Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » Rezultati pretraživanja:

Institut za standardizaciju Bosna i Hercegovina, na prijedlog BAS tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20).

 

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-stranici Instituta (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana).

 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju u Institutu za standardizaciju BiH, Vojvode Radomira Putnika 34, Istočno Sarajevo, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, BAS tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-stranici Instituta.

 

Pisane primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku BAS tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostavljaju se Institutu.

 

Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 16251:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2017-06-23
Predviđeni datum naredne faze: 2017-08-23
Područje primjene na željeznici - Uslovi okoline - Smjernice za konstruisanje šinskih vozila
Railway applications - Environmental conditions - Design guidance for rolling stock
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 16875:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 43
Datum realizacije: 2017-06-19
Predviđeni datum naredne faze: 2017-08-18
Žitarice i proizvodi od žitarica – Tehnički izvještaj o međulaboratorijskim ispitivanjima za određivanje sadržaja nečistoća u kukuruzu (Zea mays, L.) i prosu (Sorghum bicolor, L.)
Cereal and cereal products - Technical report of the interlaboratory study for the determination of impurities content in maize (Zea mays, L.) and sorghum (Sorghum bicolor, L.)
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 16891:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2017-06-23
Predviđeni datum naredne faze: 2017-08-23
Područje primjene na željeznici – Akustika – Metode mjerenja kombinovane hrapavosti, stepeni dotrajalosti kolosjeka i prenosne funkcije
Railway applications - Acoustics - Measurement method for combined roughness, track decay rates and transfer functions
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TS 15634-3:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 43
Datum realizacije: 2017-06-19
Predviđeni datum naredne faze: 2017-08-18
Prehrambeni proizvodi — Detekcija alergena u hrani metodama molekularne biologije — Dio 3: Lješnik (Corylus avellana) ― Kvalitativna detekcija specifičnih DNK sekvenci u čokoladi PCR-om u realnom vremenu
Foodstuffs - Detection of food allergens by molecular biological methods - Part 3: Hazelnut (Corylus avellana) - Qualitative detection of a specific DNA sequence in chocolate by real-time PCR
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TS 15634-4:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 43
Datum realizacije: 2017-06-19
Predviđeni datum naredne faze: 2017-08-18
Prehrambeni proizvodi — Detekcija alergena u hrani metodama molekularne biologije — Dio 4: Kikiriki (Arachis hypogaea) ― Kvalitativna detekcija specifičnih DNK sekvenci u čokoladi PCR-om u realnom vremenu
Foodstuffs - Detection of food allergens by molecular biological methods - Part 4: Peanut (Arachis hypogaea) - Qualitative detection of a specific DNA sequence in chocolate by real-time PCR
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TS 15634-5:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 43
Datum realizacije: 2017-06-19
Predviđeni datum naredne faze: 2017-08-18
Prehrambeni proizvodi — Detekcija alergena u hrani metodama molekularne biologije — Dio 5: Bijela slačica (Sinapis alba) i soja (Glicin max) — Kvalitativna detekcija specifičnih DNK sekvenci u barenoj kobasici PCR-om u realnom vremenu
Foodstuffs - Detection of food allergens by molecular biological methods - Part 5: Mustard (Sinapis alba) and soya (Glycine max) - Qualitative detection of a specific DNA sequence in cooked sausages by real-time PCR
Oznaka standarda: nsBAS CLC/TS 50459-2:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2017-06-23
Predviđeni datum naredne faze: 2017-08-23
Područje primjene na željeznici – Sistemi za telekomunikacije, signalizaciju i obradu podataka – Evropski sistem upravljanja željezničkim saobraćajem – Interfejs mašinovođa–mašina – Dio 2: Ergonomska raspodjela GSM-R informacija
Railway applications - Communication, signalling and processing systems - European Rail Traffic Management System - Driver-Machine Interface - Part 2: Ergonomic arrangements of GSM-R information
