Jezik: engleski
Broj stranica: 32
Metoda usvajanja: Proglašavanje
Faza izrade: 40.20 - Javna rasprava o nacrtu BAS standarda (nsBAS)
Datum realizacije: 2019-03-11
Predviđeni datum naredne faze: 2019-05-10

Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
EN 13227:2017, identičan

Naslov

Drveni podovi - Lamparket od masivnog drveta

Naslov na engleskom jeziku

Wood flooring - Solid lamparquet products

Područje primjene

Nema informacija.

Područje primjene na engleskom jeziku

This European Standard specifies the characteristics of solid lamparquet products for internal use as flooring. It applies to elements. This European Standard does not apply to panels made from elements, for which EN 13810 1 applies. This European Standard covers products without surface treatment.

Tehnički komitet


ICSDirektiva/Uredba

Nema informacija.

Nacionalne aktivnostiRadni materijal

Samo članovi tehničkog komiteta imaju pristup radnom materijalu. Ukoliko ste član, molimo prijavite se sa vašim nalogom i dobiće te pristup dokumentima. Moj nalog