pnBAS EN 1992-1-2/NA:2016

Metoda usvajanja: Izvorni
Faza izrade: 30.20 - Izjašnjavanje o prednacrtu BAS standarda (pnBAS)
Datum realizacije: 2019-08-28
Predviđeni datum naredne faze: 2019-10-02

Naslov

Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija - Dio 1-2: Opća pravila - Projektiranje otpornosti konstrukcija na djelovanje požara - Nacionalni dodatak

Naslov na engleskom jeziku

Eurocode 2 - Design of concrete structures : Part 1-2: General rules - Structural fire design - National annex

Područje primjene

Nema informacija.

Područje primjene na engleskom jeziku

Nema informacija.

Tehnički komitet


ICSDirektiva/Uredba

Nema informacija.

Veza sa BAS standardima

Nema informacija.

Radni materijal

Samo članovi tehničkog komiteta imaju pristup radnom materijalu. Ukoliko ste član, molimo prijavite se sa vašim nalogom i dobiće te pristup dokumentima. Moj nalog