Jezik: engleski
Broj stranica: 22
Metoda usvajanja: Proglašavanje
Faza izrade: 40.20 - Javna rasprava o nacrtu BAS standarda (nsBAS)
Datum realizacije: 2017-10-17
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-17

Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
CLC/TR 50646:2015, identičan

Naslov

Područje primjene na željeznici – Stabilna postrojenja – Specifikacije za reverzibilne DC trafostanice

Naslov na engleskom jeziku

Railway Application - Fixed Installations - Specification for reversible d.c. substations

Područje primjene

Ovo tehničko izvješće daje preporuke za DC reverzibilne trafostanice. Ove se preporuke odnose na sustave i komponente koje olakšavaju protok energije na mrežu i od mreže uz AC, uključujući i povezanost njihovih interfejsa. Ove preporuke pružaju potrebne funkcije za uspostavljanje energije kočenja. Namijenjene su za stabilna postrojenja električne vuče s nazivnim naponom ne većim od 3000 V DC koji opskrbljuju električnom energijom vozila koja se koriste u sustavima javnog prometa, tj. gradskih željezničkih vozila, tramvaja, podzemnih željeznica. Namjera je pružiti pregled najsuvremenijih aplikacija, definirati minimalne preporuke koje su trenutačno dostupne i pružiti funkcionalne preporuke koje će se primijeniti na tim sustavima. Ovaj se dokument usredotočuje uglavnom na pretvarače transformatorskih stanica i vučne transformatore. Ostali uređaji kao što su prekidači - ako su isti kao kod klasičnih trafostanica - ovdje nisu obrađeni. Štoviše, ova se specifikacija odnosi na performanse, ograničenja, potvrde i kriterije prihvaćanja za implementaciju reverzibilnih trafostanica. Ovaj dokument daje minimalne preporuke koje treba ispuniti. Međutim, zbog različitih mogućih rješenja i različitih tipova postojećih tehnologija, ovaj dokument ne sadrži tehničke specifikacije osnovnih komponenti koje olakšavaju opisane funkcije.

Područje primjene na engleskom jeziku

This Technical Report provides recommendations for DC reversible substations. These recommendations apply to systems and components that facilitate the flow of energy to and from the upstream AC grid including their related interfaces. These recommendations provide the necessary functions for the recovery of braking energy. It is intended to be used in fixed electrical installations with nominal voltage not exceeding 3 000 V DC which supply electrical power to vehicles used in public guided transport systems, i.e. railway vehicles, tramway vehicles, underground vehicles and trolley-buses It is intended to provide an overview of state-of-the-art applications, define the minimum recommendations that are presently available, and provide functional recommendations to be applied to these substations. This document focuses mainly on the substation converters and the traction transformers. Other devices such as switchgear - if they are the same as in classic substations - are not addressed here. Moreover this specification addresses performance, constraints, validation and acceptance criteria for the implementation of reversible substations. This document provides the minimum recommendations to be fulfilled. However, due to the different possible solutions and different types of existing technologies, this document does not provide technical specifications of the basic components that facilitate the functionalities described.

Tehnički komitet


ICSDirektiva/UredbaNacionalne aktivnosti

Nema informacija.

Radni materijal

Samo članovi tehničkog komiteta imaju pristup radnom materijalu. Ukoliko ste član, molimo prijavite se sa vašim nalogom i dobiće te pristup dokumentima. Moj nalog