Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » Rezultati pretraživanja:

Institut za standardizaciju Bosnе i Hercegovinе, na prijedlog BAS tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20).

 

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-stranici Instituta (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana).

 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju u Institutu za standardizaciju BiH, Trg Ilidžanske brigade 2B, Istočno Sarajevo, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, BAS tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-stranici Instituta.

 

Pisane primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku BAS tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostavljaju se Institutu.

 

Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: nsBAS CEN ISO/TR 20173:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 2
Datum realizacije: 2019-07-22
Predviđeni datum naredne faze: 2019-09-21
Zavarivanje - Sistemi grupisanja materijala - Američki materijali
Welding - Grouping systems for materials - American materials
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 115-3:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 29
Datum realizacije: 2019-07-23
Predviđeni datum naredne faze: 2019-09-22
Sigurnost pokretnih stepenica i pokretnih traka za prijevoz osoba - Dio 3: Međusobni odnos EN 115-1:2008-A1:2010 i EN 115-1:2017
Safety of escalators and moving walks - Part 3: Correlation between EN 115-1:2008+A1:2010 and EN 115-1:2017
Oznaka standarda: nsBAS EN 12210:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 60
Datum realizacije: 2019-07-16
Predviđeni datum naredne faze: 2019-09-15
Prozori i vrata - Otpornost na opterećenje vjetrom - Klasifikacija
Windows and doors - Resistance to wind load - Classification
Oznaka standarda: nsBAS EN 12216:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 60
Datum realizacije: 2019-07-16
Predviđeni datum naredne faze: 2019-09-15
Prozorski kapci, vanjski i unutrašnji - Terminologija, tumač pojmova i definicije
Shutters, external blinds, internal blinds - Terminology, glossary and definitions
Oznaka standarda: nsBAS EN 12830:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 63
Datum realizacije: 2019-06-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-08-23
Uređaji za bilježenje temperature za transport, skladištenje i distribuciju dobara koja su osjetljiva na temperaturu - Ispitivanje, performanse, prikladnost
Temperature recorders for the transport, storage and distribution of temperature sensitive goods - Tests, performance, suitability
Oznaka standarda: nsBAS EN 12999+A2:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 29
Datum realizacije: 2019-07-23
Predviđeni datum naredne faze: 2019-09-22
Dizalice - Utovarne dizalice
Cranes - Loader cranes
Oznaka standarda: nsBAS EN 13001-3-1+A2:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 29
Datum realizacije: 2019-07-23
Predviđeni datum naredne faze: 2019-09-22
Dizalice - Opći projekt - Dio: 3-1: Granična stanja i dokaz o izdržljivosti čelične konstrukcije
Cranes - General Design - Part 3-1: Limit States and proof competence of steel structure
Oznaka standarda: nsBAS EN 13001-3-6:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 29
Datum realizacije: 2019-07-23
Predviđeni datum naredne faze: 2019-09-22
Dizalice - Opći projekt - Dio 3-6: Granična stanja i dokaz sigurnosti mašine – Hidraulični cilindri
Cranes - General design - Part 3-6: Limit states and proof of competence of machinery - Hydraulic cylinders
Oznaka standarda: nsBAS EN 13126-6:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 60
Datum realizacije: 2019-07-16
Predviđeni datum naredne faze: 2019-09-15
Građevinski okovi: Zahtjevi i metode ispitivanja za prozore i balkonska vrata - Dio 6: Šarke (makaze) s promjenljivom geometrijom (sa sistemom za zaustavljanje ili bez njega)
Building hardware - Hardware for windows and door height windows - Requirements and test methods - Part 6: Variable geometry stay hinges (with or without a friction stay)
Oznaka standarda: nsBAS EN 13135+A1:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 29
Datum realizacije: 2019-07-23
Predviđeni datum naredne faze: 2019-09-22
Dizalice – Sigurnost – Konstruisanje – Zahtjevi za opremu
Cranes - Safety - Design - Requirements for equipment
Oznaka standarda: nsBAS EN 15178:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 63
Datum realizacije: 2019-06-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-08-23
Elementi za identifikaciju proizvoda u slučaju urgentnih upita
Elements for the identification of products in emergency enquiries
Oznaka standarda: nsBAS EN 15602:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 63
Datum realizacije: 2019-06-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-08-23
Pružatelji zaštitarskih usluga - Terminologija
Security service providers - Terminology
Oznaka standarda: nsBAS EN 16082:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 63
Datum realizacije: 2019-06-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-08-23
Zaštitarske usluge aerodroma i avijacije
Airport and aviation security services
Oznaka standarda: nsBAS EN 16495:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 63
Datum realizacije: 2019-06-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-08-23
Menadžment zračnog prometa - Sigurnost informacija za organizacije koje pružaju podršku operacijama civilne avijacije
Air Traffic Management - Information security for organisations supporting civil aviation operations
Oznaka standarda: nsBAS EN 16701:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 63
Datum realizacije: 2019-06-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-08-23
Energetski materijali za obranu - Sigurnost, povredljivost - trošivost
Energetic materials for defence - Safety, vulnerability - Friability
Oznaka standarda: nsBAS EN 16719:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 29
Datum realizacije: 2019-07-23
Predviđeni datum naredne faze: 2019-09-22
Transportne platforme
Transport platforms
Oznaka standarda: nsBAS EN 16747:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 63
Datum realizacije: 2019-06-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-08-23
Pomorske i lučke zaštitarske usluge
Maritime and port security services
Oznaka standarda: nsBAS EN 16763:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 63
Datum realizacije: 2019-06-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-08-23
Servisi za vatrozaštitne sisteme i sigurnosne sisteme
Services for fire safety systems and security systems
Oznaka standarda: nsBAS EN 17093:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 63
Datum realizacije: 2019-06-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-08-23
Kućanski uređaji za tretman pitke vode bez priključka na vodovodnu mrežu - Bokalni sistem za filtriranje vode - Sigurnost i zahtjevi za performanse, označavanje i informacije koje moraju biti istaknute
Domestic appliances used for drinking water treatment not connected to water supply - Jug water filter systems - Safety and performance requirements, labeling and information to be supplied
Oznaka standarda: nsBAS EN 17115:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 63
Datum realizacije: 2019-06-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-08-23
Tehnologija industrije zabave - Specifikacije za dizajn i proizvodnju aluminijskih i čeličnih nosača
Entertainment technology - Specifications for design and manufacture of aluminium and steel trusses


Ukupno 576, strana 1 od 29