Jezik: engleski
Broj stranica: 89
Metoda usvajanja: Korice
Faza izrade: 30.20 - Izjašnjavanje o prednacrtu BAS standarda (pnBAS)
Datum realizacije: 2020-02-11
Predviđeni datum naredne faze: 2020-02-27

Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
ISO 10791-1:2015, identičan

Naslov

Uslovi ispitivanja za obradne centre – Dio 1: Geometrijska ispitivanja za mašine sa horizontalnim vretenom (horizontalna Z-osa)

Naslov na engleskom jeziku

Test conditions for machining centres - Part 1: Geometric tests for machines with horizontal spindle (horizontal Z-axis)

Područje primjene

Nema informacija.

Područje primjene na engleskom jeziku

Nema informacija.

Tehnički komitet


ICSDirektiva/Uredba

Nema informacija.

Veza sa BAS standardima

Nema informacija.

Radni materijal

Samo članovi tehničkog komiteta imaju pristup radnom materijalu. Ukoliko ste član, molimo prijavite se sa vašim nalogom i dobiće te pristup dokumentima. Moj nalog