Metoda usvajanja: Izvorni
Faza izrade: 30.20 - Izjašnjavanje o prednacrtu BAS standarda (pnBAS)
Datum realizacije: 2020-02-06
Predviđeni datum naredne faze: 2020-03-06

Naslov

Evrokod 4 - Projektovanje spregnutih konstrukcija od čelika i betona - Dio 2: Opšta pravila i pravila za mostove - Nacionalni aneks

Naslov na engleskom jeziku

Eurocode 4 - Design of composite steel and concrete structures - Part 2: General rules and rules for bridges - National Annex

Područje primjene

Nema informacija.

Područje primjene na engleskom jeziku

Nema informacija.

Tehnički komitet


ICSDirektiva/Uredba

Nema informacija.

Veza sa BAS standardima

Nema informacija.

Radni materijal

Samo članovi tehničkog komiteta imaju pristup radnom materijalu. Ukoliko ste član, molimo prijavite se sa vašim nalogom i dobiće te pristup dokumentima. Moj nalog