nsBAS CEN/TR 15500-2:2017

Jezik: engleski
Broj stranica: 24
Metoda usvajanja: Proglašavanje
Faza izrade: 40.20 - Javna rasprava o nacrtu BAS standarda (nsBAS)
Datum realizacije: 2017-10-26
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-26

Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
CEN/TR 15500-2:2016, identičan

Naslov

Energetske performanse građevina –Upravljački sklopovi za primjenu u grijanju, ventilaciju i klimatizaciju - Dio 2: Prateći tehnički izvještaj prEN 15500-1:2015 - Moduli M3-5,M4-5,M5-5

Naslov na engleskom jeziku

Energy Performance of Buildings - Control for heating, ventilating and air-conditioning applications — Part 2: Accompanying TR prEN 15500-1:2015 - Modules M3-5,M4-5,M5-5

Područje primjene

Nema informacija.

Područje primjene na engleskom jeziku

This Technical Report refers to prEN 15500 1, Control for heating, ventilating and air-conditioning applications — Part 1: Electronic individual zone control equipment — Modules M3-5,M4-5,M5-5. It contains information to support the correct understanding, use and national adaption of prEN 15500 1:2016. This Technical Report does not contain any normative provision.

Tehnički komitet


ICSDirektiva/UredbaNacionalne aktivnosti

Nema informacija.

Radni materijal

Samo članovi tehničkog komiteta imaju pristup radnom materijalu. Ukoliko ste član, molimo prijavite se sa vašim nalogom i dobiće te pristup dokumentima. Moj nalog