Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » Rezultati pretraživanja:

Institut za standardizaciju Bosnе i Hercegovinе, na prijedlog BAS tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20).

 

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-stranici Instituta (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana).

 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju u Institutu za standardizaciju BiH, Trg Ilidžanske brigade 2B, Istočno Sarajevo, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, BAS tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-stranici Instituta.

 

Pisane primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku BAS tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostavljaju se Institutu.

 

Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: nsBAS 1057:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 21
Datum realizacije: 2020-05-29
Predviđeni datum naredne faze: 2020-07-29
Beton – Specifikacija, svojstva, proizvodnja i usklađenost - Smjernice za primjenu standarda BAS EN 206+A1
Concrete - Specification, performance, production and conformity - Guidelines for the implementation of standard BAS EN 206+A1
Oznaka standarda: nsBAS CEN ISO/TR 18486:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 50
Datum realizacije: 2020-06-12
Predviđeni datum naredne faze: 2020-08-11
Plastika - Parametri za upoređivanje spektra svjetlosnog fluksa laboratorijskog svjetlosnog izvora, koji se primjenjuje za simulaciju starenja, s referentnim sunčevim spektrom svjetlosnog fluksa
Plastics - Parameters comparing the spectral irradiance of a laboratory light source for weathering applications to a reference solar spectral irradiance
Oznaka standarda: nsBAS CEN ISO/TS 19590:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 25
Datum realizacije: 2020-06-08
Predviđeni datum naredne faze: 2020-08-07
Nanotehnologije – Raspodjela veličina i koncentracija pojedinačnih neorganskih nanočestica u vodenim sredinama dobijena primjenom indukovane kuplovane plazme sa masenom spektrometrijom
Nanotechnologies - Size distribution and concentration of inorganic nanoparticles in aqueous media via single particle inductively coupled plasma mass spectrometry
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 53
Datum realizacije: 2020-05-14
Predviđeni datum naredne faze: 2020-07-12
Višeslojni cijevni sustavi za instalacije tople i hladne vode unutar građevina - Dio 7: Upute za ocjenu sukladnosti
Multilayer piping systems for hot and cold water installations inside buildings - Part 7: Guidance for the assessment of conformity
Oznaka standarda: nsBAS CEN ISO/TS 21805:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 13
Datum realizacije: 2020-06-10
Predviđeni datum naredne faze: 2020-08-08
Uputstvo za projektovanje, izbor i ugradnju odušaka(klapni)za zaštitu prostorija koja se štite sistemima za gašenje požara gasovima
Guidance on design, selection and installation of vents to safeguard the structural integrity of enclosures protected by gaseous fire-extinguishing systems
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 10367:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2020-05-21
Predviđeni datum naredne faze: 2020-07-19
Legirani čelici – Određivanje sadržaja kroma – Metoda optičke emisione spektrometrije sa indukovanom spregnutom plazmom
Alloyed steels - Determination of chromium content - Inductively coupled plasma optical emission spectrometric method
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 13695-2:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 50
Datum realizacije: 2020-06-12
Predviđeni datum naredne faze: 2020-08-11
Ambalaža - Zahtjevi za mjerenje i verifikovanje četiri teška metala i drugih opasnih supstanci prisutnih u ambalaži i njihovo oslobađanje u okolinu - Dio 2: Zahtjevi za mjerenje i verifikovanje opasnih supstanci prisutnih u ambalaži i njihovo oslobađanje u okolinu
Packaging - Requirements for measuring and verifying the four heavy metals and other dangerous substances present in packaging, and their release into the environment - Part 2: Requirements for measuring and verifying dangerous substances present in packaging, and their release into the environment
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 15353:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 50
Datum realizacije: 2020-06-12
Predviđeni datum naredne faze: 2020-08-11
Plastika - Reciklirana plastika - Smjernice za razvoj standarda za recikliranu plastiku
Plastics - Recycled plastics - Guidelines for the development of standards for recycled plastics
