Jezik: engleski
Broj stranica: 27
Metoda usvajanja: Proglašavanje
Faza izrade: 10.99 - Projekt prihvaćen (prBAS)
Datum realizacije: 2017-11-14
Predviđeni datum naredne faze: 2018-03-26

Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
EN 13489:2017, identičan

Naslov

Drveni podovi - Višeslojni parketni elementi

Naslov na engleskom jeziku

Wood-flooring and parquet - Multi-layer parquet elements

Područje primjene

Nema informacija.

Područje primjene na engleskom jeziku

This European Standard specifies the characteristics of multi-layer parquet elements for internal use as flooring.

Tehnički komitet


ICSDirektiva/Uredba

Nema informacija.

Nacionalne aktivnostiRadni materijal

Samo članovi tehničkog komiteta imaju pristup radnom materijalu. Ukoliko ste član, molimo prijavite se sa vašim nalogom i dobiće te pristup dokumentima. Moj nalog