Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » Rezultati pretraživanja:

Institut za standardizaciju Bosna i Hercegovina, na prijedlog BAS tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20).

 

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-stranici Instituta (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana).

 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju u Institutu za standardizaciju BiH, Vojvode Radomira Putnika 34, Istočno Sarajevo, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, BAS tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-stranici Instituta.

 

Pisane primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku BAS tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostavljaju se Institutu.

 

Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: nsBAS ASTM D 130:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 11
Datum realizacije: 2017-03-31
Predviđeni datum naredne faze: 2017-05-30
Standardna metoda za određivanje korozivnosti bakra pod dejstvom naftnih proizvoda, ispitivanjem pomoću bakarne trake
Standard Test Method for Corrosiveness to Copper from Petroleum Products by Copper Strip Test
Oznaka standarda: nsBAS ASTM D 1319:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 11
Datum realizacije: 2017-03-31
Predviđeni datum naredne faze: 2017-05-30
Standardna metoda za određivanje vrsta ugljovodonika u tečnim naftnim proizvodima adsorpcijom sa fluorescentnim indikatorom
Standard Test Method for Hydrocarbon Types in Liquid Petroleum Products by Fluorescent Indicator Adsorption
Oznaka standarda: nsBAS ASTM D 2274:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 11
Datum realizacije: 2017-03-31
Predviđeni datum naredne faze: 2017-05-30
Standardna metoda za određivanja oksidacione stabilnosti destilatnih ulja za loženje (Metoda akceleracije)
Standard Test Method for Oxidation Stability of Distillate Fuel Oil (Accelerated Method)
Oznaka standarda: nsBAS ASTM D 2622:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 11
Datum realizacije: 2017-03-31
Predviđeni datum naredne faze: 2017-05-30
Standardna metoda za određivanje sumpora u naftnim proizvodima valno-disperzionom fluorescentnom spektrometrijom X-zracima
Standard Test Method for Sulfur in Petroleum Products by Wavelength Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry
Oznaka standarda: nsBAS ASTM D 2699:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 11
Datum realizacije: 2017-03-31
Predviđeni datum naredne faze: 2017-05-30
Standardna metoda za određivanje istraživačkog oktanskog broja goriva za benzinske motore
Standard Test Method for Research Octane Number of Spark-Ignition Engine Fuel
Oznaka standarda: nsBAS ASTM D 2700:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 11
Datum realizacije: 2017-03-31
Predviđeni datum naredne faze: 2017-05-30
Standardna metoda za određivanje motornog oktanskog broja goriva za benzinske motore
Standard Test Method for Motor Octane Number of Spark-Ignition Engine Fuel
Oznaka standarda: nsBAS ASTM D 323:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 11
Datum realizacije: 2017-03-31
Predviđeni datum naredne faze: 2017-05-30
Standardna metoda za određivanje napona para naftnih proizvoda (metoda po Reid-u)
Standard Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products (Reid Method)
Oznaka standarda: nsBAS ASTM D 4052:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 11
Datum realizacije: 2017-03-31
Predviđeni datum naredne faze: 2017-05-30
Standardna metoda za određivanje gustine, relativne gustine i API težine tečnosti digitalnim mjeračem gustine
Standard Test Method for Density, Relative Density, and API Gravity of Liquids by Digital Density Meter
Oznaka standarda: nsBAS ASTM D 4294:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 11
Datum realizacije: 2017-03-31
Predviđeni datum naredne faze: 2017-05-30
Standardna metoda za određivanje sumpora u sirovoj nafti i naftnim proizvodima energetsko-disperzionom fluorescentnom spektrometrijom X-zracima
Standard Test Method for Sulfur in Petroleum and Petroleum Products by Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry
Oznaka standarda: nsBAS ASTM D 445:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 11
