nsBAS EN 50598-2/A1:2019

Jezik: engleski
Broj stranica: 4
Metoda usvajanja: Proglašavanje
Faza izrade: 40.20 - Javna rasprava o nacrtu BAS standarda (nsBAS)
Datum realizacije: 2019-03-14
Predviđeni datum naredne faze: 2019-05-14

Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
EN 50598-2:2014/A1:2016, identičan

Naslov

Eko-dizajn za elektromotorne pogonske sisteme, startere motora, energetsku elektroniku i njihove primjene na pogone — Dio 2: Pokazatelji energetske efikasnosti električnih pogonskih sistema i startera motora

Naslov na engleskom jeziku

Ecodesign for power drive systems, motor starters, power electronics & their driven applications - Part 2: Energy efficiency indicators for power drive systems and motor starters

Područje primjene

Nema informacija.

Područje primjene na engleskom jeziku

Nema informacija.

Tehnički komitet


ICSDirektiva/UredbaNacionalne aktivnosti

Nema informacija.

Radni materijal

Samo članovi tehničkog komiteta imaju pristup radnom materijalu. Ukoliko ste član, molimo prijavite se sa vašim nalogom i dobiće te pristup dokumentima. Moj nalog