Plan rada BAS/TC 48

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » BAS/TC 48 » Plan rada BAS/TC 48
Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: prBAS EN 16887:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 48
Datum realizacije: 2017-10-25
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-28
Koža - Okolinski otisak - Pravila kategorisanja proizvoda (PCR) - Karbonski otisci
Leather - Environmental footprint - Product Category Rules (PCR) - Carbon footprints
Oznaka standarda: prBAS EN ISO 1107:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 48
Datum realizacije: 2017-10-25
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-28
Ribarske mreže – Mreža - Osnovni termini i definicije
Fishing nets - Netting - Basic terms and definitions
Oznaka standarda: prBAS EN ISO 12947-2:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 48
Datum realizacije: 2017-10-25
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-28
Tekstil - Određivanje otpornosti tekstilnih tkanina prema habanju pomoću Martindelove metode - Dio 2: Određivanje pucanja uzorka
Textiles - Determination of the abrasion resistance of fabrics by the Martindale method - Part 2: Determination of specimen breakdown
Oznaka standarda: prBAS EN ISO 1421:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 48
Datum realizacije: 2017-10-25
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-28
Tkanine koje su presvučene gumom ili plastikom - Određivanje jačine istezanja i izduženja pri pucanju
Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of tensile strength and elongation at break
Oznaka standarda: prBAS EN ISO 14362-1:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 48
Datum realizacije: 2017-10-25
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-28
Tekstil - Metode za određivanje pojedinih derivata aromatičnih amina iz azo-boja - Dio 1: Detekcija korištenja određenih azo-boja koje su dostupne sa i bez ekstrakcije vlakana
Textiles - Methods for determination of certain aromatic amines derived from azo colorants - Part 1: Detection of the use of certain azo colorants accessible with and without extracting the fibres
Oznaka standarda: prBAS EN ISO 14362-3:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 48
Datum realizacije: 2017-10-25
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-28
Tekstil - Metode za određivanje pojedinih derivata aromatičnih amina iz azo-boja – Dio 3: Detekcija korištenja određenih azo-boja koje mogu otpuštati 4-aminobenzen
Textiles - Methods for determination of certain aromatic amines derived from azo colorants - Part 3: Detection of the use of certain azo colorants, which may release 4-aminoazobenzene
Oznaka standarda: prBAS EN ISO 17075-1:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 48
Datum realizacije: 2017-10-25
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-28
Koža – Hemijsko određivanje sadržaja hroma (VI)u koži - Dio 1: Kolorimetrijska motoda
Leather - Chemical determination of chromium(VI) content in leather - Part 1: Colorimetric method
Oznaka standarda: prBAS EN ISO 17075-2:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 48
Datum realizacije: 2017-10-25
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-28
Koža – Hemijsko određivanje sadržaja hroma (VI)u koži - Dio 2: Hromatografska motoda
Leather - Chemical determination of chromium(VI) content in leather - Part 2: Chromatographic method
Oznaka standarda: prBAS EN ISO 17232:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 48
Datum realizacije: 2017-10-25
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-28
Koža – Fizička i mehanička ispitivanja – Određivanje otpornosti na toplotu lakirane kože
Leather - Physical and mechanical tests - Determination of heat resistance of patent leather
Oznaka standarda: prBAS EN ISO 17233:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 48
Datum realizacije: 2017-10-25
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-28
Koža – Fizička i mehanička ispitivanja – Određivanje temperature hladnog pucanja površinskih prevlaka
Leather - Physical and mechanical tests - Determination of cold crack temperature of surface coatings
Oznaka standarda: prBAS EN ISO 20136:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 48
Datum realizacije: 2017-10-25
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-28
Koža - Određivanje razgradnje pomoću mikroorganizama
Leather - Determination of degradability by micro-organisms
Oznaka standarda: prBAS EN ISO 20137:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 48
Datum realizacije: 2017-10-25
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-28
Koža - Hemijska ispitivanja - Smjernice za ispitivanje kritičnih hemikalija u koži
Leather - Chemical tests - Guidelines for testing critical chemicals in leather
Oznaka standarda: prBAS EN ISO 2286-1:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 48
Datum realizacije: 2017-10-25
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-28
Tkanine koje su presvučene gumom ili plastikom - Određivanje osobina rolne - Dio 1: Metode za određivanje dužine, širine i neto mase
Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of roll characteristics - Part 1: Methods for determination of length, width and net mass
Oznaka standarda: prBAS EN ISO 2286-2:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 48
Datum realizacije: 2017-10-25
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-28
Tkanine koje su presvučene gumom ili plastikom - Određivanje osobina rolne - Dio 2: Metode za određivanje ukupne mase po jedinici površine, mase po jedinici površine prevlake i mase po jedinici površine podloge
Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of roll characteristics - Part 2: Methods for determination of total mass per unit area, mass per unit area of coating and mass per unit area of substrate
Oznaka standarda: prBAS EN ISO 2286-3:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 48
Datum realizacije: 2017-10-25
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-28
Tkanine koje su presvučene gumom ili plastikom - Određivanje osobina rolne - Dio 3: Metoda za određivanje debljine
Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of roll characteristics - Part 3: Method for determination of thickness
Oznaka standarda: prBAS EN ISO 23910:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 48
Datum realizacije: 2017-10-25
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-28
Koža – Fizička i mehanička ispitivanja – Mjerenje otpornosti šava na cijepanje
Leather - Physical and mechanical tests - Measurement of stitch tear resistance
Oznaka standarda: prBAS EN ISO 2418:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 48
Datum realizacije: 2017-10-25
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-28
Koža – Hemijska, fizička i mehanička ispitivanja i ispitivanja čvrstoće – Mjesto uzimanja uzorka
Leather - Chemical, physical and mechanical and fastness test - Sampling location
Oznaka standarda: prBAS EN ISO 2420:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 48
Datum realizacije: 2017-10-25
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-28
Koža – Fizička i mehanička ispitivanja – Određivanje prividne gustoće i mase po jedinici površine
Leather - Physical and mechanical tests - Determination of apparent density and mass per unit area
Oznaka standarda: prBAS EN ISO 4044:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 48
Datum realizacije: 2017-10-25
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-28
Koža – Hemijska ispitivanja – Priprema uzoraka za hemijsko ispitivanje
Leather - Chemical tests - Preparation of chemical test samples
Oznaka standarda: prBAS EN ISO 4674-1:2018
Faza izrade: 10.99
BAS/TC: BAS/TC 48
Datum realizacije: 2017-10-25
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-28
Tkanine koje su presvučene gumom ili plastikom - Određivanje otpornosti prema cijepanju/kidanju - Dio 1: Metoda cijepanja/kidanja konstantnom brzinom
Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of tear resistance - Part 1: Constant rate of tear methods


Ukupno 46, strana 1 od 3
1