Jezik: bosanski,engleski
Broj stranica: 21
Metoda usvajanja: Prijevod
Faza izrade: 40.20 - Javna rasprava o nacrtu BAS standarda (nsBAS)
Datum realizacije: 2018-06-19
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-18

Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
EN 581-1:2017, identičan

Naslov

Vanjski namještaj – Sjedala i stolovi za kampovanje, za kućnu i javnu upotrebu – Dio 1: Opći sigurnosni zahtjevi

Naslov na engleskom jeziku

Outdoor furniture - Seating and tables for camping, domestic and contract use - Part 1: General safety requirements

Područje primjene

Nema informacija.

Područje primjene na engleskom jeziku

This European Standard specifies the general safety requirements for outdoor seating and tables for adults for camping, domestic and contract use. It does not apply to removable upholstery, coverings, seating for spectator facilities, seating and tables for children. Mechanical safety requirements are covered by prEN 581-2 for seating and prEN 581-3 for tables. Annex A (informative) is a schematic presentation of requirements and conditions concerning shear and squeeze points. Annex B (informative) is a rational concerning fingers entrapment.

Tehnički komitet


ICSDirektiva/Uredba

Nema informacija.

Nacionalne aktivnostiRadni materijal

Samo članovi tehničkog komiteta imaju pristup radnom materijalu. Ukoliko ste član, molimo prijavite se sa vašim nalogom i dobiće te pristup dokumentima. Moj nalog