Jezik: engleski
Broj stranica: 77
Metoda usvajanja: Proglašavanje
Faza izrade: 40.20 - Javna rasprava o nacrtu BAS standarda (nsBAS)
Datum realizacije: 2019-03-11
Predviđeni datum naredne faze: 2019-05-10

Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
EN 13756:2018, identičan

Naslov

Drveni podovi i parket – Terminologija

Naslov na engleskom jeziku

Wood flooring and parquet - Terminology

Područje primjene

Nema informacija.

Područje primjene na engleskom jeziku

This document defines terms and their definitions relating to wood flooring and parquet.

Tehnički komitet


ICSDirektiva/Uredba

Nema informacija.

Nacionalne aktivnostiRadni materijal

Samo članovi tehničkog komiteta imaju pristup radnom materijalu. Ukoliko ste član, molimo prijavite se sa vašim nalogom i dobiće te pristup dokumentima. Moj nalog