Metoda usvajanja: Proglašavanje
Faza izrade: 40.20 - Javna rasprava o nacrtu BAS standarda (nsBAS)
Datum realizacije: 2017-10-27
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-26

Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
EN 10056-1:2017, identičan

Naslov

Konstrukcioni čelici jednakih i nejednakih krakova - Dio 1: Dimenzije

Naslov na engleskom jeziku

Structural steel equal and unequal leg angles - Part 1: Dimensions

Područje primjene

Nema informacija.

Područje primjene na engleskom jeziku

This European Standard specifies requirements for the nominal dimensions of hot-rolled equal and unequal leg angles. This European Standard does not apply to angles with square roots. These requirements do not apply to equal and unequal leg angles rolled from stainless steel.

Tehnički komitet


ICSDirektiva/Uredba

Nema informacija.

Nacionalne aktivnostiRadni materijal

Samo članovi tehničkog komiteta imaju pristup radnom materijalu. Ukoliko ste član, molimo prijavite se sa vašim nalogom i dobiće te pristup dokumentima. Moj nalog