Jezik: engleski
Broj stranica: 15
Metoda usvajanja: Proglašavanje
Faza izrade: 40.20 - Javna rasprava o nacrtu BAS standarda (nsBAS)
Datum realizacije: 2019-03-11
Predviđeni datum naredne faze: 2019-05-10

Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
CEN/TS 16818:2018, identičan

Naslov

Trajnost drveta i proizvoda na bazi drveta - Dinamika vlage drveta i proizvoda na bazi drveta

Naslov na engleskom jeziku

Durability of wood and wood-based products - Moisture dynamics of wood and wood-based products

Područje primjene

Nema informacija.

Područje primjene na engleskom jeziku

This document details a method for determining the water uptake and the effectiveness of the drying process on solid wood, wood-based materials or coated wood by means of water absorption and water vapour desorption. This document lays down a method to assess the moisture dynamics of wooden products which can be a contributing factor to the susceptibility to wood decay.

Tehnički komitet


ICSDirektiva/Uredba

Nema informacija.

Nacionalne aktivnosti

Nema informacija.

Radni materijal

Samo članovi tehničkog komiteta imaju pristup radnom materijalu. Ukoliko ste član, molimo prijavite se sa vašim nalogom i dobiće te pristup dokumentima. Moj nalog