Jezik: engleski
Broj stranica: 22
Metoda usvajanja: Proglašavanje
Faza izrade: 50.99 - Prijedlog BAS standarda (psBAS) odobren za registraciju kao BAS
Datum realizacije: 2019-02-13
Predviđeni datum naredne faze: 2019-02-21

Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
EN 15898:2011, identičan

Naslov

Očuvanje kulturne baštine - Glavni opći termini i definicije

Naslov na engleskom jeziku

Conservation of cultural property - Main general terms and definitions

Područje primjene

Nema informacija.

Područje primjene na engleskom jeziku

This European Standard defines the main general terms used in the field of conservation of cultural property with particular attention to those terms which have wide use or significance.

Tehnički komitet


ICSDirektiva/Uredba

Nema informacija.

Nacionalne aktivnosti

Nema informacija.

Radni materijal

Samo članovi tehničkog komiteta imaju pristup radnom materijalu. Ukoliko ste član, molimo prijavite se sa vašim nalogom i dobiće te pristup dokumentima. Moj nalog