Oznaka standarda: nsBAS CLC/TS 50459-3:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2017-06-23
Predviđeni datum naredne faze: 2017-08-23
Područje primjene na željeznici – Sistemi za telekomunikacije, signalizaciju i obradu podataka – Evropski sistem upravljanja željezničkim saobraćajem – Interfejs mašinovođa–mašina – Dio 3: Ergonomska raspodjela informacija koje nisu ETCS
Railway applications - Communication, signalling and processing systems - European Rail Traffic Management System - Driver-Machine Interface - Part 3: Ergonomic arrangements of non ETCS information
Oznaka standarda: nsBAS EN 1026:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 60
Datum realizacije: 2017-07-17
Predviđeni datum naredne faze: 2017-09-16
Prozori i vrata - Ispitivanje zrakopropusnosti - Metoda ispitivanja
Windows and doors - Air permeability - Test method
Oznaka standarda: nsBAS EN 1027:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 60
Datum realizacije: 2017-07-17
Predviđeni datum naredne faze: 2017-09-16
Prozori i vrata - Vodonepropusnost - Metoda ispitivanja
Windows and doors - Water tightness - Test method
Oznaka standarda: nsBAS EN 12209:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 60
Datum realizacije: 2017-07-17
Predviđeni datum naredne faze: 2017-09-16
Građevinski okovi – Brave i reze - Mehaničke brave, reze i prihvatne ploče za brave - Zahtjevi i metode ispitivanja
Building hardware - Mechanically operated locks and locking plates - Requirements and test methods
Oznaka standarda: nsBAS EN 12210:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 60
Datum realizacije: 2017-07-17
Predviđeni datum naredne faze: 2017-09-16
Prozori i vrata - Otpornost na opterećenje vjetrom - Klasifikacija
Windows and doors - Resistance to wind load - Classification
Oznaka standarda: nsBAS EN 12211:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 60
Datum realizacije: 2017-07-17
Predviđeni datum naredne faze: 2017-09-16
Prozori i vrata - Otpornost na opterećenje vjetrom - Metoda ispitivanja
Windows and doors - Resistance to wind load - Test method
Oznaka standarda: nsBAS EN 13119:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 60
Datum realizacije: 2017-07-17
Predviđeni datum naredne faze: 2017-09-16
Ovješene fasade - Terminologija
Curtain walling - Terminology
Oznaka standarda: nsBAS EN 13230-1:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2017-06-23
Predviđeni datum naredne faze: 2017-08-23
Područje primjene na željeznici-Željeznički gornji stroj - Betonski pragovi i nosači- Dio 1: Opšti zahtjevi
Railway applications - Track - Concrete sleepers and bearers - Part 1: General requirements
Oznaka standarda: nsBAS EN 13230-2:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2017-06-23
Predviđeni datum naredne faze: 2017-08-23
Područje primjene na željeznici - Željeznički gornji stroj - Betonski pragovi i nosači - Dio 2: Prenapregnuti jednodijelni betonski pragovi
Railway applications - Track - Concrete sleepers and bearers - Part 2: Prestressed monoblock sleepers
Oznaka standarda: nsBAS EN 13230-3:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2017-06-23
Predviđeni datum naredne faze: 2017-08-23
Područje primjene na željeznici - Željeznički gornji stroj - Betonski pragovi i nosači - Dio 3: Dvodijelni armirani pragovi
Railway applications - Track - Concrete sleepers and bearers - Part 3: Twin-block reinforced sleepers
Oznaka standarda: nsBAS EN 13230-4:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2017-06-23
Predviđeni datum naredne faze: 2017-08-23
Područje primjene na željeznici - Željeznički gornji stroj - Betonski pragovi i nosači - Dio 4: Prenapregnuti pragovi za skretnice i ukrštaje
Railway applications - Track - Concrete sleepers and bearers - Part 4: Prestressed bearers for switches and crossings
Oznaka standarda: nsBAS EN 13230-5:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2017-06-23
Predviđeni datum naredne faze: 2017-08-23
Područje primjene na željeznici-Željeznički gornji stroj - Betonski pragovi i nosači- Dio 5 : Posebni elementi
Railway applications - Track - Concrete sleepers and bearers - Part 5: Special elements
Oznaka standarda: nsBAS EN 13561/Cor1:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 60
Datum realizacije: 2017-07-17
Predviđeni datum naredne faze: 2017-09-16
Grilje, kapci i vanjske žaluzine - Zahtijevi u pogledu osobina uključujući sigurnost
External blinds and awnings - Performance requirements including safety


Ukupno 332, strana 1 od 17