Jezik: engleski
Broj stranica: 31
Metoda usvajanja: Proglašavanje
Faza izrade: 30.20 - Izjašnjavanje o prednacrtu BAS standarda (pnBAS)
Datum realizacije: 2020-02-11
Predviđeni datum naredne faze: 2020-02-27

Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
EN 62745:2017, identičan
IEC 62745:2017, identičan

Naslov

Sigurnost mašina - Zahtjevi za bežične sisteme upravljanja mašinama

Naslov na engleskom jeziku

Safety of machinery - Requirements for cableless control systems of machinery

Područje primjene

Nema informacija.

Područje primjene na engleskom jeziku

IEC 62745:2017(E) specifies requirements for the functionality and interfacing of cableless (for example, radio, infra-red) control systems that provide communication between operator control station(s) and the control system of a machine. Specific requirements are included for such operator control stations that are portable by the operator.

Tehnički komitet


ICSDirektiva/Uredba

Nema informacija.

Veza sa BAS standardima

Nema informacija.

Radni materijal

Samo članovi tehničkog komiteta imaju pristup radnom materijalu. Ukoliko ste član, molimo prijavite se sa vašim nalogom i dobiće te pristup dokumentima. Moj nalog