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 15371-2:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 54
Datum realizacije: 2020-06-08
Predviđeni datum naredne faze: 2020-08-07
Sigurnost igračaka – Tumačenja – Dio 2: Odgovori na zahtjeve za tumačenje standarda iz oblasti hemije u seriji EN 71
Safety of toys - Interpretations - Part 2: Replies to requests for interpretation of the chemical standards in the EN 71-series
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 15868:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 21
Datum realizacije: 2020-05-29
Predviđeni datum naredne faze: 2020-07-29
Pregled odredbi koje važe na mjestu upotrebe u vezi sa europskim standardom za beton i razvojnim praksama
Survey on provisions valid in the place of use used in conjunction with the European concrete standard and developing practice
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 16411:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 54
Datum realizacije: 2020-06-08
Predviđeni datum naredne faze: 2020-08-07
Proizvodi za djecu – Prikupljena tumačenja standarda CEN/TC 252
Child care articles - Compiled interpretations of CEN/TC 252 standards
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 17172:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 21
Datum realizacije: 2020-05-29
Predviđeni datum naredne faze: 2020-07-29
Program potvrđivanja penetracije klorida i standardizirane metode ispitivanja karbonacije
Validation testing program on chloride penetration and carbonation standardized test methods
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 17222:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 48
Datum realizacije: 2020-05-14
Predviđeni datum naredne faze: 2020-07-14
Tekstilni proizvodi i nanotehnologije - Smjernice za ispitivanja simuliranja otpuštanja nanočestica - Izloženost kože
Textile products and nanotechnologies - Guidance on tests to simulate nanoparticle release - Skin exposure
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 17225:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 11
Datum realizacije: 2020-05-25
Predviđeni datum naredne faze: 2020-07-24
Goriva i biogoriva – Procjena metoda za određivanja oksidacione stabilnosti destilatnih goriva i njihovih mješavina sa metil estrima masnih kiselina (FAME)
Fuels and biofuels - Assessment on oxidation stability determination methods for distillate fuels and blends thereof with fatty acid methyl esters (FAME)
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 17292:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 42
Datum realizacije: 2020-07-06
Predviđeni datum naredne faze: 2020-09-05
Tehnički izvještaj vezano za preciziranje podataka datih u standardima EN 12720, EN 12721, EN 12722, EN 15185 i EN 15186
Technical report regarding precision data for standards EN 12720, EN 12721, EN 12722, EN 15185 and EN 15186
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 17296:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 49
Datum realizacije: 2020-06-16
Predviđeni datum naredne faze: 2020-08-15
Hemijski dezinficijensi i antiseptici – Razlikovanje aktivnih i neaktivnih supstanci
Chemical disinfectants and antiseptics - Differentiation of active and non-active substances
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 17310:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 21
Datum realizacije: 2020-05-29
Predviđeni datum naredne faze: 2020-07-29
Karbonacija i unos CO2 u betonu
Carbonation and CO2 uptake in concrete
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 17341:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 45
Datum realizacije: 2020-06-12
Predviđeni datum naredne faze: 2020-08-11
Proizvodi na biološkoj osnovi - Primjeri izvještavanja o kriterijumima održivosti
Bio-based products - Examples of reporting on sustainability criteria
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 17365:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 9
Datum realizacije: 2020-06-04
Predviđeni datum naredne faze: 2020-08-04
Metoda za određivanje C3A u klinkeru od analize cementa
Method for the determination of C3A in the clinker from cement analysis
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 17376:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 48
Datum realizacije: 2020-05-14
Predviđeni datum naredne faze: 2020-07-14
Tekstil - Sigurnost dječje odjeće - Uputstvo za korištenje standarda BAS EN 14682:2015, Sigurnost dječje odjeće - Trake i vezice na dječjoj odjeći - Specifikacije
Textiles - Safety of children's clothing - Guidance on the use of EN 14682:2014 Cords and drawstrings on children's clothing - Specifications


Ukupno 1532, strana 1 od 77