pnBAS EN 1994-1-1/NA:2020

Metoda usvajanja: Izvorni
Faza izrade: 30.20 - Izjašnjavanje o prednacrtu BAS standarda (pnBAS)
Datum realizacije: 2020-02-06
Predviđeni datum naredne faze: 2020-03-06

Naslov

Eurokod 4: Projektovanje spregnutih konstrukcija od čelika i betona – Dio 1-1: Opća pravila i pravila za zgrade - Nacionalni dodatak

Naslov na engleskom jeziku

Eurocode 4 - Design of composite steel and concrete structures - Part 1-1 : General rules and rules for buildings - National Annex

Područje primjene

Nema informacija.

Područje primjene na engleskom jeziku

Nema informacija.

Tehnički komitet


ICSDirektiva/Uredba

Nema informacija.

Veza sa BAS standardima

Nema informacija.

Radni materijal

Samo članovi tehničkog komiteta imaju pristup radnom materijalu. Ukoliko ste član, molimo prijavite se sa vašim nalogom i dobiće te pristup dokumentima. Moj nalog