Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » Rezultati pretraživanja:

Institut za standardizaciju Bosnе i Hercegovinе, na prijedlog BAS tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20).

 

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-stranici Instituta (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana).

 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju u Institutu za standardizaciju BiH, Trg Ilidžanske brigade 2B, Istočno Sarajevo, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, BAS tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-stranici Instituta.

 

Pisane primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku BAS tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostavljaju se Institutu.

 

Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: nsBAS 1044:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 25
Datum realizacije: 2019-11-29
Predviđeni datum naredne faze: 2020-01-28
Kutija prve pomoći za motorna vozila
First-aid kit for motor vehicles
Oznaka standarda: nsBAS 1044:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 25
Datum realizacije: 2019-11-29
Predviđeni datum naredne faze: 2020-01-28
Kutija prve pomoći za motorna vozila
First-aid kit for motor vehicles
Oznaka standarda: nsBAS 1044:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 25
Datum realizacije: 2019-11-29
Predviđeni datum naredne faze: 2020-01-28
Kutija prve pomoći za motorna vozila
First-aid kit for motor vehicles
Oznaka standarda: nsBAS EN 1991-3/NA:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 58
Datum realizacije: 2019-12-27
Predviđeni datum naredne faze: 2020-02-27
Eurokod 1: Dejstva na konstrukcije ‒ Dio 3: Dejstva prouzrokovana kranovima i mašinama - Nacionalni dodatak
Eurocode 1 - Actions on structures - Part 3: Actions induced by cranes and machinery - National Annex
Oznaka standarda: nsBAS EN 1993-1-5/A1:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 62
Datum realizacije: 2019-12-09
Predviđeni datum naredne faze: 2020-02-10
Evrokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-5: Puni limeni elementi
Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-5: Plated structural elements
Oznaka standarda: nsBAS EN 1993-2/NA:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 62
Datum realizacije: 2019-12-09
Predviđeni datum naredne faze: 2020-02-10
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 2: Čelični mostovi - Nacionalni dodatak
Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 2: Steel bridges - National Annex
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 61
Datum realizacije: 2019-12-27
Predviđeni datum naredne faze: 2020-02-27
Eurokod 6 – Projektiranje zidanih konstrukcija – Dio 1-1: Opća pravila za armirane i nearmirane zidane konstrukcije - Nacionalni dodatak
Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures - National Annex
Oznaka standarda: nsBAS EN 1996-1-2/NA:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 61
Datum realizacije: 2019-12-27
Predviđeni datum naredne faze: 2020-02-27
Eurokod 6: Projektovanje zidanih konstrukcija - Dio 1-2: Opća pravila - Projektovanje konstrukcija na dejstvo požara - Nacionalni dodatak
Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design - National annex
Oznaka standarda: nsBAS EN 1996-2/NA:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 61
Datum realizacije: 2019-12-27
Predviđeni datum naredne faze: 2020-02-27
Evrokod 6 – Projektovanje zidanih konstrukcija – Dio 2: Proračunska razmatranja, izbor materijala i izvođenje zidanih konstrukcija - Nacionalni dodatak
Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 2: Design considerations, selection of materials and execution of masonry - National Annex
Oznaka standarda: nsBAS EN 1996-3/NA:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 61
Datum realizacije: 2019-12-27
Predviđeni datum naredne faze: 2020-02-27
Evrokod 6 – Projektovanje zidanih konstrukcija – Dio 3: Pojednostavljene metode proračuna za nearmirane zidane konstrukcije - Nacionalni dodatak
Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 3: Simplified calculation methods for unreinforced masonry structures - National Annex
Oznaka standarda: nsBAS EN 1998-3/NA:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 58
Datum realizacije: 2019-12-27
Predviđeni datum naredne faze: 2020-02-27
Evrokod 8 - Proračun konstrukcija otpornih na dejstvo zemljotresa – Dio 3: Procjena stanja i ojačanje zgrada - Nacionalni dodatak
Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 3: Assessment and retrofitting of buildings - National Annex
Oznaka standarda: nsBAS EN 1998-5/NA:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 58
Datum realizacije: 2019-12-27
Predviđeni datum naredne faze: 2020-02-27
Eurokod 8 - Projektiranje konstrukcija otpornih na djelovanje potresa - Dio 5: Temelji, potporne konstrukcije i geotehnička pitanja - Nacionalni dodatak
Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 5 : Foundations, retaining structures and geotechnical aspects - National Annex
Oznaka standarda: nsBAS EN 1998-6/NA:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 58
Datum realizacije: 2019-12-27
Predviđeni datum naredne faze: 2020-02-27
Evrokod 8 - Projektovanje konstrukcija otpornih na dejstvo zemljotresa - Dio 6: Tornjevi, jarboli i dimnjaci - Nacionalni dodatak
Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 6: Towers, masts and chimneys - National Annex


Ukupno 13, strana 1 od 1
 
1