Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » Rezultati pretraživanja:

Institut za standardizaciju Bosna i Hercegovina, na prijedlog BAS tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20).

 

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-stranici Instituta (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana).

 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju u Institutu za standardizaciju BiH, Vojvode Radomira Putnika 34, Istočno Sarajevo, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, BAS tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-stranici Instituta.

 

Pisane primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku BAS tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostavljaju se Institutu.

 

Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: nsBAS 1003:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 27
Datum realizacije: 2017-12-15
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-13
Metode uzimanja uzoraka uglja za utvrđivanje eksplozivnih osobina ugljene prašine
Coal sampling methodes for determination of explosibility properties of coal dust
Oznaka standarda: nsBAS 1026:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 27
Datum realizacije: 2017-12-15
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-13
Čvrsta mineralna goriva - Mješavina uglja za koksovanje
Solid mineral fuels - Mix of coking coal
Oznaka standarda: nsBAS 1037:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 27
Datum realizacije: 2017-12-15
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-13
Čvrsta mineralna goriva – Ugalj za upotrebu u domaćinstvu – Klasifikacija i tehnički uslovi
Solid mineral fuels - Coal for domestic use - Classification and technical requirements
Oznaka standarda: nsBAS 1038:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 27
Datum realizacije: 2017-12-15
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-13
Čvrsta mineralna goriva – Ugalj za upotrebu u industriji – Klasifikacija i tehnički uslovi
Solid mineral fuels - Coal for industrial use - Classification and technical requirements
Oznaka standarda: nsBAS 1039:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 27
Datum realizacije: 2017-12-15
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-13
Čvrsta mineralna goriva - Ugalj za upotrebu u termoelektranama – Klasifikacija i tehnički uslovi
Solid mineral fuels - Coal for use in thermal power plants - Classification and technical requirements
Oznaka standarda: nsBAS 1040:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 27
Datum realizacije: 2017-12-15
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-13
Čvrsta mineralna goriva – Metalurški koks
Solid mineral fuels - Metallurgical coke
Oznaka standarda: nsBAS 1041:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 27
Datum realizacije: 2017-12-15
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-13
Čvrsta mineralna goriva – Livački koks
Solid mineral fuels - Cast coke
Oznaka standarda: nsBAS 1042:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 27
Datum realizacije: 2017-12-15
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-13
Čvrsta mineralna goriva – Briket tvrdog uglja i antracita
Solid mineral fuels - Briquettes hard coal and anthracite
Oznaka standarda: nsBAS 1043:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 27
Datum realizacije: 2017-12-15
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-13
Čvrsta mineralna goriva – Briket mrkog uglja i lignita
Solid mineral fuels - Briquettes of brown coal and lignite
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 12098-6:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 51
Datum realizacije: 2017-10-26
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-26
Upravljački skolopovi za sisteme grijanja - Dio 6: Prateći tehnički izvještaj prEN 12098-1:2015 - Moduli M3-5,6,7,8
Controls for heating systems - Part 6: Accompanying TR prEN 12098-1:2015 - Modules M3-5,6,7,8
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 12098-7:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 51
Datum realizacije: 2017-10-26
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-26
Upravljački skolopovi za sisteme grijanja - Dio 7: Prateći tehnički izvještaj prEN 12098-3:2015 - Moduli M3-5,6,7,8
Controls for heating systems - Part 7: Accompanying TR prEN 12098-3:2015 - Modules M3-5,6,7,8
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 12098-8:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 51
Datum realizacije: 2017-10-26
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-26
Upravljački skolopovi za sisteme grijanja - Dio 8: Prateći tehnički izvještaj prEN 12098-5:2015 - Moduli M3-5,6,7,8
Controls for heating systems - Part 8: Accompanying TR prEN 12098-5:2015 - Modules M3-5,6,7,8
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 15500-2:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 51
Datum realizacije: 2017-10-26
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-26
Energetske performanse građevina –Upravljački sklopovi za primjenu u grijanju, ventilaciju i klimatizaciju - Dio 2: Prateći tehnički izvještaj prEN 15500-1:2015 - Moduli M3-5,M4-5,M5-5
Energy Performance of Buildings - Control for heating, ventilating and air-conditioning applications — Part 2: Accompanying TR prEN 15500-1:2015 - Modules M3-5,M4-5,M5-5
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 15728:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 21
Datum realizacije: 2017-12-05
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-03
Projektovanje i upotreba umetaka za dizanje prefabrikovanih betonskih elemenata i rukovanje predgotovljenim elementima betona
Design and use of inserts for lifting and handling of precast concrete elements
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 16823:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2017-10-17
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-17
Područje primjene na željeznici – Kabina mašinovođe – Podloge za antropometrijske podatke
Railway applications - Driver's cab - Background information on anthropometric data
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 16912:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 9
Datum realizacije: 2017-12-08
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-06
Smjernice za postupak podrške evropskoj standardizaciji za cement
Guidelines for a procedure to support the European standardization of cements
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 16970:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 21
Datum realizacije: 2017-12-05
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-03
Održivost građevina -- Smjernice za primjenu norme EN 15804
Sustainability of construction works - Guidance for the implementation of EN 15804
Oznaka standarda: nsBAS CLC/TR 50646:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2017-10-17
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-17
Područje primjene na željeznici – Stabilna postrojenja – Specifikacije za reverzibilne DC trafostanice
Railway Application - Fixed Installations - Specification for reversible d.c. substations
Oznaka standarda: nsBAS CLC/TR 50656:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 8
Datum realizacije: 2017-12-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-01-01
Primjena SPD (surge protective devices) zajedno sa opremom Klase II
SPD application in conjunction with Class II equipment
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2017-10-17
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-17
Područje primjene na željeznici - Kompatibilnost između šinskih vozila i sistema za detekciju vozova – Dio 2: Kompatibilnost sa šinskim strujnim krugovima
Railway applications - Compatibility between rolling stock and train detection systems - Part 2: Compatibility with track circuits


Ukupno 506, strana 1 od 26