Datum realizacije: 2017-03-31
Predviđeni datum naredne faze: 2017-05-30
Standarna metoda za određivanje kinematičke viskoznosti prozirnih i neprozirnih tečnosti ( i izračunavanje dinamičke viskoznosti)
Standard Test Method for Kinematic Viscosity of Transparent and Opaque Liquids (and Calculation of Dynamic Viscosity)
Oznaka standarda: nsBAS ASTM D 4539:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 11
Datum realizacije: 2017-03-31
Predviđeni datum naredne faze: 2017-05-30
Standardna metoda za određivanje filtrabilnosti dizel goriva ispitivanjem tečljivosti na niskim temparaturama (LTFT)
Standard Test Method for Filterability of Diesel Fuels by Low-Temperature Flow Test (LTFT)
Oznaka standarda: nsBAS ASTM D 4815:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 11
Datum realizacije: 2017-03-31
Predviđeni datum naredne faze: 2017-05-30
Standardna metoda ispitivanja za određivanje o MTBE, ETBE, TAME, DIPE, tercijarnog amilalkohola i alkohola od C1 do C4 u benzinu pomoću gasne hromatografije
Standard Test Method for Determination of MTBE, ETBE, TAME, DIPE, tertiary-Amyl Alcohol and C1 to C4 Alcohols in Gasoline by Gas Chromatography
Oznaka standarda: nsBAS ASTM D 5059:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 11
Datum realizacije: 2017-03-31
Predviđeni datum naredne faze: 2017-05-30
Standardna metoda za određivanje olova u benzinu rendgenskom spektroskopijom
Standard Test Methods for Lead in Gasoline by X-Ray Spectroscopy
Oznaka standarda: nsBAS ASTM D 5191:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 11
Datum realizacije: 2017-03-31
Predviđeni datum naredne faze: 2017-05-30
Standardna metoda za određivanje napona para naftnih proizvoda (mini metoda)
Standard Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products (Mini Method)
Oznaka standarda: nsBAS ASTM D 5453:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 11
Datum realizacije: 2017-03-31
Predviđeni datum naredne faze: 2017-05-30
Standardna metoda ispitivanja za određivanje ukupnog sumpora u lakim ugljovodonicima, gorivima za benzinske motore, gorivima za dizel motore i motornim uljima ultraljubičastom fluorescencijom
Standard Test Method for Determination of Total Sulfur in Light Hydrocarbons, Spark Ignition Engine Fuel, Diesel Engine Fuel, and Engine Oil by Ultraviolet Fluorescence
Oznaka standarda: nsBAS ASTM D 613:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 11
Datum realizacije: 2017-03-31
Predviđeni datum naredne faze: 2017-05-30
Standardna metoda za određivanje cetanskog broja dizel goriva
Standard Test Method for Cetane Number of Diesel Fuel Oil
Oznaka standarda: nsBAS ASTM D 6304:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 11
Datum realizacije: 2017-03-31
Predviđeni datum naredne faze: 2017-05-30
Standardna metoda ispitivanja za određivanje vode u naftnim proizvodima, uljima za podmazivanje i aditivima kulometrijskom titracijom po Karl Fisheru
Standard Test Method for Determination of Water in Petroleum Products, Lubricating Oils, and Additives by Coulometric Karl Fischer Titration
Oznaka standarda: nsBAS ASTM D 86:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 11
Datum realizacije: 2017-03-31
Predviđeni datum naredne faze: 2017-05-30
Standardna metoda za određivanje destilacionih karakteristika naftnih proizvoda pri atmosferskom pritisku
Standard Test Method for Distillation of Petroleum Products and Liquid Fuels at Atmospheric Pressure
Oznaka standarda: nsBAS ASTM D 93:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 11
Datum realizacije: 2017-03-31
Predviđeni datum naredne faze: 2017-05-30
Standardna metoda za određivanje tačke paljenja u zatvorenom sudu po Pensky Martens
Standard Test Methods for Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester
Oznaka standarda: nsBAS CEN ISO/TR 12489:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 11
Datum realizacije: 2017-03-31
Predviđeni datum naredne faze: 2017-05-30
Industrija nafte, petrohemije i prirodnog gasa – Modeliranje pouzdanosti i proračun sigurnosnih sistema
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Reliability modelling and calculation of safety systems


Ukupno 1136, strana 1 od 57