Jezik: engleski
Broj stranica: 29
Metoda usvajanja: Proglašavanje
Faza izrade: 50.99 - Prijedlog BAS standarda (psBAS) odobren za registraciju kao BAS
Datum realizacije: 2019-02-13
Predviđeni datum naredne faze: 2019-02-21

Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
EN 15947-1:2015, identičan

Naslov

Pirotehnička sredstva - Vatromet, kategorija F1, F2 i F3 - Dio 1: Terminologija

Naslov na engleskom jeziku

Pyrotechnic articles - Fireworks, Categories F1, F2 and F3 - Part 1: Terminology

Područje primjene

Nema informacija.

Područje primjene na engleskom jeziku

This European Standard defines various terms relating to the design, construction, primary packaging and testing of fireworks of categories F1, F2 and F3.

Tehnički komitet


ICSDirektiva/UredbaNacionalne aktivnosti

Nema informacija.

Radni materijal

Samo članovi tehničkog komiteta imaju pristup radnom materijalu. Ukoliko ste član, molimo prijavite se sa vašim nalogom i dobiće te pristup dokumentima. Moj nalog