Jezik: engleski
Broj stranica: 43
Metoda usvajanja: Proglašavanje
Faza izrade: 50.99 - Prijedlog BAS standarda (psBAS) odobren za registraciju kao BAS
Datum realizacije: 2019-02-13
Predviđeni datum naredne faze: 2019-02-21

Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
EN 15221-5:2011, identičan

Naslov

Upravljanje kapacitetima - Dio 5: Vodič za procese u upravljanju kapacitetima

Naslov na engleskom jeziku

Facility Management - Part 5: Guidance on Facility Management processes

Područje primjene

Nema informacija.

Područje primjene na engleskom jeziku

This European standard provides guidance to FM organisations on the development and improvement of their processes to support the primary processes. This standard also sets out basic principles, describes high-level generic FM processes, lists strategic, tactical and operational processes and provides examples of process workflows. This standard is written from a primary processes, demand perspective for an audience of all stakeholders in FM processes.

Tehnički komitet


ICSDirektiva/Uredba

Nema informacija.

Nacionalne aktivnosti

Nema informacija.

Radni materijal

Samo članovi tehničkog komiteta imaju pristup radnom materijalu. Ukoliko ste član, molimo prijavite se sa vašim nalogom i dobiće te pristup dokumentima. Moj nalog