psBAS EN 1992-1-1/NA:2018

Metoda usvajanja: Izvorni
Faza izrade: 50.99 - Prijedlog BAS standarda (psBAS) odobren za registraciju kao BAS
Datum realizacije: 2019-09-20
Predviđeni datum naredne faze: 2019-09-27

Naslov

Evrokod 2: Projektovanje betonskih konstrukcija - Dio 1-1: Opšta pravila i pravila za zgrade - Nacionalni dodatak

Naslov na engleskom jeziku

Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings - National Annex

Područje primjene

Nema informacija.

Područje primjene na engleskom jeziku

Nema informacija.

Tehnički komitet


ICSDirektiva/Uredba

Nema informacija.

Veza sa BAS standardima

Nema informacija.

Radni materijal

Samo članovi tehničkog komiteta imaju pristup radnom materijalu. Ukoliko ste član, molimo prijavite se sa vašim nalogom i dobiće te pristup dokumentima. Moj nalog