nsBAS CLC/TS 50238-2/Cor1:2017

Jezik: engleski
Broj stranica: 2
Metoda usvajanja: Proglašavanje
Faza izrade: 40.20 - Javna rasprava o nacrtu BAS standarda (nsBAS)
Datum realizacije: 2017-10-17
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-17

Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
CLC/TS 50238-2:2015/AC:2016-07, identičan

Naslov

Područje primjene na željeznici - Kompatibilnost između šinskih vozila i sistema za detekciju vozova – Dio 2: Kompatibilnost sa šinskim strujnim krugovima

Naslov na engleskom jeziku

Railway applications - Compatibility between rolling stock and train detection systems - Part 2: Compatibility with track circuits

Područje primjene

Nema informacija.

Područje primjene na engleskom jeziku

Nema informacija.

Tehnički komitet


ICSDirektiva/Uredba

Nema informacija.

Nacionalne aktivnosti

Nema informacija.

Radni materijal

Samo članovi tehničkog komiteta imaju pristup radnom materijalu. Ukoliko ste član, molimo prijavite se sa vašim nalogom i dobiće te pristup dokumentima. Moj nalog