Jezik: engleski
Broj stranica: 16
Metoda usvajanja: Proglašavanje
Faza izrade: 40.20 - Javna rasprava o nacrtu BAS standarda (nsBAS)
Datum realizacije: 2018-07-09
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-07

Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
EN 13075-1:2016, identičan

Naslov

Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje karakteristika loma - Dio 1: Određivanje vrijednosti loma kationskih emulzija bitumena, metoda s mineralnim filerom

Naslov na engleskom jeziku

Bitumen and bituminous binders - Determination of breaking behaviour - Part 1: Determination of breaking value of cationic bituminous emulsions, mineral filler method

Područje primjene

Nema informacija.

Područje primjene na engleskom jeziku

This European Standard specifies a method for the determination of the breaking value of cationic bituminous emulsions. WARNING The use of this European Standard may involve hazardous materials, operations and equipment. This European Standard does not purport to address all of the safety problems associated with its use. It is the responsibility of the user of this European Standard to establish appropriate safety and health practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use.

Tehnički komitet


ICSDirektiva/Uredba

Nema informacija.

Nacionalne aktivnostiRadni materijal

Samo članovi tehničkog komiteta imaju pristup radnom materijalu. Ukoliko ste član, molimo prijavite se sa vašim nalogom i dobiće te pristup dokumentima. Moj nalog