Plan rada BAS/TC 44

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » BAS/TC 44 » Plan rada BAS/TC 44

Institut za standardizaciju Bosnе i Hercegovinе, na prijedlog BAS tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20).

 

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-stranici Instituta (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana).

 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju u Institutu za standardizaciju BiH, Trg Ilidžanske brigade 2B, Istočno Sarajevo, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, BAS tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-stranici Instituta.

 

Pisane primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku BAS tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostavljaju se Institutu.

 

Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: nsBAS ISO 14533-4:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 44
Datum realizacije: 2020-05-20
Predviđeni datum naredne faze: 2020-07-19
Procesi, elementi podataka i dokumenti u trgovini, industriji i administraciji – Dugoročni profili potpisa – Dio 4: Atributi koji ukazuju na (vanjski) dokaz o postojanju objekata koji se koriste u dugoročnim formatima potpisa (PoEAttributes)
Processes, data elements and documents in commerce, industry and administration - Long term signature profiles - Part 4: Attributes pointing to (external) proof of existence objects used in long term signature formats (PoEAttributes)
Oznaka standarda: nsBAS ISO 15511:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 44
Datum realizacije: 2020-05-20
Predviđeni datum naredne faze: 2020-07-19
Informacija i dokumentacija – Međunarodni standardni identifikator za biblioteke i srodne organizacije (ISIL)
Information and documentation - International standard identifier for libraries and related organizations (ISIL)
Oznaka standarda: nsBAS ISO 16684-1:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 44
Datum realizacije: 2020-05-20
Predviđeni datum naredne faze: 2020-07-19
Grafička tehnologija - Proširiva platforma metapodataka (XMP) – Dio 1: Model podataka, serijalizacija i osnovna svojstva
Graphic technology - Extensible metadata platform (XMP) - Part 1: Data model, serialization and core properties
Oznaka standarda: nsBAS ISO 19444-1:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 44
Datum realizacije: 2020-05-20
Predviđeni datum naredne faze: 2020-07-19
Upravljanje dokumentima - Format podataka za XML formulare - Dio 1: Upotreba ISO 32000-2 (XFDF 3.0)
Document management - XML Forms Data Format - Part 1: Use of ISO 32000-2 (XFDF 3.0)
Oznaka standarda: nsBAS ISO 20247:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 44
Datum realizacije: 2020-05-20
Predviđeni datum naredne faze: 2020-07-19
Informacije i dokumentacija - Međunarodni identifikator jedinice bibliotečke građe (ILII)
Information and documentation - International library item identifier(ILII)
Oznaka standarda: nsBAS ISO 20674-1:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 44
Datum realizacije: 2020-05-20
Predviđeni datum naredne faze: 2020-07-19
Informacije i dokumentacija -Transliteracija skripti u upotrebi na Tajlandu - Dio 1: Transliteracija Akson-Thai-Noi
Information and documentation - Transliteration of scripts in use in Thailand - Part 1: Transliteration of Akson-Thai-Noi
Oznaka standarda: nsBAS ISO 21110:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 44
Datum realizacije: 2020-05-20
Predviđeni datum naredne faze: 2020-07-19
Informacije i dokumentacija - Spremnost i reagovanje u hitnim situacijama
Information and documentation - Emergency preparedness and response
Oznaka standarda: nsBAS ISO 21248:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 44
Datum realizacije: 2020-05-20
Predviđeni datum naredne faze: 2020-07-19
Informacije i dokumentacija - Ocjena kvaliteta za nacionalne biblioteke
Information and documentation - Quality assessment for national libraries
Oznaka standarda: nsBAS ISO 22550:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 44
Datum realizacije: 2020-05-20
Predviđeni datum naredne faze: 2020-07-19
Upravljanje dokumentima - AFP razmjena za PDF
Document management - AFP interchange for PDF
Oznaka standarda: nsBAS ISO 28560-2:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 44
Datum realizacije: 2020-05-20
Predviđeni datum naredne faze: 2020-07-19
Informacije i dokumentacija - RFID u bibliotekama - Dio 2: Kodiranje RFID elemenata podataka zasnovanih na pravilima iz ISO/IEC 15962
Information and documentation - RFID in libraries - Part 2: Encoding of RFID data elements based on rules from ISO/IEC 15962
Oznaka standarda: nsBAS ISO 30301:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 44
Datum realizacije: 2020-05-20
Predviđeni datum naredne faze: 2020-07-19
Informacija i dokumentacija – Sistemi upravljanja zapisima - Zahtjevi
Information and documentation - Management systems for records - Requirements
Oznaka standarda: nsBAS ISO 8:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 44
Datum realizacije: 2020-05-20
Predviđeni datum naredne faze: 2020-07-19
Informacije i dokumentacija - Uobličavanje i identifikacija periodičnih publikacija
Information and documentation - Presentation and identification of periodicals
Oznaka standarda: nsBAS ISO 8601-1:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 44
Datum realizacije: 2020-05-20
Predviđeni datum naredne faze: 2020-07-19
Datum i vrijeme – Predstavljanje za razmjenu informacija – Dio 1:Osnovna pravila
Date and time - Representations for information interchange - Part 1: Basic rules
Oznaka standarda: nsBAS ISO 8601-2:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 44
Datum realizacije: 2020-05-20
Predviđeni datum naredne faze: 2020-07-19
Datum i vrijeme - Predstavljanje za razmjenu informacija – Dio 2: Proširenje
Date and time - Representations for information interchange - Part 2: Extensions
Oznaka standarda: nsBAS ISO/TR 19814:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 44
Datum realizacije: 2020-05-20
Predviđeni datum naredne faze: 2020-07-19
Informacije i dokumentacija - Upravljanje zbirkama za arhive i biblioteke
Information and documentation - Collections management for archives and libraries
Oznaka standarda: nsBAS ISO/TR 19815:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 44
Datum realizacije: 2020-05-20
Predviđeni datum naredne faze: 2020-07-19
Informacije i dokumentacija - Upravljanje okolišnim uslovima za arhivske i bibliotečke zbirke
Information and documentation - Management of the environmental conditions for archive and library collections
Oznaka standarda: nsBAS ISO/TR 21946:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 44
Datum realizacije: 2020-05-20
Predviđeni datum naredne faze: 2020-07-19
Informacije i dokumentacija - Procjena za upravljanje zapisima
Information and documentation - Appraisal for managing records
Oznaka standarda: nsBAS ISO/TR 21965:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 44
Datum realizacije: 2020-05-20
Predviđeni datum naredne faze: 2020-07-19
Informacije i dokumentacija – Upravljanje zapisima u arhitekturi preduzeća
Information and documentation - Records management in enterprise architecture
Oznaka standarda: nsBAS ISO/TR 22957:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 44
Datum realizacije: 2020-05-20
Predviđeni datum naredne faze: 2020-07-19
Upravljanje dokumentima - Analiza, izbor i primjena sistema za upravljanje elektroničkim sadržajima u preduzećima (ECM)
Document management - Analysis, selection and implementation of enterprise content management (ECM) systems


Ukupno 19, strana 1 od 1
 
1