Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » Rezultati pretraživanja:

Institut za standardizaciju Bosnе i Hercegovinе, na prijedlog BAS tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20).

 

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-stranici Instituta (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana).

 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju u Institutu za standardizaciju BiH, Trg Ilidžanske brigade 2B, Istočno Sarajevo, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, BAS tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-stranici Instituta.

 

Pisane primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku BAS tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostavljaju se Institutu.

 

Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 36
Datum realizacije: 2019-05-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-07-23
Energetske karakteristike zgrada - Sveobuhvatno ocenjivanje EPB-a – Dio 2: Objašnjenje i obrazloženje za ISO 52000-1
Energy performance of buildings - Overarching EPB assessment - Part 2: Explanation and justification of ISO 52000-1
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 16478:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 31
Datum realizacije: 2019-05-21
Predviđeni datum naredne faze: 2019-07-20
Nadzor od prvog prijema mjernih uređaja koji se koriste u snadbjevanju prirodnim gasom do instalacija u okviru aktivnosti iz Direktive 2003/87/EC za uspostavljanje šeme trgovine emisijama CO2
Surveillance from first commissioning on measuring devices used in natural gas supply to the installations of the activities under the Directive 2003/87/EC establishing a scheme of CO2 emissions trading
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 16721:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 45
Datum realizacije: 2019-05-27
Predviđeni datum naredne faze: 2019-07-26
Proizvodi na biološkoj osnovi - Pregled metoda za određivanje biološkog sadržaja
Bio-based products - Overview of methods to determine the bio-based content
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 16940:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 31
Datum realizacije: 2019-05-21
Predviđeni datum naredne faze: 2019-07-20
Kućne gasne instalacije – Preporuke za bezbjednost
Domestic gas installations - Recommendations for safety
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 16957:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 45
Datum realizacije: 2019-05-27
Predviđeni datum naredne faze: 2019-07-26
Proizvodi na biološkoj osnovi - Smjernice za inventar životnog ciklusa za fazu kraja života
Bio-based products - Guidelines for Life Cycle Inventory (LCI) for the End-of-life phase
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 16961:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 36
Datum realizacije: 2019-05-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-07-23
Deklaracija o mjernim nesigurnostima u izveštajima za ispitivanje
Declaration of uncertainties in test reports
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 17079:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 58
Datum realizacije: 2019-05-29
Predviđeni datum naredne faze: 2019-07-28
Konstrukcija zavrtnjeva za upotrebu u betonu -Dodatni nekonstruktivni sistemi
Design of fastenings for use in concrete - Redundant non-structural systems
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 17080:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 58
Datum realizacije: 2019-05-29
Predviđeni datum naredne faze: 2019-07-28
Konstruisanje sredstava za pričvršćenje za upotrebu u betonu - Kanali za ankere - Dodatna pravila
Design of fastenings for use in concrete - Anchor channels - Supplementary rules
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 17081:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 58
Datum realizacije: 2019-05-29
Predviđeni datum naredne faze: 2019-07-28
Proračun sredstava za pričvršćenje za upotrebu u betonuPlastični proračun sredstava za pričvršćenje sa glavom i naknadno ugrađenim spojnim sredstvima
Design of fastenings for use in concrete - Plastic design of fastenings with headed and post-installed fasteners
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 17113:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 36
Datum realizacije: 2019-05-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-07-23
Građevinski proizvodi – Procjena ispuštanja opasnih materija – Zračenje građevinskih proizvoda – Procjena doze emitovanog gama zračenja
Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Radiation from construction products - Dose assessment of emitted gamma radiation
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 17221:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 36
Datum realizacije: 2019-05-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-07-23
Smjernice za primjenu CE označavanja i pripremu Deklaracije o svojstvima sanitarne opreme
Guidance on the application of CE marking and preparation of Declaration of Performance for sanitary appliances
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 17231:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 58
Datum realizacije: 2019-05-29
Predviđeni datum naredne faze: 2019-07-28
Evrokod 1 – Dejstva na konstrukcije – Saobraćajna opterećenja na mostovima – Interakcija mosta i saobraćajne trake
Eurocode 1: Actions on Structures - Traffic Loads on Bridges - Track-Bridge Interaction
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 17238:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 31
Datum realizacije: 2019-05-21
Predviđeni datum naredne faze: 2019-07-20
Predložene granične vrijednosti nečistoća u biometanu na osnovu kriterijuma za ocjenjivanje ugrožavanja zdravlja
Proposed limit values for contaminants in biomethane based on health assessment criteria
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TS 17195:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 36
Datum realizacije: 2019-05-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-07-23
Građevinski proizvodi – Procjena ispuštanja opasnih materija – Analiza neorganskih materija u eluatima
Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Analysis of inorganic substances in eluates
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TS 17196:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 36
Datum realizacije: 2019-05-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-07-23
Građevinski proizvodi – Procjena ispuštanja opasnih materija – Digestija sa carskom vodom za naknadnu analizu neorganskih materija
Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Digestion by aqua regia for subsequent analysis of inorganic substances
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 36
Datum realizacije: 2019-05-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-07-23
Građevinski proizvodi – Procjena ispuštanja opasnih materija – Analiza neorganskih materija u rastvorima poslije digestije i u eluatima – Analiza pomoću indukovano-kuplovane plazma optičke emisione spektrometrije (ICP OES)
Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Analysis of inorganic substances in digests and eluates - Analysis by Inductively Coupled Plasma - Optical Emission Spectrometry (ICP-OES)
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 36
Datum realizacije: 2019-05-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-07-23
Građevinski proizvodi – Procjena ispuštanja opasnih materija – Analiza neorganskih materija u rastvorima posijle digestije i u eluatima – Analiza pomoću indukovano-kuplovane plazma masene spektroskopije
Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Analysis of inorganic substances in digests and eluates - Analysis by Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry (ICP-MS)
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 36
Datum realizacije: 2019-05-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-07-23
Građevinski proizvodi – Procjena ispuštanja opasnih materija – Sadržaj neorganskih materija – Metoda analize rastvora poslije digestije carskom vodom
Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Content of inorganic substances - Methods for analysis of aqua regia digests
Oznaka standarda: nsBAS CLC/TR 50442:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 15
Datum realizacije: 2019-05-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-07-24
Smjernice za komitete za proizvode o pripremi standarda koji se odnose na izloženost ljudi elektromagnetskim poljima
Guidelines for product committees on the preparation of standards related to human exposure from electromagnetic fields
Oznaka standarda: nsBAS EN 1090-2:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 36
Datum realizacije: 2019-05-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-07-23
Izvođenje čeličnih i aluminijskih konstrukcija - Dio 2: Tehnički zahtjevi za izvođenje čeličnih konstrukcija
Execution of steel structures and aluminium structures - Part 2: Technical requirements for steel structures


Ukupno 829, strana 1 od 42