Jezik: engleski
Broj stranica: 12
Metoda usvajanja: Proglašavanje
Faza izrade: 50.99 - Prijedlog BAS standarda (psBAS) odobren za registraciju kao BAS
Datum realizacije: 2019-02-13
Predviđeni datum naredne faze: 2019-02-21

Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
EN 15947-2:2015, identičan

Naslov

Pirotehnička sredstva - Vatromet, kategorija F1, F2 i F3 - Dio 2: Kategorije i tipovi vatrometa

Naslov na engleskom jeziku

Pyrotechnic articles - Fireworks, Categories F1, F2, and F3 - Part 2: Categories and types of firework

Područje primjene

Nema informacija.

Područje primjene na engleskom jeziku

This European Standard establishes a system for dividing fireworks into categories and types. It is applicable to fireworks in categories F1, F2 and F3.

Tehnički komitet


ICSDirektiva/UredbaNacionalne aktivnosti

Nema informacija.

Radni materijal

Samo članovi tehničkog komiteta imaju pristup radnom materijalu. Ukoliko ste član, molimo prijavite se sa vašim nalogom i dobiće te pristup dokumentima. Moj nalog