pnBAS EN 1993-3-1/NA:2020

Metoda usvajanja: Izvorni
Faza izrade: 30.20 - Izjašnjavanje o prednacrtu BAS standarda (pnBAS)
Datum realizacije: 2020-02-06
Predviđeni datum naredne faze: 2020-03-09

Naslov

Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 3-1: Tornjevi, jarboli i dimnjaci – Tornjevi i jarboli

Naslov na engleskom jeziku

Eurocode 3: Design of steel structures – Part 3-1: Towers, masts and chimneys – Towers and masts

Područje primjene

Nema informacija.

Područje primjene na engleskom jeziku

Nema informacija.

Tehnički komitet


ICSDirektiva/Uredba

Nema informacija.

Veza sa BAS standardima

Nema informacija.

Radni materijal

Samo članovi tehničkog komiteta imaju pristup radnom materijalu. Ukoliko ste član, molimo prijavite se sa vašim nalogom i dobiće te pristup dokumentima. Moj nalog