Jezik: engleski
Broj stranica: 49
Metoda usvajanja: Korice
Faza izrade: 30.20 - Izjašnjavanje o prednacrtu BAS standarda (pnBAS)
Datum realizacije: 2020-02-11
Predviđeni datum naredne faze: 2020-02-27

Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
ISO 11148-13:2017, identičan

Naslov

Ručni neelektrično pogonjeni alati - Sigurnosni zahtjevi - Dio 13: Alati za pričvršćivanje

Naslov na engleskom jeziku

Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 13: Fastener driving tools

Područje primjene

Nema informacija.

Područje primjene na engleskom jeziku

Nema informacija.

Tehnički komitet


ICSDirektiva/Uredba

Nema informacija.

Veza sa BAS standardimaRadni materijal

Samo članovi tehničkog komiteta imaju pristup radnom materijalu. Ukoliko ste član, molimo prijavite se sa vašim nalogom i dobiće te pristup dokumentima. Moj nalog