Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » Rezultati pretraživanja:

Institut za standardizaciju Bosna i Hercegovina, na prijedlog BAS tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20).

 

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-stranici Instituta (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana).

 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju u Institutu za standardizaciju BiH, Vojvode Radomira Putnika 34, Istočno Sarajevo, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, BAS tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-stranici Instituta.

 

Pisane primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku BAS tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostavljaju se Institutu.

 

Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: nsBAS EN 1992-2:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 61
Datum realizacije: 2017-01-17
Predviđeni datum naredne faze: 2017-03-16
Eurokod 2: Proračun betonskih konstrukcija – Betonski mostovi – Proračun i pravila konstruktivnog oblikovanja
Eurocode 2 - Design of concrete structures - Concrete bridges - Design and detalling rules
Oznaka standarda: nsBAS EN 1992-3:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 61
Datum realizacije: 2017-01-17
Predviđeni datum naredne faze: 2017-03-16
Eurokod 2 – Projektovanje betonskih konstrukcija – Dio 3: Spremnici tekućina i rastresitih materijala
Eurocode 2 - Actions on structures - Part 3: Liquid retaining and containment structures
Oznaka standarda: nsBAS EN 1993-1-2:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 62
Datum realizacije: 2017-01-17
Predviđeni datum naredne faze: 2017-03-16
Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija - Dio 1-2: Opća pravila - Proračun konstrukcija na djelovanje požara
Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design


Ukupno 3, strana 1 od 1
 
1