Jezik: engleski
Broj stranica: 140
Metoda usvajanja: Proglašavanje
Faza izrade: 30.20 - Izjašnjavanje o prednacrtu BAS standarda (pnBAS)
Datum realizacije: 2020-02-11
Predviđeni datum naredne faze: 2020-02-27

Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
EN 60204-1:2018, identičan
IEC 60204-1:2016, modifikovan

Naslov

Sigurnost mašina - Električna oprema mašina - Dio 1: Opšti zahtjevi

Naslov na engleskom jeziku

Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements

Područje primjene

Nema informacija.

Područje primjene na engleskom jeziku


Tehnički komitet


ICSDirektiva/UredbaVeza sa BAS standardimaRadni materijal

Samo članovi tehničkog komiteta imaju pristup radnom materijalu. Ukoliko ste član, molimo prijavite se sa vašim nalogom i dobiće te pristup dokumentima. Moj nalog