Jezik: engleski
Broj stranica: 15
Metoda usvajanja: Proglašavanje
Faza izrade: 40.20 - Javna rasprava o nacrtu BAS standarda (nsBAS)
Datum realizacije: 2019-03-11
Predviđeni datum naredne faze: 2019-05-10

Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
EN 1116:2018, identičan

Naslov

Namještaj- Kuhinjski namještaj - Koordinacijske mjere za kuhinjski namještaj i kuhinjske uredaje

Naslov na engleskom jeziku

Furniture - Kitchen furniture - Coordinating sizes for kitchen furniture and kitchen appliances

Područje primjene

Nema informacija.

Područje primjene na engleskom jeziku

This European Standard specifies co-ordinating sizes for kitchen units, worktops, recess panelling, furniture fronts and decorative panels as well as for kitchen appliances (white goods and ovens) and further installation elements, e. g. sinks (abbreviated as "appliances"). It specifies dimensions for the height, the width, the depth and the space to integrate appliances in kitchen units. This European Standard does not apply to kitchens used commercially (e. g. in hotels, restaurants).

Tehnički komitet


ICSDirektiva/Uredba

Nema informacija.

Nacionalne aktivnostiRadni materijal

Samo članovi tehničkog komiteta imaju pristup radnom materijalu. Ukoliko ste član, molimo prijavite se sa vašim nalogom i dobiće te pristup dokumentima. Moj nalog