Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » Rezultati pretraživanja:

Institut za standardizaciju Bosna i Hercegovina, na prijedlog BAS tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20).

 

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-stranici Instituta (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana).

 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju u Institutu za standardizaciju BiH, Vojvode Radomira Putnika 34, Istočno Sarajevo, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, BAS tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-stranici Instituta.

 

Pisane primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku BAS tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostavljaju se Institutu.

 

Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 16234-2:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 1
Datum realizacije: 2018-09-30
Predviđeni datum naredne faze: 2018-11-28
Okvir za e-kompetencije (e-CF) - Zajednički evropski okvir za IKT profesionalce u svim industrijskim sektorima - Dio 2: Uputstvo za upotrebu
e-Competence Framework (e-CF) - A common European Framework for ICT Professionals in all industry sectors - Part 2: User Guide
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 16234-3:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 1
Datum realizacije: 2018-09-30
Predviđeni datum naredne faze: 2018-11-28
Okvir za e-kompetencije (e-CF) - Zajednički evropski okvir za IKT profesionalce u svim industrijskim sektorima - Dio 3: Metodologija
e-Competence Framework (e-CF) - A common European Framework for ICT Professionals in all industry sectors - Part 3: Methodology
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 16886:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 21
Datum realizacije: 2018-10-22
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-21
Vodić za primjenu statističkih metoda za određivanje svojstava zidarskih proizvoda
Guidance on the application of statistical methods for determining the properties of masonry products
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 17005:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 21
Datum realizacije: 2018-10-22
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-27
Održivost građevinskih radova – Dodatne kategorije i pokazatelji utjecaja na okoliš – Ocjena mogućnosti dodavanja utjecajnih kategorija i pripadajućih pokazatelja i metode proračuna za procjenu okolišnog učinka građevina
Sustainability of construction works - Additional environmental impact categories and indicators - Background information and possibilities - Evaluation of the possibility of adding environmental impact categories and related indicators and calculation methods for the assessment of the environmental performance of buildings
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 17024:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 21
Datum realizacije: 2018-10-22
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-27
Prirodni kamen – Smjernice za upotrebu prirodnog kamena
Natural stones - Guidance for use of natural stones
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 17068:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 9
Datum realizacije: 2018-10-15
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-14
Zaptivne mase za nekonstruktivnu upotrebu za spojeve u zgradama i pješačkim stazama – Vodič za CE označavanje i Izjavu o svojstvima (DoP)
Sealants for non-structural use in joints in buildings and pedestrian walkways - Guidance for CE marking and Declaration of Performance (DoP)
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TS 12390-9:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 9
Datum realizacije: 2018-10-15
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-14
Ispitivanje očvrslog betona - Dio 9: Otpornost na postupak zamrzavanje-odmrzavanje - Ljuštenje
Testing hardened concrete - Part 9: Freeze-thaw resistance with de-icing salts - Scaling
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TS 16080:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 1
Datum realizacije: 2018-09-30
Predviđeni datum naredne faze: 2018-11-28
Softver i servisi za filtriranje internet sadržaja i komunikacija
Internet Content and communications filtering software and services
Oznaka standarda: nsBAS EN 10207:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2018-09-28
Predviđeni datum naredne faze: 2018-10-27
Čelici za jednostavne posude pod pritiskom - Tehnički uslovi isporuke za limove, trake i šipke
Steels for simple pressure vessels - Technical delivery requirements for plates, strips and bars
Oznaka standarda: nsBAS EN 10263-1:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2018-09-28
Predviđeni datum naredne faze: 2018-10-27
Čelične šipke i žice za hladno sabijanje i hladno istiskivanje - Dio 1: Opći tehnički uslovi isporuke
Steel rod, bars and wire for cold heading and cold extrusion - Part 1: General technical delivery conditions
Oznaka standarda: nsBAS EN 10263-2:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2018-09-28
Predviđeni datum naredne faze: 2018-10-27
Čelične šipke i žice za hladno sabijanje i hladno istiskivanje - Dio 2: Tehnički uslovi za čelike koji nisu namijenjeni za termičku obradu poslije hladne prerade
Steel rod, bars and wire for cold heading and cold extrusion - Part 2: Technical delivery conditions for steels not intended for heat treatment after cold working
Oznaka standarda: nsBAS EN 10263-3:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2018-09-28
Predviđeni datum naredne faze: 2018-10-27
Čelične šipke i žice za hladno sabijanje i hladno istiskivanje - Dio 3: Tehnički uslovi isporuke za čelike za površinsko otvrdnjavanje
Steel rod, bars and wire for cold heading and cold extrusion - Part 3: Technical delivery conditions for case hardening steels
Oznaka standarda: nsBAS EN 10263-4:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2018-09-28
Predviđeni datum naredne faze: 2018-10-27
Čelične šipke i žice za hladno sabijanje i hladno istiskivanje - Dio 4: Tehnički uslovi isporuke za čelike za poboljšanje
Steel rod, bars and wire for cold heading and cold extrusion - Part 4: Technical delivery conditions for steels for quenching and tempering
Oznaka standarda: nsBAS EN 10263-5:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2018-09-28
Predviđeni datum naredne faze: 2018-10-27
Čelične šipke i žice za hladno sabijanje i hladno istiskivanje - Dio 5: Tehnički uslovi isporuke za nehrđajuće čelike
Steel rod, bars and wire for cold heading and cold extrusion - Part 5: Technical delivery conditions for stainless steels
Oznaka standarda: nsBAS EN 1052-2/Cor1:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 21
Datum realizacije: 2018-10-22
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-27
Metode ispitivanja zidanih konstrukcija — Dio 2: Određivanje čvrstoće pri savijanju
Methods of test for masonry - Part 2: Determination of flexural strength
Oznaka standarda: nsBAS EN 12681-1:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2018-09-28
Predviđeni datum naredne faze: 2018-10-27
Livenje - Radiografsko ispitivanje - Tehnike filmova
Founding - Radiographic testing - Part 1: Film techniques
Oznaka standarda: nsBAS EN 12681-2:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2018-09-28
Predviđeni datum naredne faze: 2018-10-27
Livenje – Radiografsko ispitivanje – Dio 2: Tehnike sa digitalnim detektorima
Founding - Radiographic testing - Part 2: Techniques with digital detectors
Oznaka standarda: nsBAS EN 12896-1:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 1
Datum realizacije: 2018-09-30
Predviđeni datum naredne faze: 2018-11-28
Javni transport – Referentni model podataka - Dio 1: Zajednički koncepti
Public transport - Reference data model - Part 1: Common concepts
Oznaka standarda: nsBAS EN 12896-2:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 1
Datum realizacije: 2018-09-30
Predviđeni datum naredne faze: 2018-11-28
Javni transport – Referentni model podataka - Dio 2: Javna transportna mreža
Public transport - Reference data model - Part 2: Public transport network
Oznaka standarda: nsBAS EN 12896-3:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 1
Datum realizacije: 2018-09-30
Predviđeni datum naredne faze: 2018-11-28
Javni transport – Referentni model podataka - Dio 3: Informacije o vremenu i raspored vozila
Public transport - Reference data model - Part 3: Timing information and vehicle scheduling


Ukupno 527, strana 1 od 27