Jezik: engleski
Broj stranica: 12
Metoda usvajanja: Proglašavanje
Faza izrade: 40.20 - Javna rasprava o nacrtu BAS standarda (nsBAS)
Datum realizacije: 2018-06-19
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-18

Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
EN 16955:2017, identičan

Naslov

Okov za namještaj – Konusne cijevi pod pritiskom za samonoseće gasne opruge za podešavanje visine sjedišta – Metode ispitivanja i zahtjevi za čvrstoću i izdržljivost

Naslov na engleskom jeziku

Hardware for furniture - Tapered pressure tubes for self-supporting gas springs for the height adjustment of seating - Test methods and requirements for strength and durability

Područje primjene

Nema informacija.

Područje primjene na engleskom jeziku

This European Standard specifies test methods and requirements for the strength and durability of tapered pressure tubes for self-supporting gas springs for the height adjustment in seating. Annex A (normative) contains product information. Annex B (informative) contains a guide for choosing the correct strength class.

Tehnički komitet


ICSDirektiva/Uredba

Nema informacija.

Nacionalne aktivnosti

Nema informacija.

Radni materijal

Samo članovi tehničkog komiteta imaju pristup radnom materijalu. Ukoliko ste član, molimo prijavite se sa vašim nalogom i dobiće te pristup dokumentima. Moj nalog