Jezik: engleski
Broj stranica: 18
Metoda usvajanja: Proglašavanje
Faza izrade: 40.20 - Javna rasprava o nacrtu BAS standarda (nsBAS)
Datum realizacije: 2018-07-09
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-07

Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
EN 12697-27:2017, identičan

Naslov

Bitumenske mješavine - Metode ispitivanja - Dio 27: Uzorkovanje

Naslov na engleskom jeziku

Bituminous mixtures - Test methods - Part 27: Sampling

Područje primjene

Nema informacija.

Područje primjene na engleskom jeziku

This European Standard specifies test methods for sampling bituminous mixtures for roads and other paved areas to determine their physical properties and composition.

Tehnički komitet


ICSDirektiva/Uredba

Nema informacija.

Nacionalne aktivnostiRadni materijal

Samo članovi tehničkog komiteta imaju pristup radnom materijalu. Ukoliko ste član, molimo prijavite se sa vašim nalogom i dobiće te pristup dokumentima. Moj nalog