Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » Rezultati pretraživanja:

Institut za standardizaciju Bosnе i Hercegovinе, na prijedlog BAS tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20).

 

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-stranici Instituta (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana).

 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju u Institutu za standardizaciju BiH, Trg Ilidžanske brigade 2B, Istočno Sarajevo, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, BAS tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-stranici Instituta.

 

Pisane primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku BAS tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostavljaju se Institutu.

 

Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 53
Datum realizacije: 2019-10-02
Predviđeni datum naredne faze: 2019-12-01
Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom - Polipropilen (PP) - Dio 7: Upute za ocjenu sukladnost
Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polypropylene (PP) - Part 7: Guidance for the assessment of conformity
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 53
Datum realizacije: 2019-10-02
Predviđeni datum naredne faze: 2019-12-01
Plastični cijevni sustavi za instalacije tople i hladne vode - Umreženi polietilen (PE-X) - Dio 7: Upute za ocjenu sukladnosti
Plastics piping systems for hot and cold water installations - Crosslinked polyethylene (PE-X) - Part 7: Guidance for the assessment of conformity
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 53
Datum realizacije: 2019-10-02
Predviđeni datum naredne faze: 2019-12-01
Plastični cijevni sustavi za instalacije tople i hladne vode - Polibutilen (PB) - Dio 7: Upute za ocjenu sukladnosti
Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polybutylene (PB) - Part 7: Guidance for the assessment of conformity
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 53
Datum realizacije: 2019-10-02
Predviđeni datum naredne faze: 2019-12-01
Plastični cijevni sustavi za instalacije tople i hladne vode - Klorirani poli(vinil-klorid) (PVC-C) – Dio 7: Upute za ocjenu sukladnosti
Plastics piping systems for hot and cold water installations - Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Part 7: Guidance for the assessment of conformity
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 53
Datum realizacije: 2019-10-02
Predviđeni datum naredne faze: 2019-12-01
Plastični cijevni sustavi za instalacije tople i hladne vode - Polietileni postojani pri povišenoj temperaturi (PE-RT) - Dio 7: Upute za ocjenjivanje sukladnosti
Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT) - Part 7: Guidance for the assessment of conformity
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 10261:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2019-10-21
Predviđeni datum naredne faze: 2019-12-20
Gvožđe i čelik - Evropski standardi za određivanje hemijskog sastava
Iron and steel - European standards for the determination of chemical composition
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 10364:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2019-10-21
Predviđeni datum naredne faze: 2019-12-20
Čelici i livena gvožđa — Određivanje supstanci navedenih u direktivama 2011/65/EU (RoHS) i 2000/53/EC (ELV) — Granične vrednosti
Steels and cast irons - Determination of substances listed in the directives 2011/65/EU (RoHS) and 2000/53/EC (ELV) - Limitations
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 14560:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 14
Datum realizacije: 2019-10-10
Predviđeni datum naredne faze: 2019-12-10
Smjernice za izbor, upotrebu, čuvanje i održavanje zaštitne odjeće od toplote i plamena
Guidance for selection, use, care and maintenance of protective clothing against heat and flame
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 17330:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 14
Datum realizacije: 2019-10-10
Predviđeni datum naredne faze: 2019-12-10
Smjernice za izbor, upotrebu, čuvanje i održavanje zaštitne odjeće od lošeg vremena, vjetra i hladnoće
Guidelines for selection, use, care and maintenance of protective clothing against foul weather, wind and cold
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TS 927-9:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 39
Datum realizacije: 2019-10-16
Predviđeni datum naredne faze: 2019-12-16
Boje i lakovi - Premazna sredstva i sistemi premaza za drvo za vanjsku upotrebu - Dio 9: Određivanje prionljivosti nakon izlaganja vodi
Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Part 9: Determination of pull-off strength after water exposure
Oznaka standarda: nsBAS EN 10058:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2019-10-21
Predviđeni datum naredne faze: 2019-12-20
Vruće valjane pljosnate čelične šipke i široke trake za opće namjene - Mjere i tolerancije na oblik i mjere
Hot rolled flat steel bars and steel wide flats for general purposes - Dimensions and tolerances on shape and dimensions
Oznaka standarda: nsBAS EN 10164:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2019-10-21
Predviđeni datum naredne faze: 2019-12-20
Čelični proizvodi sa poboljšanim deformacionim svojstvima okomito na površinu proizvoda - Tehnički uslovi isporuke
Steel products with improved deformation properties perpendicular to the surface of the product - Technical delivery conditions
Oznaka standarda: nsBAS EN 10283:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2019-10-21
Predviđeni datum naredne faze: 2019-12-20
Odlivci od čelika otpornog na koroziju
Corrosion resistant steel castings
Oznaka standarda: nsBAS EN 1176-4+Cor:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 14
Datum realizacije: 2019-10-10
Predviđeni datum naredne faze: 2019-12-10
Oprema i površine za dječija igrališta – Dio 4: Dodatni posebni sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja za opremu sa žicama
Playground equipment and surfacing - Part 4: Additional specific safety requirements and test methods for cableways
Oznaka standarda: nsBAS EN 1176-6+Cor:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 14
Datum realizacije: 2019-10-10
Predviđeni datum naredne faze: 2019-12-10
Oprema i površine za dječija igrališta – Dio 6: Dodatni posebni sigurnosni zahtjevi i ispitne metode za sprave za njihanje
Playground equipment and surfacing - Part 6: Additional specific safety requirements and test methods for rocking equipment
Oznaka standarda: nsBAS EN 1177+Cor:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 14
Datum realizacije: 2019-10-10
Predviđeni datum naredne faze: 2019-12-10
Površine igrališta koje ublažavaju udar - Metode ispitivanja za određivanje ublažavanja udara
Impact attenuating playground surfacing - Methods of test for determination of impact attenuation
Oznaka standarda: nsBAS EN 12277+A1:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 14
Datum realizacije: 2019-10-10
Predviđeni datum naredne faze: 2019-12-10
Planinarska oprema - Pojasevi - Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja
Mountaineering equipment - Harnesses - Safety requirements and test methods
Oznaka standarda: nsBAS EN 13144:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 39
Datum realizacije: 2019-10-16
Predviđeni datum naredne faze: 2019-12-16
Metalne i druge anorganske prevlake - Metoda kvantitativnog mjerenja prionljivosti ispitivanjem na istezanje
Metallic and other inorganic coatings - Method for quantitative measurement of adhesion by tensile test
Oznaka standarda: nsBAS EN 13832-1:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 14
Datum realizacije: 2019-10-10
Predviđeni datum naredne faze: 2019-12-10
Obuća za zaštitu od hemikalija - Dio 1: Terminologija i metode ispitivanja
Footwear protecting against chemicals - Part 1: Terminology and test methods
Oznaka standarda: nsBAS EN 13832-2:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 14
Datum realizacije: 2019-10-10
Predviđeni datum naredne faze: 2019-12-10
Obuća za zaštitu od hemikalija - Dio 2: Zahtjevi za ograničeni kontakt sa hemikalijama
Footwear protecting against chemicals - Part 2: Requirements for limited contact with chemicals


Ukupno 206, strana 1 od 11