Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » Rezultati pretraživanja:

Institut za standardizaciju Bosna i Hercegovina, na prijedlog BAS tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20).

 

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-stranici Instituta (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana).

 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju u Institutu za standardizaciju BiH, Vojvode Radomira Putnika 34, Istočno Sarajevo, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, BAS tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-stranici Instituta.

 

Pisane primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku BAS tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostavljaju se Institutu.

 

Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: nsBAS CEN ISO/TR 11811:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 25
Datum realizacije: 2018-06-08
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-07
Nanotehnologije – Vodič za nano i mikrotribološke metode mjerenja
Nanotechnologies - Guidance on methods for nano- and microtribology measurements
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 40
Datum realizacije: 2018-04-26
Predviđeni datum naredne faze: 2018-06-25
Sigurnost mašina – Veza sa ISO 12100 - Dio 1:Kako se ISO 12100 dovodi u vezu sa standardima tipa B i C
Safety of machinery - Relationship with ISO 12100 - Part 1: How ISO 12100 relates to type-B and type-C standards
Oznaka standarda: nsBAS CEN ISO/TS 12025:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 25
Datum realizacije: 2018-06-08
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-07
Nanomaterijali – Kvantifikacija nanoobjekata oslobođenih iz praha pri stvaranju aerosola
Nanomaterials - Quantification of nano-object release from powders by generation of aerosols
Oznaka standarda: nsBAS CEN ISO/TS 13830:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 25
Datum realizacije: 2018-06-08
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-07
Nanotehnologije – Vodič za dobrovoljno označavanje robe široke potrošnje koja sadrži proizvedene nanoobjekte
Nanotechnologies - Guidance on voluntary labelling for consumer products containing manufactured nano-objects
Oznaka standarda: nsBAS CEN ISO/TS 17200:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 25
Datum realizacije: 2018-06-08
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-07
Nanotehnologije – Nanočestice u formi praha - Karakteristike i mjerenja
Nanotechnology - Nanoparticles in powder form - Characteristics and measurements
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 25
Datum realizacije: 2018-06-08
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-07
Nanotehnologije – Rječnik – Dio 1: Osnovni termini
Nanotechnologies - Vocabulary - Part 1: Core terms
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 25
Datum realizacije: 2018-06-08
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-07
Nanotehnologije – Rječnik – Dio 12: Kvantni fenomeni u nanotehnologiji
Nanotechnologies - Vocabulary - Part 12: Quantum phenomena in nanotechnology
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 25
Datum realizacije: 2018-06-08
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-07
Nanotehnologije – Rječnik – Dio 2: Nanoobjekti
Nanotechnologies - Vocabulary - Part 2: Nano-objects
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 25
Datum realizacije: 2018-06-08
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-07
Nanotehnologije – Rječnik – Dio 3: Ugljikovi nanoobjekti
Nanotechnologies - Vocabulary - Part 3: Carbon nano-objects
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 25
Datum realizacije: 2018-06-08
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-07
Nanotehnologije – Rječnik – Dio 4: Nanostrukturni materijali
Nanotechnologies - Vocabulary - Part 4: Nanostructured materials
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 25
Datum realizacije: 2018-06-08
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-07
Nanotehnologije – Rječnik – Dio 6: Karakterizacija nanoobjekata
Nanotechnologies - Vocabulary - Part 6: Nano-object characterization
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 25
Datum realizacije: 2018-06-08
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-07
Nanotehnologije – Rječnik – Dio 8: Procesi nanoproizvodnje
Nanotechnologies - Vocabulary - Part 8: Nanomanufacturing processes
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 17108:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 24
Datum realizacije: 2018-06-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-30
Ispitivanje bez razaranja — Osvjetljenje tokom penetrantskog ispitivanja i ispitivanja magnetskim česticama, dobra praksa
Non-destructive testing - Lighting in penetrant and magnetic particle testing, good practice
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TS 12697-51:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 22
Datum realizacije: 2018-07-09
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-07
Bitumenske mješavine -- Metode ispitivanja – Dio 51: Ispitivanje posmične čvrstoće površine
Bituminous mixtures - Test methods - Part 51: Surface shear strength test
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TS 12697-52:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 22
Datum realizacije: 2018-07-09
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-07
Bitumenske mješavine -- Metode ispitivanja – Dio 52: Kondicioniranje u cilju ispitivanja oksidativnog starenja
Bituminous mixtures - Test methods - Part 52: Conditioning to address oxidative ageing
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TS 16165:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 22
Datum realizacije: 2018-07-09
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-07
Određivanje otpornosti na klizanje pješačkih površina - Metode evaluacije
Determination of slip resistance of pedestrian surfaces - Methods of evaluation
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TS 16937:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 25
Datum realizacije: 2018-06-08
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-07
Nanotehnologije – Vodič za odgovorni razvoj nanotehnologija
Nanotechnologies - Guidance for the responsible development of nanotechnologies
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TS 17010:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 25
Datum realizacije: 2018-06-08
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-07
Nanotehnologije – Vodič o mjerenim veličinama za karakterizaciju nanoobjekata i materijala koji ih sadrže
Nanotechnologies - Guidance on measurands for characterising nano-objects and materials that contain them
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TS 17035:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 49
Datum realizacije: 2018-06-08
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-07
Površinski aktivne tvari – Surfaktanti na bio-osnovi – Zahtjevi i ispitne metode
Surface Active Agents - Bio-based surfactants - Requirements and test methods
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TS 17073:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2018-06-04
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-06
Poštanske usluge — Interfejsi za pakete u međunarodnom saobraćaju
Postal services - Interfaces for cross border parcels


Ukupno 563, strana 1 od 29