nsBAS CLC/TR 50656:2017

Jezik: engleski
Broj stranica: 19
Metoda usvajanja: Proglašavanje
Faza izrade: 40.20 - Javna rasprava o nacrtu BAS standarda (nsBAS)
Datum realizacije: 2017-12-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-01-01

Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
CLC/TR 50656:2016, identičan

Naslov

Primjena SPD (surge protective devices) zajedno sa opremom Klase II

Naslov na engleskom jeziku

SPD application in conjunction with Class II equipment

Područje primjene

Osim CLC/TS 61643-12, ovaj Tehnički izvještaj opisuje principe postavljanja SPDs (surge protective devices) koji će se spojiti na 50 Hz izmjenične strujne krugove, nazivnog napona do 1000 V r.m.s m zajedno sa opremom klase II. Osim EN 61643-11, ovaj Tehnički izvještaj daje specifične smjernice za SPDs namijenjene za ugradnju u opremu klase II

Područje primjene na engleskom jeziku

In addition to CLC/TS 61643-12, this Technical Report describes the principle of erecting SPDs to be connected to 50 Hz a.c. power circuits, rated up to 1 000 V r.m.s. in conjunction with Class II equipments. In addition to EN 61643-11, this Technical Report gives specific guidance for SPDs intended to be installed in class II equipments.

Tehnički komitet


ICSDirektiva/Uredba

Nema informacija.

Nacionalne aktivnosti

Nema informacija.

Radni materijal

Samo članovi tehničkog komiteta imaju pristup radnom materijalu. Ukoliko ste član, molimo prijavite se sa vašim nalogom i dobiće te pristup dokumentima. Moj nalog