Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » Rezultati pretraživanja:

Institut za standardizaciju Bosnе i Hercegovinе, na prijedlog BAS tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20).

 

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-stranici Instituta (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana).

 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju u Institutu za standardizaciju BiH, Trg Ilidžanske brigade 2B, Istočno Sarajevo, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, BAS tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-stranici Instituta.

 

Pisane primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku BAS tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostavljaju se Institutu.

 

Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: nsBAS CEN ISO/TS 14027:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 7
Datum realizacije: 2019-04-17
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-17
Okolinske oznake i deklaracije - Razvoj pravila za kategorije proizvoda
Environmental labels and declarations - Development of product category rules
Oznaka standarda: nsBAS CEN ISO/TS 19397:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 39
Datum realizacije: 2019-03-21
Predviđeni datum naredne faze: 2019-05-21
Određivanje debljine premaza prevlaka korištenjem ultrasoničnog mjerača
Determination of the film thickness of coatings using an ultrasonic gage
Oznaka standarda: nsBAS CEN ISO/TS 21623:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 7
Datum realizacije: 2019-04-17
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-17
Izloženost na radnom mjestu – Procjena dermalne izloženosti nanoobjektima i njihovim agregatima i aglomeratima (NOAA)
Workplace exposure - Assessment of dermal exposure to nano-objects and their aggregates and agglomerates (NOAA)
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 14585-3:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 16
Datum realizacije: 2019-04-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-23
Sklopovi valovitih metalnih crijeva za primjene pod pritiskom - Dio 3: Metoda projektovanja
Corrugated metal hose assemblies for pressure applications - Part 3: Design method
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 15419:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 14
Datum realizacije: 2019-04-04
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-04
Zaštitna odjeća - Smjernice za izbor, upotrebu, njegu i održavanje zaštitne odjeće za hemikalije
Protective clothing - Guidelines for selection, use, care and maintenance of chemical protective clothing
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 16193:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 7
Datum realizacije: 2019-04-17
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-17
Mulj, tretirani biootpad i tlo - Detekcija i brojanje Escherichia coli
Sludge, treated biowaste and soil - Detection and enumeration of Escherichia coli
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 16978:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2019-04-02
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-03
Područje primjene na željeznici - Infrastruktura - Izvještaj o izolovanim odstupanjima geometrijskih parametara
Railway applications - Infrastructure - Survey on isolated defects
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 17004:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 7
Datum realizacije: 2019-04-17
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-17
Mašinski proizvodi - Uslovi za uspostavu modela okolinske komunikacije pomoću prepoznavanja sektorskih specifičnosti
Mechanical products - Conditions to set up environmental communication models by recognizing sectorial particularities
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 17039:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2019-04-02
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-03
Područje primjene na željeznici - Tehnički izvještaj o reviziji EN 14363
Railway applications - Technical Report about the revision of EN 14363
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 17167:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2019-04-16
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-14
Komunikacioni sistem za brojila - Usklađivanje TR prema EN 13757-2, -3 i -7, Primjeri i dodatne informacije
Communication system for meters - Accompanying TR to EN 13757-2,-3 and -7, Examples and supplementary information
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 17179:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 53
Datum realizacije: 2019-04-09
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-07
Termoplastični cjevovodi i provodni sistemi – Sistemi za propuštanje i skladištenje kišnice – Postupci za podzemne instalacije
Thermoplastics piping and ducting systems - Rainwater infiltration and storage attenuation systems - Practices for underground installation
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 17202:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 42
Datum realizacije: 2019-03-11
Predviđeni datum naredne faze: 2019-05-10
Namještaj – Opšte smjernice za bezbjednost – Priklještenje prstiju
Furniture - General safety guidelines - Entrapment of fingers
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 17207:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 14
Datum realizacije: 2019-04-04
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-04
Igrališta i rekreacioni tereni - Okvir za kompetencije inspektora za igrališta
Playground and recreational areas - Framework for the competence of playground inspectors
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 17219:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 50
Datum realizacije: 2019-04-19
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-18
Plastika - Biorazgradivi termoplastični malč-filmovi koji se upotrebljavaju u poljoprivredi i hortikulturi – Uputstvo za kvantifikaciju promjena na filmovima
Plastics - Biodegradable thermoplastic mulch films for use in agriculture and horticulture - Guide for the quantification of alteration of films
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TS 1329-2:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 53
Datum realizacije: 2019-04-09
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-07
Plastični cjevni sitemi za pražnjenje nečistoća i otpada (niske i visoke temperature) unutar građevinskih struktura - Neplastificirani poli (vinilklorid) (PVC-U) – Dio 2: Uputstvo za ocjenu usklađenosti
Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 2: Guidance for the assessment of conformity
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TS 15119-1:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 42
Datum realizacije: 2019-03-11
Predviđeni datum naredne faze: 2019-05-10
Trajnost drveta i proizvoda od drveta - Određivanje emisije iz zaštićenog drveta na okolinu - Dio 1: Drvo koje se drži u skladišnom prostoru poslije tretiranja i izloženi proizvodi od drveta u upotrebi klase 3 (nepokriveni, nisu u dodiru sa tlom) - Laboratorijska metoda
Durability of wood and wood-based products - Determination of emissions from preservative treated wood to the environment - Part 1: Wood held in the storage yard after treatment and wooden commodities exposed in Use Class 3 (not covered, not in contact with the ground) - Laboratory method
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TS 15864:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 7
Datum realizacije: 2019-04-17
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-17
Karakterizacija otpada - Ispitivanje sposobnosti izluživanja za osnovnu karakterizaciju - Dinamičko monolitsko ispitivanje izluživanja sa stalnim obnavljanjem rastvora za izluživanje, pri uslovima relevantnim za određeni scenario
Characterization of waste - Leaching behaviour test for basic characterization - Dynamic monolithic leaching test with continuous leachant renewal under conditions relevant for specified scenario(s)
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TS 16244:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 47
Datum realizacije: 2019-03-26
Predviđeni datum naredne faze: 2019-05-25
Ventilacija u bolnicama – Koherentna hijerarhijska struktura i uobičajeni termini i definicije za standarde koji se odnose na ventilaciju u bolnicama
Ventilation in hospitals - Coherent hierarchic structure and common terms and definitions for a standard related to ventilation in hospitals
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TS 16524:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 7
Datum realizacije: 2019-04-17
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-17
Mašinski proizvodi - Metodologija za smanjenje uticaja na okolinu pri projektovanju i razvoju
Mechanical products - Methodology for reduction of environmental impacts in product design and development
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TS 16675:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 7
Datum realizacije: 2019-04-17
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-17
Otpad - Ispitne metode za određivanje monolitskog statusa otpada koji se odlaže
Waste - Test methods for the determination of the monolithic status of waste to be landfilled


Ukupno 1251, strana 1 od 63