pnBAS EN 1999-1-1/NA:2020

Metoda usvajanja: Izvorni
Faza izrade: 30.20 - Izjašnjavanje o prednacrtu BAS standarda (pnBAS)
Datum realizacije: 2020-03-05
Predviđeni datum naredne faze: 2020-03-05

Naslov

Eurokod 9: Projektiranje aluminijskih konstrukcija – Dio 1-1: Opća pravila - Nacionalni dodatak

Naslov na engleskom jeziku

Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-1: General structural rules - National Annex

Područje primjene

Nema informacija.

Područje primjene na engleskom jeziku

Nema informacija.

Tehnički komitet


ICSDirektiva/Uredba

Nema informacija.

Veza sa BAS standardima

Nema informacija.

Radni materijal

Samo članovi tehničkog komiteta imaju pristup radnom materijalu. Ukoliko ste član, molimo prijavite se sa vašim nalogom i dobiće te pristup dokumentima. Moj nalog