nsBAS EN 16755/Cor 1:2019

Jezik: engleski
Broj stranica: 1
Metoda usvajanja: Proglašavanje
Faza izrade: 40.20 - Javna rasprava o nacrtu BAS standarda (nsBAS)
Datum realizacije: 2019-03-11
Predviđeni datum naredne faze: 2019-05-10

Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
EN 16755:2017/AC:2018, identičan

Naslov

Postojanost reakcije na požar - Klase gorivosti tretiranog drveta i proizvoda od drveta za unutrašnju i vanjsku upotrebu

Naslov na engleskom jeziku

Durability of reaction to fire performance - Classes of fire-retardant treated wood products in interior and exterior end use applications

Područje primjene

Nema informacija.

Područje primjene na engleskom jeziku

Nema informacija.

Tehnički komitet


ICSDirektiva/Uredba

Nema informacija.

Nacionalne aktivnosti

Nema informacija.

Radni materijal

Samo članovi tehničkog komiteta imaju pristup radnom materijalu. Ukoliko ste član, molimo prijavite se sa vašim nalogom i dobiće te pristup dokumentima. Moj nalog