Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » Rezultati pretraživanja:

Institut za standardizaciju Bosnе i Hercegovinе, na prijedlog BAS tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20).

 

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-stranici Instituta (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana).

 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju u Institutu za standardizaciju BiH, Trg Ilidžanske brigade 2B, Istočno Sarajevo, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, BAS tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-stranici Instituta.

 

Pisane primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku BAS tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostavljaju se Institutu.

 

Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: nsBAS 1044:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 25
Datum realizacije: 2019-11-29
Predviđeni datum naredne faze: 2020-01-28
Kutija prve pomoći za motorna vozila
First-aid kit for motor vehicles
Oznaka standarda: nsBAS 1044:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 25
Datum realizacije: 2019-11-29
Predviđeni datum naredne faze: 2020-01-28
Kutija prve pomoći za motorna vozila
First-aid kit for motor vehicles
Oznaka standarda: nsBAS 1044:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 25
Datum realizacije: 2019-11-29
Predviđeni datum naredne faze: 2020-01-28
Kutija prve pomoći za motorna vozila
First-aid kit for motor vehicles
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 10261:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2019-10-21
Predviđeni datum naredne faze: 2019-12-20
Gvožđe i čelik - Evropski standardi za određivanje hemijskog sastava
Iron and steel - European standards for the determination of chemical composition
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 10364:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2019-10-21
Predviđeni datum naredne faze: 2019-12-20
Čelici i livena gvožđa — Određivanje supstanci navedenih u direktivama 2011/65/EU (RoHS) i 2000/53/EC (ELV) — Granične vrednosti
Steels and cast irons - Determination of substances listed in the directives 2011/65/EU (RoHS) and 2000/53/EC (ELV) - Limitations
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 16953:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 25
Datum realizacije: 2019-11-06
Predviđeni datum naredne faze: 2019-12-06
Medicinske rukavice za jednokratnu upotrebu – Vodič za izbor medicinskih rukavica za jednokratnu upotrebu
Medical gloves for single use - Guidance for selection
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 17223:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 25
Datum realizacije: 2019-11-06
Predviđeni datum naredne faze: 2019-12-06
Vodič o odnosu između standarda EN ISO 13485:2016 (Medicinska sredstva - Sistemi upravljanja kvalitetom - Zahtjevi za zakonsku namjenu) i Direktiva Evropske Unije o medicinskim sredstvima i in vitro dijagnostičkim medicinskim sredstvima
Guidance on the relationship between EN ISO 13485: 2016 (Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes) and European Medical Devices Regulation and In Vitro Diagnostic Medical Devices Regulation
Oznaka standarda: nsBAS EN 10058:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2019-10-21
Predviđeni datum naredne faze: 2019-12-20
Vruće valjane pljosnate čelične šipke i široke trake za opće namjene - Mjere i tolerancije na oblik i mjere
Hot rolled flat steel bars and steel wide flats for general purposes - Dimensions and tolerances on shape and dimensions
Oznaka standarda: nsBAS EN 10164:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2019-10-21
Predviđeni datum naredne faze: 2019-12-20
Čelični proizvodi sa poboljšanim deformacionim svojstvima okomito na površinu proizvoda - Tehnički uslovi isporuke
Steel products with improved deformation properties perpendicular to the surface of the product - Technical delivery conditions
Oznaka standarda: nsBAS EN 1022:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 42
Datum realizacije: 2019-11-05
Predviđeni datum naredne faze: 2020-01-04
Kućni namještaj - Sjedala - Određivanje stabilnosti
Furniture - Seating - Determination of stability
Oznaka standarda: nsBAS EN 10283:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2019-10-21
Predviđeni datum naredne faze: 2019-12-20
Odlivci od čelika otpornog na koroziju
Corrosion resistant steel castings
Oznaka standarda: nsBAS EN 1127-2:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 6
Datum realizacije: 2019-11-20
Predviđeni datum naredne faze: 2020-01-20
Eksplozivne atmosfere – Sprječavanje eksplozije i zaštita od eksplozije – Dio 2: Osnovni pojmovi i metodologija u rudarstvu
Explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Part 2: Basic concepts and methodology for mining
Oznaka standarda: nsBAS EN 13976-1:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 25
Datum realizacije: 2019-11-06
Predviđeni datum naredne faze: 2019-12-06
Sistemi za spašavanje – Transport inkubatora – Dio 1:Zahtjevi za interfejs
Rescue systems - Transportation of incubators - Part 1: Interface requirements
Oznaka standarda: nsBAS EN 13976-2:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 25
Datum realizacije: 2019-11-06
Predviđeni datum naredne faze: 2019-12-06
Sistemi za spašavanje – Transport inkubatora-Dio 1:Zahtjevi za transportni sistem
Rescue systems - Transportation of incubators - Part 2: System requirements
Oznaka standarda: nsBAS EN 14726:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2019-10-21
Predviđeni datum naredne faze: 2019-12-20
Aluminij i legure aluminija – Određivanje hemijskog sastava aluminija i legura aluminija pomoću optičke emisione spektrometrije uz pobudu iskrom
Aluminium and aluminium alloys - Determination of the chemical composition of aluminium and aluminium alloys by spark optical emission spectrometry
Oznaka standarda: nsBAS EN 15224:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 25
Datum realizacije: 2019-11-06
Predviđeni datum naredne faze: 2019-12-06
Sistemi upravljanja kvalitetom-EN ISO 9001:2015 za zdravstvo
Quality management systems - EN ISO 9001:2015 for healthcare
Oznaka standarda: nsBAS EN 1562:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2019-10-21
Predviđeni datum naredne faze: 2019-12-20
Livenje - Temperovana livena gvožđa
Founding - Malleable cast irons
Oznaka standarda: nsBAS EN 15964:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 25
Datum realizacije: 2019-11-06
Predviđeni datum naredne faze: 2019-12-06
Uređaji za mjerenje alkohola u dahu, koji nisu za jednokratnu primjenu - Zahtjevi i metode ispitivanja
Breath alcohol test devices other than single use devices - Requirements and test methods
Oznaka standarda: nsBAS EN 16280:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 25
Datum realizacije: 2019-11-06
Predviđeni datum naredne faze: 2019-12-06
Uređaji za mjerenje alkohola u dahu za široku primjenu - Zahtjevi i metode ispitivanja
Breath alcohol test devices for general public - Requirements and test methods
Oznaka standarda: nsBAS EN 16372:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 25
Datum realizacije: 2019-11-06
Predviđeni datum naredne faze: 2019-12-06
Usluge estetske hirurgije
Aesthetic surgery services


Ukupno 572, strana 1 od 29