Oznaka standarda: psBAS EN ISO 14362-3:2018
Faza izrade: 50.99
BAS/TC: BAS/TC 48
Datum realizacije: 2018-07-23
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-24
Tekstil - Metode za određivanje pojedinih aromatičnih amina deriviranih iz azo-boja – Dio 3: Detekcija korištenja određenih azo-boja koje mogu otpuštati 4-aminobenzen
Textiles - Methods for determination of certain aromatic amines derived from azo colorants - Part 3: Detection of the use of certain azo colorants, which may release 4-aminoazobenzene
Oznaka standarda: psBAS EN ISO 15797:2018
Faza izrade: 50.99
BAS/TC: BAS/TC 48
Datum realizacije: 2018-07-23
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-24
Tekstil - Procedure industrijskog pranja i finalne obrade za ispitivanje radne odjeće
Textiles - Industrial washing and finishing procedures for testing of workwear
Oznaka standarda: psBAS EN ISO 17075-1:2018
Faza izrade: 50.99
BAS/TC: BAS/TC 48
Datum realizacije: 2018-07-23
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-24
Koža – Hemijsko određivanje sadržaja hroma (VI) u koži - Dio 1: Kolorimetrijska metoda
Leather - Chemical determination of chromium(VI) content in leather - Part 1: Colorimetric method
Oznaka standarda: psBAS EN ISO 17075-2:2018
Faza izrade: 50.99
BAS/TC: BAS/TC 48
Datum realizacije: 2018-07-23
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-24
Koža – Hemijsko određivanje sadržaja hroma (VI) u koži - Dio 2: Hromatografska metoda
Leather - Chemical determination of chromium(VI) content in leather - Part 2: Chromatographic method
Oznaka standarda: psBAS EN ISO 17231:2018
Faza izrade: 50.99
BAS/TC: BAS/TC 48
Datum realizacije: 2018-07-23
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-24
Koža – Fizička i mehanička ispitivanja – Određivanje vodoodbojnosti kožne odjeće
Leather - Physical and mechanical tests - Determination of water repellency of garment leather
Oznaka standarda: psBAS EN ISO 17232:2018
Faza izrade: 50.99
BAS/TC: BAS/TC 48
Datum realizacije: 2018-07-23
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-24
Koža – Fizička i mehanička ispitivanja – Određivanje otpornosti na toplotu lakirane kože
Leather - Physical and mechanical tests - Determination of heat resistance of patent leather
Oznaka standarda: psBAS EN ISO 17233:2018
Faza izrade: 50.99
BAS/TC: BAS/TC 48
Datum realizacije: 2018-07-23
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-24
Koža – Fizička i mehanička ispitivanja – Određivanje temperature hladnog pucanja površinskih prevlaka
Leather - Physical and mechanical tests - Determination of cold crack temperature of surface coatings
Oznaka standarda: psBAS EN ISO 1833-11:2018
Faza izrade: 50.99
BAS/TC: BAS/TC 48
Datum realizacije: 2018-07-23
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-24
Tekstil - Kvantitativna hemijska analiza - Dio 11: Mješavine celuloznih i poliesterskih vlakana (metoda sa sumpornom kiselinom)
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 11: Mixtures of certain cellulose fibres with certain other fibres (method using sulfuric acid)
Oznaka standarda: psBAS EN ISO 1833-4:2018
Faza izrade: 50.99
BAS/TC: BAS/TC 48
Datum realizacije: 2018-07-23
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-24
Tekstil – Kvantitativna hemijska analiza – Dio 4: Mješavine određenih proteinskih i drugih vlakana (metoda s hipohloritom)
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 4: Mixtures of certain protein fibres with certain other fibres (method using hypochlorite)
Oznaka standarda: psBAS EN ISO 1833-7:2018
Faza izrade: 50.99
BAS/TC: BAS/TC 48
Datum realizacije: 2018-07-23
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-24
Tekstil - Kvantitativna hemijska analiza - Dio 7: Mješavine poliamida i nekih drugih vlakana (metoda s mravljom kiselinom)
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 7: Mixtures of polyamide with certain other fibres (method using formic acid)
Oznaka standarda: psBAS EN ISO 20136:2018
Faza izrade: 50.99
BAS/TC: BAS/TC 48
Datum realizacije: 2018-07-23
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-24
Koža - Određivanje razgradnje pomoću mikroorganizama
Leather - Determination of degradability by micro-organisms


Ukupno 63, strana 1 od 4
1