Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » Rezultati pretraživanja:

Institut za standardizaciju Bosnе i Hercegovinе, na prijedlog BAS tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20).

 

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-stranici Instituta (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana).

 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju u Institutu za standardizaciju BiH, Trg Ilidžanske brigade 2B, Istočno Sarajevo, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, BAS tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-stranici Instituta.

 

Pisane primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku BAS tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostavljaju se Institutu.

 

Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 36
Datum realizacije: 2019-05-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-07-23
Energetske karakteristike zgrada - Sveobuhvatno ocenjivanje EPB-a – Dio 2: Objašnjenje i obrazloženje za ISO 52000-1
Energy performance of buildings - Overarching EPB assessment - Part 2: Explanation and justification of ISO 52000-1
Oznaka standarda: nsBAS CEN ISO/TS 17969:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 11
Datum realizacije: 2019-05-17
Predviđeni datum naredne faze: 2019-07-16
Industrija nafte, petrohemije i prirodnog gasa - Smjernice za upravljanje kompetencijama osoblja koje radi na bušotinama
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Guidelines on competency management for well operations personnel
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 13387-1:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 54
Datum realizacije: 2019-05-13
Predviđeni datum naredne faze: 2019-07-12
Proizvodi za njegu djece – Opće smjernice o sigurnosti – Dio 1: Osnovni principi sigurnosti i ocjenjivanje sigurnosti
Child care articles - General safety guidelines - Part 1: Safety philosophy and safety assessment
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 13387-2:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 54
Datum realizacije: 2019-05-13
Predviđeni datum naredne faze: 2019-07-12
Proizvodi za njegu djece – Opće smjernice o sigurnosti – Dio 2: Hemijski rizici
Child care articles - General safety guidelines - Part 2: Chemical hazards
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 13387-3:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 54
Datum realizacije: 2019-05-13
Predviđeni datum naredne faze: 2019-07-12
Proizvodi za njegu djece – Opće smjernice o sigurnosti – Dio 3: Mehanički rizici
Child care articles - General safety guidelines - Part 3: Mechanical hazards
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 13387-5:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 54
Datum realizacije: 2019-05-13
Predviđeni datum naredne faze: 2019-07-12
Proizvodi za njegu djece – Opće smjernice o sigurnosti – Dio 5: Informacije o proizvodu
Child care articles - General safety guidelines - Part 5: Product information
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 14585-3:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 16
Datum realizacije: 2019-04-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-23
Sklopovi valovitih metalnih crijeva za primjene pod pritiskom - Dio 3: Metoda projektovanja
Corrugated metal hose assemblies for pressure applications - Part 3: Design method
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 15371-2:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 54
Datum realizacije: 2019-05-13
Predviđeni datum naredne faze: 2019-07-12
Sigurnost igračaka – Tumačenja – Dio 2: Odgovori na zahtjeve za tumačenje standarda iz oblasti hemije u seriji EN 71
Safety of toys - Interpretations - Part 2: Replies to requests for interpretation of the chemical standards in the EN 71-series
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 15993:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 11
Datum realizacije: 2019-05-17
Predviđeni datum naredne faze: 2019-07-16
Goriva za motorna vozila – Etanol (E85) gorivo za motorna vozila – Osnova za određivanje zahtjevanih parametara i njihovih dozvoljenih granica
Automotive fuels - Ethanol (E85) automotive fuel - Background to the parameters required and their respective limits and determination
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 16478:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 31
Datum realizacije: 2019-05-21
Predviđeni datum naredne faze: 2019-07-20
Nadzor od prvog prijema mjernih uređaja koji se koriste u snadbjevanju prirodnim gasom do instalacija u okviru aktivnosti iz Direktive 2003/87/EC za uspostavljanje šeme trgovine emisijama CO2
Surveillance from first commissioning on measuring devices used in natural gas supply to the installations of the activities under the Directive 2003/87/EC establishing a scheme of CO2 emissions trading
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 16721:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 45
Datum realizacije: 2019-05-27
Predviđeni datum naredne faze: 2019-07-26
Proizvodi na biološkoj osnovi - Pregled metoda za određivanje biološkog sadržaja
Bio-based products - Overview of methods to determine the bio-based content
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 16940:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 31
Datum realizacije: 2019-05-21
Predviđeni datum naredne faze: 2019-07-20
Kućne gasne instalacije – Preporuke za bezbjednost
Domestic gas installations - Recommendations for safety
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 16957:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 45
Datum realizacije: 2019-05-27
Predviđeni datum naredne faze: 2019-07-26
Proizvodi na biološkoj osnovi - Smjernice za inventar životnog ciklusa za fazu kraja života
Bio-based products - Guidelines for Life Cycle Inventory (LCI) for the End-of-life phase
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 16958:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 22
Datum realizacije: 2019-05-06
Predviđeni datum naredne faze: 2019-07-05
Materijali za obilježavanje kolovoza - Uvjeti za uklanjanje/maskiranje kolovoznih oznaka
Road marking materials - Conditions for removing/masking road markings
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 16961:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 36
Datum realizacije: 2019-05-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-07-23
Deklaracija o mjernim nesigurnostima u izveštajima za ispitivanje
Declaration of uncertainties in test reports
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 17079:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 58
Datum realizacije: 2019-05-29
Predviđeni datum naredne faze: 2019-07-28
Konstrukcija zavrtnjeva za upotrebu u betonu -Dodatni nekonstruktivni sistemi
Design of fastenings for use in concrete - Redundant non-structural systems
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 17080:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 58
Datum realizacije: 2019-05-29
Predviđeni datum naredne faze: 2019-07-28
Konstruisanje sredstava za pričvršćenje za upotrebu u betonu - Kanali za ankere - Dodatna pravila
Design of fastenings for use in concrete - Anchor channels - Supplementary rules
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 17081:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 58
Datum realizacije: 2019-05-29
Predviđeni datum naredne faze: 2019-07-28
Proračun sredstava za pričvršćenje za upotrebu u betonuPlastični proračun sredstava za pričvršćenje sa glavom i naknadno ugrađenim spojnim sredstvima
Design of fastenings for use in concrete - Plastic design of fastenings with headed and post-installed fasteners
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 17113:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 36
Datum realizacije: 2019-05-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-07-23
Građevinski proizvodi – Procjena ispuštanja opasnih materija – Zračenje građevinskih proizvoda – Procjena doze emitovanog gama zračenja
Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Radiation from construction products - Dose assessment of emitted gamma radiation
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 17221:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 36
Datum realizacije: 2019-05-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-07-23
Smjernice za primjenu CE označavanja i pripremu Deklaracije o svojstvima sanitarne opreme
Guidance on the application of CE marking and preparation of Declaration of Performance for sanitary appliances


Ukupno 791, strana 1 od 40