Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » Rezultati pretraživanja:

Institut za standardizaciju Bosna i Hercegovina, na prijedlog BAS tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20).

 

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-stranici Instituta (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana).

 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju u Institutu za standardizaciju BiH, Vojvode Radomira Putnika 34, Istočno Sarajevo, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, BAS tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-stranici Instituta.

 

Pisane primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku BAS tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostavljaju se Institutu.

 

Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: nsBAS CEN ISO/TR 11827:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 48
Datum realizacije: 2017-06-01
Predviđeni datum naredne faze: 2017-08-01
Tekstil - Ispitivanje sastava - Identifikacija vlakana
Textiles - Composition testing - Identification of fibres
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 54
Datum realizacije: 2017-05-24
Predviđeni datum naredne faze: 2017-07-23
Sigurnost igračaka – Dio 8: Smjernice za određivanje uzrasta
Safety of toys - Part 8: Age determination guidelines
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 10364:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2017-06-12
Predviđeni datum naredne faze: 2017-08-10
Čelici i livena gvožđa — Određivanje sadržaja olova, kadmijuma, žive, šestovalentnog hroma, polibromiranih bifenila (PBB) i polibromiranih difeniletera (PBDE) u vezi sa direktivama 2011/65/EU (RoHS) i 2000/53/EC (ELV) — Granične vrijednosti
Steels and cast irons - Determination of lead, cadmium, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls (PBB) and polybrominated diphenylethers (PBDE) with regard to directives 2011/65/EU (RoHS) and 2000/53/EC (ELV) - Limitations
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 15371-1:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 54
Datum realizacije: 2017-05-24
Predviđeni datum naredne faze: 2017-07-23
Sigurnost igračaka – Tumačenja – Dio 1: Odgovori na zahtjeve za tumačenje EN 71-1, EN 71-2, EN 71-8 i EN 71-14
Safety of toys - Interpretations - Part 1: Replies to requests for interpretation of EN 71-1, EN 71-2, EN 71-8 and EN 71-14
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 15371-2:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 54
Datum realizacije: 2017-05-24
Predviđeni datum naredne faze: 2017-07-23
Sigurnost igračaka – Tumačenja – Dio 2: Odgovori na zahtjeve za tumačenje standarda iz oblasti hemije u seriji EN 71
Safety of toys - Interpretations - Part 2: Replies to requests for interpretation of the chemical standards in the EN 71-series
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 16251:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2017-06-23
Predviđeni datum naredne faze: 2017-08-23
Područje primjene na željeznici - Uslovi okoline - Smjernice za konstruisanje šinskih vozila
Railway applications - Environmental conditions - Design guidance for rolling stock
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 16417:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 48
Datum realizacije: 2017-06-01
Predviđeni datum naredne faze: 2017-08-01
Obuća - Uputstvo za industriju obuće koje se odnosi na supstance veoma velikog značaja(Aneks XIV REACH-a)
Footwear - Footwear industry guideline for substances of very high concern (Annex XIV of REACH)
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 16875:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 43
Datum realizacije: 2017-06-19
Predviđeni datum naredne faze: 2017-08-18
Žitarice i proizvodi od žitarica – Tehnički izvještaj o međulaboratorijskim ispitivanjima za određivanje sadržaja nečistoća u kukuruzu (Zea mays, L.) i prosu (Sorghum bicolor, L.)
Cereal and cereal products - Technical report of the interlaboratory study for the determination of impurities content in maize (Zea mays, L.) and sorghum (Sorghum bicolor, L.)
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 16891:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2017-06-23
Predviđeni datum naredne faze: 2017-08-23
Područje primjene na željeznici – Akustika – Metode mjerenja kombinovane hrapavosti, stepeni dotrajalosti kolosjeka i prenosne funkcije
Railway applications - Acoustics - Measurement method for combined roughness, track decay rates and transfer functions
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 16918:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 54
Datum realizacije: 2017-05-24
Predviđeni datum naredne faze: 2017-07-23
Sigurnost igračaka – Ponašanje djece prilikom stavljanja igračaka u usta
Safety of toys - Children´s mouthing behaviour in contact with toys
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 16949:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 22
Datum realizacije: 2017-06-09
Predviđeni datum naredne faze: 2017-08-08
Zaštitni cestovni sustavi - Pješački cestovni sustavi -- Pješački parapeti
Road restraint system - Pedestrian restraint system - Pedestrian parapets
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TS 12697-50:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 22
Datum realizacije: 2017-06-09
Predviđeni datum naredne faze: 2017-08-08
Bitumenske mješavine - Metode ispitivanja - Dio 50: Otpornost na habanje
Bituminous mixtures - Test methods - Part 50: Resistance to scuffing
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TS 14237:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 48
Datum realizacije: 2017-06-01
Predviđeni datum naredne faze: 2017-08-01
Tekstil za zdravstvene i javne ustanove
Textiles for healthcare and social services facilities
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TS 15634-3:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 43
Datum realizacije: 2017-06-19
Predviđeni datum naredne faze: 2017-08-18
Prehrambeni proizvodi — Detekcija alergena u hrani metodama molekularne biologije — Dio 3: Lješnik (Corylus avellana) ― Kvalitativna detekcija specifičnih DNK sekvenci u čokoladi PCR-om u realnom vremenu
Foodstuffs - Detection of food allergens by molecular biological methods - Part 3: Hazelnut (Corylus avellana) - Qualitative detection of a specific DNA sequence in chocolate by real-time PCR
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TS 15634-4:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 43
Datum realizacije: 2017-06-19
Predviđeni datum naredne faze: 2017-08-18
Prehrambeni proizvodi — Detekcija alergena u hrani metodama molekularne biologije — Dio 4: Kikiriki (Arachis hypogaea) ― Kvalitativna detekcija specifičnih DNK sekvenci u čokoladi PCR-om u realnom vremenu
Foodstuffs - Detection of food allergens by molecular biological methods - Part 4: Peanut (Arachis hypogaea) - Qualitative detection of a specific DNA sequence in chocolate by real-time PCR
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TS 15634-5:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 43
Datum realizacije: 2017-06-19
Predviđeni datum naredne faze: 2017-08-18
Prehrambeni proizvodi — Detekcija alergena u hrani metodama molekularne biologije — Dio 5: Bijela slačica (Sinapis alba) i soja (Glicin max) — Kvalitativna detekcija specifičnih DNK sekvenci u barenoj kobasici PCR-om u realnom vremenu
Foodstuffs - Detection of food allergens by molecular biological methods - Part 5: Mustard (Sinapis alba) and soya (Glycine max) - Qualitative detection of a specific DNA sequence in cooked sausages by real-time PCR
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TS 15901-14:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 22
Datum realizacije: 2017-06-09
Predviđeni datum naredne faze: 2017-08-08
Površinske karakteristike cesta i aerodroma - Dio 14: Postupak za određivanje otpornosti klizanja od kolovozne površine pomoću uređaja sa uzdužno kontrolisanim proklizavanjem(LFCN): ViaFriction (Road Analyser and Recorder of ViaTech AS)
Road and airfield surface characteristics - Part 14: Procedure for determining the skid resistance of a pavement surface using a device with longitudinal controlled slip (LFCN): ViaFriction (Road Analyser and Recorder of ViaTech AS)
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TS 16822:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 48
Datum realizacije: 2017-06-01
Predviđeni datum naredne faze: 2017-08-01
Tekstil i tekstilni proizvodi - Samodeklarisani okolinski zahtjevi – Upotreba termina
Textiles and textile products - Self-declared environmental claims - Use of the terms
Oznaka standarda: nsBAS CLC/TS 50459-2:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2017-06-23
Predviđeni datum naredne faze: 2017-08-23
Područje primjene na željeznici – Sistemi za telekomunikacije, signalizaciju i obradu podataka – Evropski sistem upravljanja željezničkim saobraćajem – Interfejs mašinovođa–mašina – Dio 2: Ergonomska raspodjela GSM-R informacija
Railway applications - Communication, signalling and processing systems - European Rail Traffic Management System - Driver-Machine Interface - Part 2: Ergonomic arrangements of GSM-R information
Oznaka standarda: nsBAS CLC/TS 50459-3:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2017-06-23
Predviđeni datum naredne faze: 2017-08-23
Područje primjene na željeznici – Sistemi za telekomunikacije, signalizaciju i obradu podataka – Evropski sistem upravljanja željezničkim saobraćajem – Interfejs mašinovođa–mašina – Dio 3: Ergonomska raspodjela informacija koje nisu ETCS
Railway applications - Communication, signalling and processing systems - European Rail Traffic Management System - Driver-Machine Interface - Part 3: Ergonomic arrangements of non ETCS information


Ukupno 556, strana 1 od 28